Kana’

Rhema Woord
278pikelk –  1 oktober 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, Mijn mysteries zullen niet gemakkelijk worden opgelost. Velen hebben stukjes van de puzzel, maar ze maken nooit de hele puzzel compleet. Ik beloof dat Ik altijd ver vooruit van de vijand zal zijn met Mijn plannen. Velen zijn belast om deze eindtijd puzzelstukjes uit te zoeken. Door dat te doen kan veel geleerd en gedeeld worden met Mijn eindtijd-Lichaam. Kom niet tegen degenen die Mijn mysteries uitzoeken. Zij zouden deze interesse geheel niet in hun vlees manifesteren, maar het wordt in hen geproduceerd door Mijn Heilige Geest.

Wanneer spotters, zelfs sommigen van hen Mijn kinderen, tegen Mijn uitverkorenen komen, komen ze onbewust tegen Mij. Wees zeer voorzichtig met de woorden die u tegen deze eindtijd-bedienden spreekt. Breng hen in gebed en steun hen in hun voortdurende zoektocht naar Mijn waarheden. Zoals deze boodschapper vele malen in waarschuwingen heeft geschreven en uitgelegd, zullen de dingen in uw wereld blijven verslechteren, net zoals de geboorte-weeën over een vrouw komen. Er zullen korte repressies zijn, maar de calamiteiten zullen steeds dichter na elkaar komen, en steeds pijnlijker worden.

Mijn kinderen, u moet nu op Mij blijven richten. De vijand is op jacht en hij zal zeker gebruik maken van kieren in uw pantser. Wanneer u de gelegenheid krijgt, deel Mijn evangelie-boodschap met de verlorenen. Deel Mijn liefde met hen. Uw wereld wordt veel donkerder. Het gaat spiraalsgewijs omlaag, omlaag, omlaag. Wanneer bepaalde dingen ontvouwen, zal uw natie en de wereld schreeuwen voor leiderschap, en er zal nieuw leiderschap worden aangeboden. Ik zal geen specificaties geven, maar velen die het nauwlettend hebben bekeken, zullen de betekenis kennen van het huidige verleden, het verleden tegenwoordig.

Velen zullen de betekenis hiervan begrijpen. Alle dingen die momenteel op zijn plaats zijn, op uw Aarde gezet door de mensheid met de hulp van de boze zelf, zullen voor een tijdje doorgaan. Want deze vervullen Mijn Woord en Mijn plan, maar veel van Mijn plan zal geheim worden gehouden tot op het moment waarin het ontvouwt. Mijn kinderen, draai niet van Mij weg nu. U werd gekozen om hier te zijn, en nu. Ik zie vele harten die hartzeer hebben om met Mij te verzoenen, en Ik zie velen moe worden, met inbegrip van deze schrijfster. Houd uw focus op Mij. Mijn geliefden. Mijn timing is perfect, net als Mijn plan.

Ik ben dezelfde gisteren, vandaag, en voor altijd. Mijn soevereiniteit verandert niet. Vind troost hierin. Ik heb de volledige controle, en in dit feit vind volmaakte vrede. Aan Mijn profeten en boodschappers, geef niet op! Ga niet AWOL! [Absent zonder toestemming.] Blijf staan in uw aangestelde posten met volledige wapenrusting aangetrokken. De enige vrede die u kunt ontvangen kan komen van Mij. Mijn Bruid moet eensgezind zijn. Veroorzaak geen twist tussen uw broeders. Laat dat aan de kwaden, want dat is hun enige doel. Trek Mijn pantser individueel aan en leg het op Mijn Lichaam als geheel.

Elk individu in Mijn Bruid draagt ​​bij op hun eigen manier, maar herken snel degenen die mikken voor uw vernietiging, Mijn Bruid. De vijand is slim en zijn werkers van ongerechtigheid zijn onder u. Zij werpen een licht van bedrog en lijken van Mij te zijn, maar werden gesneden uit het doek van de vijand. Waak voor deze, Mijn geliefden, want Ik zal u ogen geven om te zien dat deze Mijn Lichaam proberen te infiltreren. Wanneer Ik dit aan u laat zien, zal Ik helemaal duidelijk zijn over wie ze zijn en Ik laat hen niet langer opgroeien tussen u. Hen zal Ik nu afsnijden. Mijn schapen horen Mijn stem, en deze zijn niet Mijn schapen, en zij zijn uit op uw vernietiging.

(En toen bad ik, toen ik dat ontving. Ik zei, “Hoe zullen wij weten wie dit zijn?” En de Heer zei, “Een tip, ze kunnen niet nederig zijn.” Dus ging Hij door te zeggen..)

Ik verzeker u nogmaals, Mijn plan is volmaakt, Mijn timing is perfect, en de vijand, wetende dat zijn tijd kort is, zal alles doen om te leren wat er komt. Sta nu sterk in Mij, Mijn kinderen. Uw ultieme en onvoorstelbare bestemming wacht op u. Geen tranen meer, geen pijn meer; alleen Mijn volmaakte liefde. Ik hou van u, Mijn geliefden. Mijn hemelse legers verlangen naar Onze verzoening. Hef uw aangezichten op naar Mij en laat Mijn licht op u schijnen. Liefs, Yahshua Ha Mashiach, Jezus, uw Almachtige Verlosser >>>>> Kana’

YouTube

Advertisements