Al Daar!

Rhema Woord
278pikelk – 22 mei  2018
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, pas nu op voor de duivel die aanvalt wie hij kan. Loop onder de Bedekking en Kracht van Mijn Vergoten Bloed! Trek Mijn Wapenrusting aan, dag en nacht! U bent bedekt door Mijn Bloed en zuiver gemaakt, en bovennatuurlijk krachtig gemaakt door Mijn Bloed! Maar u moet ervoor kiezen om elke dag deze Kracht en Bescherming te ontvangen. Raak niet zo verwikkeld in de wereld om u heen dat u vergeet om Mijn Pantser aan te trekken. Mijn Kracht en Zalving is er voor u die het zullen ontvangen. Ontvang het, Mijn kinderen!

Ik liet u achter met Mijn Helper, Mijn Heilige Geest, maar u moet Hem met een open hart ontvangen. U moet opereren in de wetenschap dat Hij in u is, en door Mij kunt u alle dingen doen. Ik kan alle bolwerken die in uw leven aanwezig zijn afbreken. Ik ben het antwoord op al uw problemen, groot of klein. U moet in deze Mijn Bovennatuurlijke Kracht werken, en weglopen van uw eigen inzicht. Wees actief in uw wandel met Mij, Mijn geliefden. Ga elke dag lopen in de Kracht van Mijn Zalving.

Wees enthousiast over wat elke dag u zal brengen, aangezien u niet alleen bent maar Ik ben binnen in u. Open uw harten en gedachten tot Mijn Volmaaktheid, en sta Mij toe om door u heen te stromen. Sta uw harten en gedachten toe om overstroomd te worden met Mij, Mijn kinderen. Want Ik sta aan uw zijde, en Ik werk in en door u heen. U moet volledige kracht en volledige vrede in Mij vinden, en daardoor zult u zeker in Mijn Wil voor u zijn. Vraag Mij om advies, en Ik zal het u zeker geven. Vraag Mij om Mijn Zalving, en het is van u.

Hef alle mensen op in gebed die u elke dag tegenkomt, zelfs de mensen die u voorbij ziet komen. Bid voor hen. Bid dat Mijn Heilige Geest hun harten zal aanraken. En bid dat hun geest de waarheid zal leren kennen over Wie Ik Ben. Bid vooral voor de goddelozen en de verlorenen. Bid dat zij tot het einde van zichzelf komen, en bid voor hen om te zien dat Ik het enige Antwoord ben. Bid dat zij worden bedekt door de Kracht van Mijn Leven-gevende Bloed. Mijn kinderen, niets is toevallig; dus moet u bidden voor iedereen die u ontmoet. Iedereen die Ik voor uw ogen plaats. Uw gebeden aan Mij zijn wat Mijn Kracht vrijlaat om te handelen. Dus bid!

Mijn Kerk faalt om te werken in Mijn Kracht, Mijn kinderen. De leer van mensen heeft Mijn Kracht van uw zicht verwijderd. Mijn Kracht om in en door Mijn Kerk te werken is altijd beschikbaar geweest voor al Mijn kinderen, maar ze werken er niet in. U hebt geleerd om u te richten op uzelf, uw eigen daden en uw zonden. U hebt geleerd om in veroordeling te leven. U hebt geleerd om te leven volgens de regels van de heerser van de lucht, Satan zelf. Hij verslaat Mijn kinderen met zijn leugens. Want zo weinig mensen begrijpen dat Mijn Kracht aan de binnenkant van hen ligt.

Want velen hebben geloof in hun redding, maar zij stoppen precies daar. Zij blijven worstelen en stijgen er nooit bovenuit. U zit al in de hemelse gewesten, Mijn kinderen. U bent al in Mijn Koninkrijk, Mijn geliefden. Leef het! Deel met Mij de lasten van uw hart, en ze zullen wegsmelten. Heb vertrouwen dat Ik met u ben, en dat deze dingen al van u zijn verwijderd. U bent Mijn overwinnaars, Mijn kinderen. Loop als overwinnaars! Loop in Mijn Overwinning! Loop in Mijn Kracht,  en loop in Mijn Liefde!

Mijn genade heeft u al gered,  weet dit. Toen u Mij in uw hart ontving, kwam uw redding op dat moment tot u. Mijn Bloed was eens vergoten, en voor allen die Mij zullen ontvangen. Loop in de Kracht van Mijn Redding, Mijn kinderen, en laat u niet misleiden door de leugens van de vijand. Hij probeert Mijn Kracht in u weg te nemen. Hij heeft u gericht op het handhaven van uw eigen gerechtigheid, terwijl zonder Mij u helemaal geen gerechtigheid hebt. Begrijp, Mijn kinderen, de vijand bedriegt u door u ertoe te brengen op uzelf te richten.

Hij laat u focussen op uw zonden, en werkt om u te overtuigen dat u het nooit zult overwinnen. Mijn waarheid is dat u het niet kunt, Mijn kinderen, want de zonde is in u. Alleen door het ontvangen van Mijn Vergoten Bloed aan het kruis is de zonde verslagen. Wanneer u Mijn Offer in uw hart ontvangt, is uw zonde vergeven zover het Oosten is van het Westen. Loop nu in deze vergeving. Blijf niet onder de duim van de vijand. Hoe meer hij u ertoe kan brengen op u te focussen, hoe meer hij uw ogen van Mij af trekt. Loop weg van zijn leugens, Mijn kinderen, en loop in Mijn Heelheid!

U hebt Mijn Kracht in u, en u bent al een nieuwe schepping. Loop als Mijn nieuwe creatie. Het gaat niet om wat u voor Mij kunt doen, Mijn kinderen. Het gaat om wat Ik in en door u kan doen. De vijand werkt onvermoeibaar om Mijn Kerk te verdelen. Ze kibbelen over hun kunstmatige doctrines. Ik beveel elk van Mijn kinderen om weg te lopen van degenen die ervoor kiezen om u te verdelen. Plaats uw focus op Mij! Mijn beloften voor u zijn uiteengezet in Mijn Woord, vind ze. En als u dat doet, weet dan dat ze al van u zijn.

Er is volledige kracht over alles dat tegen u kan komen in Mijn Beloften. U hebt de vijand al overwonnen, Mijn kinderen. Loop nu in Mijn Overwinning. U bent gewikkeld in het fijnste linnen en draagt vele kronen; niet door wat u hebt gedaan, maar wat Ik al deed. U bent al overwinnaar over de vijand. Kies ervoor om in Mijn Overwinningen te lopen, en stop met vechten tegen een strijd waarvoor u nooit bedoeld was te strijden. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach/Jezus Christus >>>>> Already THERE!

YouTube

Psalm 50:15, 103:12, 118:6, 138:3
Spreuken 3:5-6
Jesaja 40:31, 52:7-8
Matteüs 7:7, 11:28, 21:21-22
Lukas 9:1, 10:19, 11:13, 12:7, 18:27
Romeinen 1:16, 4:20-22, 5:9, 8:38-39
1 Korintiërs 2:9, 15:57
2 Korintiërs 1:20-22, 3:6, 4:7
Efeziërs 1:7, 17-23, 2:6, 6:10-18
Filippenzen 4:13, 19
Kolossenzen 1:20-23
2 Timoteüs 4:18
Hebreeën 10:19
Jakobus 1:12
2 Petrus 1:2-4, 3:9
1 Johannes 2:25, 3:1-3, 5:4-5
Etc.

184lookup: These are just some of the promises of GOD. The Holy Bible is filled with them. Find them, brothers and sisters, and try and memorize them, or make a list, and declare them over your life and circumstances. Decree what GOD has declared over you so it will manifest on the Earth.

Vertaling: Dit zijn enkele van de beloften van GOD. De Heilige Bijbel is er vol van. Vind ze, broeders en zusters, en probeer ze te memoriseren, of maak een lijst, en declareer ze over uw leven en omstandigheden. Decreet wat GOD over u heeft gedeclareerd zodat het op Aarde gemanifesteerd wordt.

Advertisements