Temporaal

Rhema Woord
278pikelk –  12 november 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor Mijn boodschappers en voor hen die oren hebben om te horen, en voor hen die Mijn waarheden proberen te begrijpen. Mijn schepping, open nu uw hart voor Mijn grote foto. Kom tot het einde van uzelf en besef dat de wereld waar u geen deel van bent, niet uw thuis is. U kunt hier niet passen, Mijn geliefden. Ja, er zijn glimpen van Mijn majesteit in uw wereld die voor u is achtergelaten, maar u bent niet gemaakt voor deze plaats. Wat Ik Mijn dochter heb laten zien die deze woorden schrijft, is voor haar moeilijk uit te leggen. Want de menselijke geest kan Mij niet begrijpen.

De menselijke geest kan Mijn liefde niet doorgronden. Kom tot het einde van uzelf, Mijn kinderen. Gooi alles weg wat u door mensen is geleerd. Open uw ogen, verstand en hart nu alleen voor Mij. U moet rusten, echt rusten in Mij. Het leven dat u leeft is een fractie van een oogwenk in de tijd. In geen geval zeg Ik dat het zinloos is, nee. Maar wat Ik zeg is dat u tot het einde van uzelf moet komen. Accepteer dat ongeacht waar u bent en waar u bent geweest, als u het geschenk van Mijn redding hebt ontvangen, uw uitkomst hetzelfde zal zijn.

Want u bent voor Mij geschapen om van te houden, Mijn kinderen. De vijand heeft Mijn schepping doen geloven dat hun hele focus zonde moet zijn en ertegen te strijden. In dit streven om zonde-vrij te blijven, houden Mijn kinderen hun ogen van Mij af en plaatsen ze vierkant op zichzelf. Zovelen richten zich uitsluitend op de vijand en zijn aanvallen en vergeten Mijn compleet en voltooid werk. Te veel van Mijn kinderen missen het doel als het gaat om te rusten in Mij. Zij streven ernaar om in Mij te rusten. Nee, Mijn kinderen, u hoeft niet te streven naar rust. Rust precies waar u bent.

Begrijp dat wat uw huidige omstandigheden ook zijn, dit is nu slechts een moment in tijd en tijdelijk in haar bestaan. Uw doorbraken, Mijn geliefden, zijn niet afhankelijk van uw streven. Ze zijn afhankelijk van uw rust in Mijn voltooid werk. Ik zeg nogmaals, Mijn kinderen, kom tot het einde van uzelf. Waar u ook bent op uw reis, laat Mij u nu dragen. Realiseer u nu dat als u niet in Mij blijft rusten, u onderdrukt zult blijven. Als u Mijn rust niet betreedt, loopt u door de chaos van de vijanden.

Alleen door in Mij te rusten, kunt u Mijn Koninkrijk van nut zijn. Alleen door in Mij te rusten, kunnen Wij uw reis voltooien. U moet Mij nu u laten dragen, Mijn geliefden. Kom tot het einde van uzelf. Realiseer en accepteer uw volslagen gebrokenheid. Want alleen wanneer u dit doet, kan Ik u dragen. U zult diegenen zien die Mij niet hebben ontvangen, heel hard werken om aan de verwachtingen van uw wereld te voldoen. Toch zullen ze voortdurend op hun gezichten vallen. Sta Mij toe om u nu te dragen, Mijn geliefden. Sta Mij toe om u nu te dragen. Kom tot het einde van uzelf. Tenzij u in Mij rust, zult u Mijn wonderen niet zien.

Tenzij u in Mij rust, kan Ik niet uw leverancier zijn. Tenzij u in Mij rust, kan Ik u niet beschermen. Tenzij u in Mij rust, kan Ik u niet tegenhouden. Stop met streven, Mijn kinderen. Rust in Mij. Wanneer u tot het einde van uzelf komt, Mijn kinderen, kunt u alleen dan in Mij rusten. Wees stil nu, en sta toe dat Mijn Heilige Geest u in Mijn rust brengt. Kom nu tot het einde van uzelf, Mijn kinderen. Sta Mij toe om u naar Huis te dragen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Majesteit, Jezus Christus >>>>> temporal

YouTube

Jesaja 30:15
Matteüs 11:28-30
Hebreeën 4:9-11

Advertisements