Zuurdeeg of de HEMEL

Rhema Woord
278pikelk –  3 januari 2018
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, mensen proberen zaden van verwarring en twijfel te zaaien in Mijn kudde. Dit is altijd het geval geweest. Begrijp, Mijn kinderen, u leeft in een gevallen schepping. U bent zonde. Alleen door Mijn volbrachte werk aan het kruis te ontvangen, kan Ik Mijn werk beginnen in uw heiliging. U kunt uzelf niet heiligen. Alleen met Mijn Heilige Geest aan de binnenkant van u kunt u iets doen om Mij te behagen, want zonder Mijn Heilige Geest bent u eenvoudigweg leeg vlees. Mijn werken zijn van tevoren voor u klaargelegd door Mijn Heilige Geest om te doen.

U bent niet de regisseur of facilitator van deze werken, nee, maar Mijn Heilige Geest. Velen proberen Mijn kudde te verwarren door hen te vertellen dat hun goede werken hen tot zaligheid zullen leiden; dit is een leugen uit de afgrond. Zonde zit in elk kind van Mijn schepping, Mijn geliefden. Alleen door Mijn Heilige Geest kan Ik iemands hart veranderen. Ik verontschuldig de zonde niet, Mijn kinderen; u zult de gevolgen ervan dragen. Maar geloof de leugens van de vijand niet wanneer hij u vertelt dat uw goed gedrag uw toegangskaart is naar het eeuwige leven. Bedenk dat u in uw vlees zonde bent.

U moet dagelijks uw vlees kruisigen, wat eenvoudig betekent, bid voor de in­wo­ning van Mijn Heilige Geest. Zovelen leren Mijn kinderen zich te concentreren op hun zonden. Op zijn beurt neemt dat hun ogen van Mij af. Ziet u deze misleiding, Mijn kinderen? Te focussen op zonde betekent te focussen op uzelf. Het betekent dat u nog steeds in slavernij bent van de zonde, als dat is waar u op focust. Als er zonde in uw leven is waar u mee worstelt, leg het dagelijks aan Mijn voeten. Ik heb de overwinning al gewonnen tegen alle zonden, dus waarom blijven er zoveel mensen hun aandacht erop richten?

Focus op Mij, Mijn kinderen, en door de kracht van Mijn machtige Heilige Geest zal Ik de verlangens van uw harten veranderen. Te pogen om op eigen kracht te veranderen is zinloos. U kunt uzelf niet veranderen, Mijn kinderen, niet op een manier die betekenisvol voor Mij is. Uw eigen hart doorzoeken met de standaard die door de mens is uitgestippeld, is zinloos. Sta Mij toe om uw hart te onderzoeken. Sta Mij toe om de wijzigingen aan te brengen. Open de deur van uw hart voor Mij en Ik beloof dat Ik u niet zal laten waar Ik u vond. Ik beloof u te zullen heiligen. Ik beloof u uw hart te besnijden.

Ik ben blind voor alles wat u doet door uw vlees, Mijn kinderen. Ik kan alleen zien wat u doet als u loopt vervuld met Mijn Heilige Geest. Dit is de reden waarom Ik zeg om te rusten in Mijn voltooid werk. Mijn ware Evangelie van bekering betekent dat u uw behoefte aan een Heiland moet ontvangen. Ontvang Mij en ontvang redding. Sta Mij toe om u te vullen met Mijn Heilige Geest, en de race naar de finish begint (heiliging). Als u van Mijn pad bent afgevallen, keer dan terug naar Mij. De grootste leugen van de vijand is dat u op de een of andere manier het vermogen hebt om verlossing te verdienen. U kunt geen gratis geschenk verdienen om te ontvangen.

Deze leugen voedt zich met de trots van mensen en verwijdert Mijn overwinning in de som. Begrijp, Mijn kinderen, dat Ik heiligheid vereis, een heiligheid die nooit kan worden bereikt door een vlees-lichaam. Alleen door de werking van Mijn Heilige Geest aan de binnenkant van u kan u heilig worden gemaakt, niet door de acties van uw eigen vlees. Door te focussen op het gedrag, haalt u uw aandacht van Mij af. Wanneer u uw focus op Mij richt, zult u van binnen naar buiten veranderd worden. De dingen van deze wereld waartoe u eens voelde aangetrokken, zullen verdwijnen. U zult onderworpen worden aan Mijn hartsverandering.

U zult zien dat wie u was, u niet langer bent. Dit is om u te bemoedigen, Mijn kinderen, want de last van uw hart is zwaar als u het alleen draagt. U mag helemaal geen last dragen. Mijn werk is perfect af. Kies ervoor om vooruit te lopen in dat voltooide werk. Laat uw hart een volmaakt vat worden voor Mijn liefde. Sta niet toe dat de leringen van mensen u belasten. Ontvang de vrijheid die komt door te weten dat Mijn werk perfect en compleet is. Als u op eigen kracht probeert eraan toe te voegen, maakt u het waardeloos en tot niets.

Leer het verschil tussen redding en heiliging. Wanneer de vijand wordt toegelaten deze in uw gedachten te verwarren, wint hij een race die Ik al heb gewonnen. Sta niet toe dat hij u in verwarring brengt, Mijn kinderen. Als u een zware last voelt, wendt u dan tot Mij. Uw bereidheid om Mij toe te staan ​​om in u te werken en door u heen is eigenlijk Mijn geschenk aan u. Staat uw trots in de weg van Mijn weg? Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Leaven or HEAVEN

YouTube

Deuteronomium 30:6
Spreuken 14:12, 16:16-20
Jesaja 55:6-7
Jeremia 29:11-13
Zacharias 4:6-7
Matteüs 5:3-12, 11:30
Romeinen 7:24-25a, 8:2
1 Korintiërs 1:30, 3:18-23, 6:11
2 Korintiërs 4:7
Galaten 6:3‭-‬10‭, 14-16
Efeziërs 2:8-9
1 Johannes 4:4-6

Advertisements