Kies MIJ NU!

Rhema Woord
278pikelk – 6 september 2018
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, kijk niet naar mensen om u te redden, want geen mens kan u redden. Alleen de kracht binnenin, Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, kan u leiden door en boven wat gaat komen. Deze schrijfster is soms ongehoorzaam, maar op dit moment hoort zij van Mijn Troon. Want Ik kan en zal het onwaarschijnlijkst onder u gebruiken. Ik weet dat velen van u zwak geworden zijn in uw wachten, en sommigen hebben zelfs hun vertrouwen in een man gesteld om Amerika weer groot te maken. Mijn kinderen, niemand zal Amerika weer groot maken.

Amerika is een gezegende natie geweest voorbij enig ander. De reden hiervoor is dat velen van Mijn eigen in haar verblijven, maar de kans dat zij weer groot zal worden was er nooit. Zij zal liggen in puin, Mijn geliefden. Zij zal worden achtervolgd door jakhalzen die haar dode vlees eten. Zij zal worden verteerd door een duisternis die veel verder reikt dan waar zij ooit aan is blootgesteld, en de hoogmoedigen die nu vreugde scheppen in hun eigengerechtigheid zullen kronkelen van pijn in haar straten voor iedereen te zien. Ziet u, Mijn kinderen, wanneer de valuta in uw eens grote natie nulwaarde heeft, zal iedereen die placht te zeggen dat zij alles hadden, niets hebben. Want hun vestingen zullen worden verbroken, en zij zullen geen herstel ontvangen.

Ik wil dat er niets komt tegen Mijn schepping van wie Ik houd, maar dit is precies wat er moet zijn. Want als zij blind zijn voor Wie IK BEN, zullen zij nooit de kans krijgen om Mij te zien. Ik heb dit tien, vele keren geschreven, ze zullen in verschrikking rennen in de straten, net als mieren onder het puin. Ze zullen Mijn Naam keer op keer vervloeken tot een lege lucht. Want Ik zal hun benauwdheid horen, maar Ik zal tot hun hart zeggen: “Ik heb u nooit gekend.” Elke beschaafdheid die uw natie eens had, zal als stof worden in een windstorm. Want zoals Ik in het verleden heb gezegd, zal het alle mensen voor zichzelf worden.

Degenen die geloven dat zij zich kunnen verbergen in uw Aarde, hun schuilplaatsen zullen worden blootgesteld en ze zullen naakt worden gelaten om Mijn Toorn onder ogen te zien. Al hun kostbare geld en rijkdommen gedaan in één uur. Al hun dierbare afgoden gaan verloren. Hun wensen en verlangen naar Mijn Gratie en Genade zijn Mij onherkenbaar, want de tijd van Gratie en Genade zal hen voorbij gegaan zijn. Want mochten zij een tijdlang profijt oogsten van de vijand voor een tijd en zich dan bekeren en die van Mij oogsten voor de eeuwigheid, het is niet te laat voor deze als zij nu naar Mij zoeken. Want Ik zal hen uit de diepste put slepen.

Maar wanneer Mijn tijd van Genade vervalt, vervalt deze en zullen zij de zeer voetsoldaten van de vijand worden. Niet allen zullen de lege lucht vervloeken wanneer deze dingen gebeuren, want sommigen zullen op hun gezichten vallen en hun dwaling erkennen. Ze zullen gereinigd worden met Mijn Levende Water, en het zijn deze die Mijn dienaren zullen verzamelen. Ze zullen hen helpen opstaan en hen begeleiden naar Mijn toevluchtsoorden die voor hen zijn bereid, waar ze anderen, hun broers en zussen net als zij, zullen ontmoeten. Ze zullen Mijn Heilige Naam aanbidden en verheerlijken, en erkennen dat ze genezen zijn van hun blindheid. Hun ogen zullen geopend worden voor hun Schepper Die hen liefheeft, en ze zullen Mij eindelijk leren kennen.

Mijn doel is om Mijn schepping met Mijn Genade te overstromen, maar velen zullen het nog steeds weigeren. Velen zullen zich van Mij afkeren en in de val van de vijand worden gevangen. Ze zullen het merkteken ontvangen om te kopen en te verkopen, en wanneer zij deze stap zetten, zullen ze de vloek voor eeuwig op zichzelf verzegelen. Ze zullen geloven dat hun overleving hiervan afhangt. En zelfs wanneer ze hun uitkomst te zien krijgen, zullen ze nog steeds rennen om dit te ontvangen in hun ongeloof. “Het is maar een sprookje” zullen ze zeggen. Ik heb hier nu voor gewaarschuwd zodat degenen die deze leer zien, opnieuw zullen nadenken voordat ze dit contract ondertekenen tot in de eeuwige verdoemenis.

Wacht, Mijn kinderen, voordat uw natie verspild wordt. De geboorteweeën die u tot nu toe hebt gezien, zullen in aantal en omvang enorm toenemen. U bent al getuige geweest van aardbevingen, vulkanen en dodelijke stormen, branden en overstromingen, en geweld gepleegd door slechte mensen. Mijn kinderen, al deze geboorteweeën zijn beschreven in Mijn Woord, als u ijverig bent om ze te zoeken. Niets in Mijn Woord zal verborgen blijven, Mijn geliefden, als Mijn mysteriën zich ontvouwen. Want Ik waarschuw Mijn schepping en bereid Mijn kudde voor opdat allen zich bewust kunnen worden van de gebeurtenissen die op hen zijn.

Laat de kalmte vóór de storm u niet tot rust brengen. Ik heb een plan en een taak voor elk van Mijn kinderen in de komende dagen. U zult Mij luid en duidelijk horen, en bovennatuurlijk vermogen hebben om gefocust te blijven terwijl u Mijn richting volgt. Nader dichter dan ooit tot Mij nu, Mijn geliefden. Ik zal alle twijfel wegnemen. Ik zal alle angst wegnemen, en uw kracht zal onbegrensd zijn. Want uw Licht zal Mijn Licht zijn dat voor iedereen zichtbaar is, en de kracht binnen elk van Mijn uitverkorenen zal met elk voorbijgaand moment versterken. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Choose ME NOW!

YouTube

Psalm 9:7-10 (8-11), 63:10-11 (11-12), 118:8-9
Joël 2;9, 12-13
Lucas 21:17-19
Romeinen 10:9-10
2 Korintiërs 12:10 over volhouden
2 Timoteüs 3:1-5

Advertisements