Verblind door Trots?

Rhema Woord
278pikelk –  11 december 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, open alstublieft uw hart voor de eenvoud van Mijn Evangelie. Begrijpt u het met het perspectief van een kind? U moet, Mijn kinderen, want Mijn Evangelie is puur en eenvoudig. Velen worden door de vijand opgeladen om toe te voegen aan Mijn Evangelie, waardoor het complex en verwarrend wordt. Deze mensen zijn misleid en zij misleiden velen, want in hun trots accepteren ze de leugens van de vijand. Zij bestendigen zijn leugens door het aan anderen te verspreiden. Mijn kinderen, u bent deel van een gevallen schepping, een creatie geïnfiltreerd met het kwaad.

Mijn verzoening met Mijn schepping is Mijn heilsplan, en Mijn plan is op geen enkele manier ingewikkeld. Mijn voltooid werk aan het kruis is afgewerkt en kan niet aan toegevoegd worden.  Toch geloven sommigen in hun trots dat zij, als eenvoudige menselijke wezens, kunnen toevoegen aan Mijn voltooide plan. Begrijp, Mijn kinderen, Ik ben de IK BEN, de Schepper van alle dingen. Op geen enkele manier kan aan Mijn volmaakte en volledige heilsplan worden toegevoegd. Mijn menselijke schepping die deze Aarde bewandelt kan alleen redding door Mij ontvangen. Mijn schepping kan alleen door Mij heilig worden gemaakt.

Verwijder nu de trots uit uw hart, Mijn kinderen, en zie dat als u gelooft dat u aan Mijn zuivere en eenvoudige Evangelie kunt toevoegen met de goede werken van het vlees, u eenvoudigweg in een leugen verblijft. Wanneer u denkt dat u uw weg kunt banen naar genade, is genade geen genade meer. Dit is de meest kolossale leugen van de vijand, omdat hij Mijn Evangelie helemaal geen evangelie maakt. Zijn leugen neemt Mijn kinderen gevangen en houdt hun hart gegijzeld. Het houdt hun focus op zichzelf en neemt het af van Mijn voltooid werk. Er is niets dat een mens kan doen om heiligheid te bereiken.

Toch lopen velen in hun vleselijke trots en geloven dat hun goede werken hen daar zullen brengen. Nee, Mijn geliefden, nee! Heiligheid komt door overgave. Overgave aan het feit dat u gevallen bent. Overgave aan het feit dat u niets kunt doen. Niets anders dan Mijn voltooid werk te ontvangen. De vijand probeert zijn best om u te verwarren, en gebruikt uw eigen trots om dit te doen. Hij probeert u te doen geloven dat uw gerechtigheid op uzelf is gebaseerd. Geloof deze leugen niet, Mijn kinderen. De gerechtigheid van een mens komt alleen door Mijn volbrachte werk, en een hart als een kind dat Mijn redding ontvangt als een geschenk.

Wees voorzichtig, Mijn kinderen, aan wie u een oor leent, als de trots van de mens gemakkelijk naar de oppervlakte wordt gebracht. Ik ben de IK BEN, Ik ben soe­ve­rein. Wanneer u de leugen gelooft, hebt u Mijn autoriteit overgenomen. Wanneer u deze leugen gelooft, verwijdert u het hele gevolg van Mijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha ​​en maakt u het tot niets. Dit is een gevaarlijke conclusie, Mijn kinderen, want wanneer u gelooft dat u de overwinning op de zonde in uw leven op eigen kracht moet bereiken, dan verwijdert u Mijn soevereiniteit over uw leven. Uw vrucht is helemaal geen vrucht, maar vuile vodden, en u erkent niet echt uw behoefte aan een Verlosser.

U speelt rechtstreeks in de handen van de vijand en de plannen van de vijand, want dit is een schot in Mijn majestueus hart. Val niet voor deze leugen, Mijn geliefden. Alleen door Mij kan redding worden bereikt. Alleen door Mij kan goede vrucht worden geproduceerd. Mijn redding is een geschenk voor iedereen die hun harten zullen openen om het te ontvangen. Mijn Heilige Geest is in de vrije gave van redding, en alleen met Mijn Heilige Geest die leeft aan de binnenkant van u kan elke goede vrucht worden geproduceerd. Mijn gerechtigheid, geen van uzelf. Mijn soevereiniteit, Mijn Glorie, Mijn Majesteit. Als u dit niet inziet, verblindt uw trots u. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Blinded by Pride?

YouTube

Psalm 103:2-5
Jesaja 55:6-7
Matteüs 7:22, 9:12-13
Johannes 14:2, 16:12-15
Romeinen 7:15-20, 8:9
1 Korintiërs 3:18-23
2 Korintiërs 4:13-16
Galaten 3:1-3
Filippenzen 1:6
Hebreeën 10:26-29
Judas 1:24-25

Advertisements