Uw Verlossing Komt Naderbij

Rhema Woord
278pikelk – 2 september 2018
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Deel deze woorden met Mijn schepping van wie Ik houd. Er komt een scheiding, Mijn geliefden, want Ik zal degenen scheiden die waardig zijn; degenen die de roep van Mijn Heilige Geest hebben gehoord om zichzelf af te scheiden van de duistere werkelijkheden van deze wereld en hun geloof in hun Verlosser hebben geplaatst. Er zijn velen die door de mens gemaakte kerken bezoeken en luisteren naar door mensen gemaakte berichten. Zij beoefenen een vorm van godsvrucht, maar ze zijn blind voor de volmaakte waarheid van Wie Ik Ben.

Zij openen hun oren voor Wie Ik Ben, maar hun harten blijven gesloten en zij falen Mij te ontvangen. Zij blijven lopen in de wegen van uw wereld en erkennen Mijn genade niet, aangezien het vlak voor hen is. Maar voor hen die verlangen zoals Ik naar Onze verzoening, zal Ik niet falen Mijn belofte na te komen, als veel mensen graag leren dat allen tot Mijn toorn zullen worden aangesteld. Dit is een leugen, want de toorn waarover zij spreken werd voor eens en voor altijd op Mijn lichaam gelegd voor degenen die Mij in hun hart hebben ontvangen. Ik weet dat velen hun hart hebben geopend voor Mijn waarheid, maar nog veel meer zullen door lijden gaan, waarop hun ogen zullen worden geopend.

Ik spreek deze woorden tot Mijn schrijfster, niet om angst op Mijn schepping te brengen, maar als een aanmoediging voor degenen die nog niet zijn begonnen naar Mij te zoeken. U zult Mij niet vinden in een kerkgebouw of via uw media van vandaag, maar u zult Mij vinden in Mijn Woord en door gebed. Zoek Mij op een rustige plaats en Ik zal Mijn hart aan u tonen. Het is niet, Mijn geliefden, wat u voor Mij kan doen, maar het is de realisatie van wat Ik voor u heb gedaan. Ik wens geen schade te komen op Mijn schepping, niet aan één, maar er zijn velen die blijven slapen en alleen ontwaken uit hun sluimering als de komende gebeurtenissen hen thuis raken.

Roep Mijn Heilige Geest aan en Hij zal u Mijn waarheid tonen die tot nu toe aan u ontsnapte. Kom naar Mij met open harten en open geest net als een kind, en Ik zal u vullen met bovennatuurlijke kennis en begrip van Wie Ik Ben. Ziet u, Mijn kinderen, het komen tot het punt in uw begrip waarin u weet dat u een Verlosser nodig hebt, is waar u moet zijn. In de wetenschap dat er niets is dat u kunt doen om Mijn genade te verdienen, is de roep op ieders hart.

Maar de trotse harten en de slapende harten zijn als harten van steen die alleen verzacht kunnen worden door de dingen die Ik voor hen neerleg. Mijn hart is voor iedereen om Mij te vinden, maar zo weinig kijken, en velen blijven in hun sluimer. Mijn hart doet pijn voor hen die slapen en hen die niet wakker blijven als Ik hen smeek om dat te doen, want het zijn deze die gewekt zullen moeten worden. Want de bedekking van Mijn vleugel van bescherming zal worden verleend aan degenen die Mij kennen, maar voor degenen die slapen kan Ik Mijn bescherming niet aanbieden.

Het is deze die Ik moet waarschuwen, of zij zullen onderworpen worden aan Mijn verontwaardiging voor slechts een korte tijd als velen wakker zullen worden geschud en Mijn Gezicht zullen beginnen te zien. Hierin vind Ik geen plezier. Ik heb in dit seizoen vele boodschappers geplaatst om Mijn ontwaking te brengen. Dit werd gedaan in Mijn grote liefde en genade voor Mijn schepping, maar de blindheid van trots is door de vijand op velen gelegd. Mensen aanbidden niet langer hout en stenen afgoden, maar ze aanbidden zichzelf. Het perfecte voorbeeld hiervan is dat mensen geloven en onderwijzen dat zij hun eigen normen kunnen volgen om zichzelf heilig te maken voor hun Schepper.

Zij maken hun gedrag hun afgod en verwijderen Mijn voltooid werk uit de vergelijking. Mijn heiligheid is van Mij en kan alleen in en door Mij worden bereikt, niet wat enig mens voor Mij kan doen. Word niet verontrust, Mijn geliefden, door komende gebeurtenissen want deze laten degenen zien die Mij niet hebben erkend van Wie Ik Ben, want zij zullen Mij als hun Scepter zien. Ze zullen Mij zien als het enige waarop ze kunnen leunen. Ze zullen worden getoond dat los van Mij er geen gerechtigheid te krijgen is, en hun ogen zullen worden geopend voor dit eeuwige feit. U gaat een tijd op uw Aarde binnen die nog nooit is geweest.

Geen leed zal door Mijn eigen worden gezien, en deze moeten rusten op Mijn belofte. Ik ben eervol en rechtvaardig in Mijn wegen, en voor de harten die Mij hebben ontvangen ben Ik hun Schild. Word niet bevreesd, Mijn geliefden, want uw verlossing komt naderbij. U zult op arendsvleugels opstijgen, opgeheven hierboven en nooit terugkijken. Dit is Mijn belofte aan Mijn gelovigen en hun loon voor het wakker blijven. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach, Jezus Christus, de Zoon van uw almachtige Schepper en enige God. >>>>> Your Redemption Draweth Nigh

YouTube

Jeremia 29:11-13
Psalm 45:6 (7)
1 Tessalonicenzen 5:9

Gerelateerde boodschap: Gaat u naar de HEMEL? See the original message in English in the You Tube video below the Dutch transcription.

Advertisements