Overgave

Rhema Woord
278pikelk –  10 december 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor allen die ze zullen horen. Mijn schepping hoort Mijn stem. Ik spreek u hier, door Mijn secretaresse heen. Mijn kinderen, U moet uzelf toestaan ​​om te begrijpen dat Ik nooit meer van u zal verwachten dan wat u kunt bereiken. Vergelijk uzelf niet met anderen, want elk kind van Mij is op een ander pad naar Mij. Al Mijn kinderen hebben taken onafhankelijk van de rest. Iedereen van Mijn kinderen opereert in hun eigen situatie, en elke situatie verschilt van de volgende.

Een van Mijn kinderen kan worden geroepen om te profeteren en te waarschuwen, waar een ander kan worden geroepen om troost en zekerheid te brengen aan mensen in nood. Men kan worden geroepen om te onderwijzen en te prediken, waar een ander kan worden geroepen om stil te zijn en Mij te zoeken om van Mij te ontvangen. Ik ben de ultieme Rechter van het hart van een mens, want een mens heeft geen idee wat een ander mens zaait. Velen van Mijn kinderen waarschuwen van Mijn oordeel, maar leggen nooit Mijn genade uit. Wanneer iemand Mijn liefde en genade niet aan anderen uitlegt en Hel en verdoemenis predikt, falen ze om Mijn hele plan te delen.

Predik Mijn liefde en genade aan de verlorenen nu, Mijn geliefden. Ja, deel Mijn waarschuwingen, maar begrijp dat wanneer u de waarheid over Mijn genade niet onderwijst, u onvermijdelijk mensen wegjaagt. Waarschuw Mijn kinderen wat er gaat gebeuren als Ik dromen, en visioenen, en profetische woorden met u deel, maar alstublieft, Mijn geliefden, u moet altijd Mijn genade delen. Mijn oordeel komt naar degenen die Mij niet hebben ontvangen; dit beloof Ik u, maar als dat alles is waar u over leert, zullen velen verder weglopen van Mijn waarheid en tot in uw wereld. U bent een gevallen schepping in vleselijke lichamen met vleselijke gedachten.

U zult nooit de kloof overbruggen naar Mijn perfectie, Mijn geliefden, totdat u met Mij verzoend bent. Zelfs wanneer u per minuut overgeeft aan Mijn Heilige Geest, moet u in gedachten houden dat u tijdelijk in het vlees verblijft. Elk kind van Mij draagt ​​verschillende littekens. Elk kind van Mij heeft hun individuele kruizen te dragen. Moeten Mijn kinderen excuses voor zichzelf maken om in de zonde te blij­ven? In geen geval, maar de zonde kan niet verpletterd worden door de wil van uw vlees, Mijn geliefden, alleen door Mijn Heilige Geest te ontvangen en verwelkomd te worden door elk individueel hart.

Zodra Mijn kinderen Hem binnenlaten, dan en alleen dan, kan uw heiligingsproces beginnen. Het is niet uw taak om heilig en presentabel te worden om vervolgens Mijn Heilige Geest te ontvangen. Het is iemands taak om te erkennen dat ze zonde zijn, en alleen door Mijn genade, alleen door Mijn Heilige Geest die in hen werkt, kan Ik hen veranderen. Probeer het zelf te veranderen en uw werken zijn als vuile vodden aan Mij. Zovelen van Mijn kinderen wijzen met de vinger naar elkaar. Ze werpen hun persoonlijk oordeel over het vlees op elkaar. Wee hen. Het is ieders taak om rechtstreeks een relatie met Mij te smeden.

U kunt dit niet voor een ander doen. Ja, u moet bidden voor elk persoon die Ik op uw pad zet, maar u kunt dit niet voor hen doen. Dit is een actie dat is aan elk persoon die Ik heb geschapen. Ik dwing niemand om een ​​relatie. Dit is hun keuze, en elke ziel heeft een vrije wil. Er zullen sommigen zijn met Mij in de Hemel die Mij in hun hart hebben ontvangen, maar nooit een stap hebben gezet in hun reis door heiligmaking. Redding laat geen grijs gebied achter. Men moet geloven en ontvangen. Iemand kan meer over Mij, en Mijn bestaan, ​​en Mijn heilsplan leren, maar Mij nog steeds verwerpen als dat hun wil is om dat te doen.

Een ander kan volledig Mijn redding en genade ontvangen, maar nooit toelaten dat Mijn Heilige Geest hun vlees kruisigt. Aan deze kan Ik niet zeggen: “Ik heb u nooit gekend,” want zij kenden Mij. Maar degenen die er bewust voor kiezen om Mij te verwerpen, diegenen die bewust ongeloof kiezen, diegenen die hun vlees toelieten om één te worden met de vijand, het zijn deze die Mijn toorn zullen ondergaan. Het zijn deze wiens vleselijke trots hen verblindde. Het zijn degenen die Mijn toorn uit de eerste hand zullen ervaren. Hierop zal Mijn toorn uitgestort worden. Begrijp dat alle vlees zonde is, en in het vlees te blijven is in een gevangenis blijven.

Ik ben de sleutel. Als u de sleutel niet ontvangt, blijft u voor altijd in de gevangenis. De mens is vanaf het begin onderwezen dat hun werken van het vlees de sleutel is tot Mijn Koninkrijk. Dit is de grootste leugen van de vijand. Hij maakt optimaal gebruik van de trots van de mens en probeert hen ervan te overtuigen dat ze zich een weg kunnen banen naar Mijn Koninkrijk. Nee, Mijn kinderen, nee, want als dit waar was, dan betekent Mijn offer niets. Ik werd voor alle mensen gekruisigd en het is hun keuze om Mij te ontvangen. Zult u Mij ontvangen? Zal Ik u leren kennen? Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Surrender

YouTube

Jesaja 64:6
1 Timoteüs 1:15
1 Timoteüs 2:3-6
2 Petrus 2:9-10

Advertisements