Wat is de Sleutel? Wie is de Smalle Poort?

Rhema Woord
278pikelk – 23 augustus 2018
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Wat is de Sleutel? Wie is de Smalle Poort? Zijn jullie allemaal onderdeel van een gevallen schepping of alleen de slechte en kwade mensen? Wenk: U bent allemaal met zonde. Ik baseer de redding niet op de zonde. Ik baseer het op de acceptatie van Mijn offer ervoor. Uw Schepper heeft geen middel onbeproefd gelaten toen Hij het heilsplan maakte, niet één. Het is een perfect plan dat eenvoudigweg geloof in uw Messias vereist. Uw Messias is het bloedoffer dat de zonde van de wereld verzoent. Dit laat niets aan het toeval over. Er is geen grijs gebied. Als u in de Zoon, Yahshua Ha Mashiach / Jezus, gelooft, ontvangt u redding.

Lijkt het te simpel? Ja, voor sommigen doet het dat. Hun trots leidt hen naar het oordelen van anderen. Ze oordelen hun broeders die niet aan hun eigen normen voldoen. Mijn standaard is geloof. Hun normen worden opgesteld door de duivel zelf. Hun normen zijn meer dan alleen maar geloven. Hun standaarden vereisen extra betalingen. Als uw Schepper, is er een extra betaling die een mens Mij zou kunnen betalen? Ik gaf Mijn leven als een offer voor de zonde, de zonde van de wereld. Wat kan een mens mogelijkerwijs toevoegen? Niets! Teveel mensen geloven de valse leer van velen die het werk van mensen promoten.

Mijn redding komt door te geloven. Geloven dat Ik genoeg van u hield om het offer voor uw zonden te zijn. Ik garandeer u 100% zekerheid dat een leven van zonde tot een doodlopende weg zal leiden, zelfs tot de dood als het daar op aankomt. Maar gelovigen die Mij hebben ontvangen zullen delen in Mijn eeuwige rust. Zij zullen redding ontvangen. Net als een moordenaar die Mij op hun sterfbed ontving. Allen die een ander evangelie dan dit leren, liegen. Zij liegen voor de vijand, want zij beweren dat de mens de controle heeft over zijn zonde. Dit is niet waar. Ziet u, de mens is veroordeeld, en Ik ben het antwoord.

Ik ben de enige vrijheid van zonde die een mens ooit zal hebben. Ik bevrijd Mijn kinderen van de slavernij van de zonde, en stort over al Mijn kinderen Mijn liefde uit. Wanneer zij in Mijn offer geloven, zijn zij vrij van zonden. Toch gaan sommigen er mee door omdat zij hun nieuwe vrijheid niet kunnen bevatten. De acties van mensen bepalen niet waar zij de eeuwigheid zullen doorbrengen, dat doe Ik. De handelingen van de mens, die slecht zijn, brengen zegeningen of vloeken over hun leven, en hun vrije wil bepaalt zegeningen of vloeken. Net zoals hun vrije wil bepaalt of zij de eeuwigheid met Mij zullen doorbrengen.

Het enige dat een mens ervan weerhoudt om in Mij te geloven is de trots van hun vlees, wat uiteindelijk een gevolg is van het feit dat zij Satans leugens geloven. Niemand kan redding verdienen, en niemand kan het aan Mij teruggeven als hij het gelooft of het ontvangt. Geloof als een kind, en u zult in Mijn Koninkrijk worden ontvangen. Zet alles wat de mensen u hebben geleerd opzij en vraag Mij in uw hart te komen, en u zult redding ontvangen. Is dit waar Ik wil dat Mijn kinderen stoppen, alleen bij de redding? Nee. Ik wens een persoonlijke en liefdevolle relatie, een duurzame relatie met elk kind die Mij ontvangt.

Zullen ze nog steeds zondigen? Ja. Maar het verschil tussen Mijn kind en een verloren kind is dat Mijn kind in zijn hart weet dat zijn schuld is betaald. Mijn kinderen ontvangen de kracht van Mijn Heilige Geest. Hij is hun Gids en leidt hen naar rechte en gemakkelijke paden. Dus zelfs als ze vallen, kan Hij ze gemakkelijk oppakken en recht zetten en op weg. De duivel wil niets liever dan te werken en verwoesting aan te richten in de levens van Mijn kinderen, Mijn kinderen die zwak in het geloof zijn en nog steeds vastzitten in deze wereld. Vraag Mijn Heilige Geest, en Hij zal u een reddingsboei geven.

Klim erin, en Hij zal u terug in de boot trekken. Het is Mijn verlangen dat ieder kind van Mij een beroep doet op Mijn Heilige Geest, want met Hem zal alle verzoeking worden overwonnen en met Hem blijft u op Mijn pad. Mijn pad dat voor u is en niet van u; uw eigen pad leidt tot vernietiging. Maar Mijn pad leidt naar perfecte vrede. Het is nooit te laat voor een mens om Mij als hun Verlosser te ontvangen, en het is nooit te laat om Mijn Heilige Geest uit te nodigen om uw Gids te zijn. Hij is levend en actief, en een zuivere hulp in elke situatie. En voor wat er op uw Aarde zal komen, essentieel voor uw welzijn.

Ik wens geen schade toe aan Mijn eigen, maar Mijn eigen die weigert een beroep te doen op Mijn Heilige Geest zal niet kunnen volhouden als degenen die dat wel doen. Voordat calamiteiten thuis toeslaan moet u Mijn Heilige Geest aanroepen, want Hij zal u beschermen en u leiden door alles wat u tegenkomt. Mijn Hart is voor al Mijn kinderen om een ​​intieme en persoonlijke relatie met Mij te hebben. Niet door kunstmatige religie, maar alleen u en Ik. Een mosterdzaadje hoeveelheid geloof is alles wat nodig is om Mij te kennen. Open uw hart en laat Mij de rest doen. Uw zonde, verleden, heden en toekomst, is al geoordeeld op Mijn lichaam aan het kruis.

Loop op Mijn manier, de weg van vrijheid, en uw zonden zullen van u wegvluchten. Ziet u, hoewel u nu in een corrupte wereld leeft, is dit niet uw thuis. Kom nu naar huis, Mijn geliefden. Kom naar huis zodat u niet hoeft te lijden aan wat gaat komen. Kom nu naar huis, Mijn geliefden, en ervaar Mijn liefde en vrede die al uw begrip te boven gaat. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Untitled

YouTube

Johannes 3:3, 17-21, 14:6
1 Johannes 3:24

Advertisements