ZIJN PERFECTE GLORIEUZE TIMING

Rhema Woord
278pikelk – 16 juni  2018
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Schrijf Mijn woorden op voor diegenen met open harten en voor diegenen die Mij zullen zoeken. Tijd is van belang voor u, Mijn kinderen, dit is waar, maar net zoals er geen tijd is in Mijn hemelse rijk, heeft tijd geen invloed op hoe Ik in uw rijk op Aarde opereer. Tegelijkertijd heeft alles in zijn exacte tijd te zijn volgens Mijn plan. Wat Ik probeer over te brengen aan Mijn kinderen hier is dat Ik niet aan uw normen van tijd word gehouden, noch word Ik gehouden aan uw menselijke redeneringen als het gaat over hoe Ik Mijn plannen zal laten ontvouwen.

Niemand kan begrijpen hoe Ik de veranderingen op Aarde zou gebruiken die omvatten, maar niet beperkt zijn tot, aardbevingen, vulkanen, het brullen van uw zeeën en oceanen, winden, regen, vuur, droogte en pestilentie en zelfs door de mens veroorzaakte rampen om Mijn schepping wakker te maken. Sommigen van u zijn al wakker, maar velen worden nog steeds gehypnotiseerd door de wereld om hen heen en het heeft hen in een diepe slaap gesust. Alles wat er om u heen gebeurt zal gebruikt worden om Mijn schepping in de kennis en het begrip te brengen dat Ik GOD ben. Niets dat op uw planeet gebeurt, ontsnapt aan Mijn kennis of toelating.

Velen vragen waarom Ik toesta dat zulke dingen op uw planeet komen. Maar Ik zeg tegen hen dat het rijk van uw planeet, is en altijd tijdelijk is geweest en dat heel Mijn schepping, als ze Mij zouden ontvangen, moeten begrijpen dat hun situaties tijdelijk zijn, waardoor ze draaglijk worden. Ik beloof in Mijn Woord dat als u Mij zal ontvangen, u nooit geconfronteerd zal worden met iets dat u niet kan standhouden omdat Ik u nooit zal verlaten of in de steek laten. Hoewel Ik niet door de tijd gebonden ben, is het de tijd op uw Aarde gekomen dat velen gewekt zullen worden voor Mijn overbereikende kracht wanneer Ik de Enige ben waar ze een beroep op kunnen doen.

Vergeet niet, Mijn kinderen, Ik heb de ultieme controle. Ik beheers de resultaten van alles wat er heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden op uw Aarde. Dit omvat ook uw leiders, uw regeringen, economieën, samenlevingen, enzovoort; helemaal tot aan ieders hart. Deze dingen zijn niet gemakkelijk voor de menselijke geest om te begrijpen. Onthoud, Mijn geliefden, Mijn ultieme doel is om die laatste verloren schaap over te halen, en Ik heb Mijn perfecte plan om uit te spelen om dat te doen. Net zoals de Israëlieten klaagden en mopperden in de wildernis, klagen en mopperen velen van Mijn kinderen. Want zij geloven dat ze lang genoeg hebben gewacht.

Weet, Mijn kinderen, dat wat u ook ziet of ervaart, deel uitmaakt van Mijn Meester Puzzel. En hoewel het oneerlijk of moeilijk lijkt om er doorheen te gaan, het maakt allemaal deel uit van iets dat groter is dan uw vaardigheid om te begrijpen. U kunt alle dingen verdragen in Mijn kracht, Mijn kinderen, dus moet u niet terugvallen op uw menselijke redeneringen. Mijn plan is in steen gezet sinds de vorming van uw Aarde, vind hierin Mijn vrede. Wat er ook gebeurt en hoe Ik de dingen laat ontvouwen vóór u, u moet altijd onthouden dat Mijn doel is om ieders hart aan te raken zodat zij Mij in zichzelf kunnen ontvangen.

Wat Ik ook moet toestaan ​​om op Mijn schepping te komen is een middel om een ​​doel te bereiken, en niets ontsnapt aan Mijn Glorie. Omdat Mijn plan is en altijd glorieus is geweest. Zoek Mij nu, Mijn geliefden, met open harten, open ogen en open oren. Loop getrouw vooruit met de verwachting dat alles wat Ik toesta is en altijd is geweest om Mijn Glorie te vervullen door harten en zielen te winnen tot Mijn Koninkrijk. Wacht geduldig op Mij zonder te mopperen of te klagen zodat Ik Mijn grote oogst van zielen kan voortzetten. Twijfel er niet aan dat Ik het hart zal aanraken van elk mens die Ik heb geschapen, en dat niemand het zal mislopen om Mijn Majesteit en Glorie te zien.

Ik maakte Mijn schepping om Mijn schepping voor een eeuwigheid lief te hebben, en in de eeuwigheid bestaat er niet zoiets als tijd. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach/Jezus Christus >>>>> HIS PERFECT GLORIOUS TIMING

YouTube

Psalm 27:14, 40:1
Spreuken 3:5