WAARSCHUWING – PALLET

Rhema Woord
278pikelk –  20 september 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor iedereen die ze zullen horen. Ik ben uw Schepper. De tijd van uw schepping is om. Allen die Mij ontvangen hebben, zullen tot Mij gebracht worden. Allen die besluiteloos zijn, allen die Mij afgewezen hebben, zullen meer bewijs zien. Want Ik zal hen laten zien Wie Ik Ben, en dan zullen zij hun eeuwige bestemming bepalen. Ik kijk niet naar uw status op deze Aarde. Ik kijk niet naar uw successen of fouten. Ik zie gewoon elk hart. Elk hart is voorbestemd om Mij nodig te hebben, maar het vlees overschrijdt in sommige gevallen het menselijk hart als de leugens van de vijand worden geloofd.

Het bedrog is groot, maar binnenkort zal het nog groter worden. Zij die Mij niet hebben afgewezen, zullen door deze bedrog heen zien, en als zij Mijn Naam aanroepen, zullen zij van de verschrikkingen gered worden. Degenen die de kant van de vijand hebben gekozen en voor zijn leger marcheren, zullen binnenkort op de hoogte worden gebracht van hun lot. Er zal geen terugweg voor hen zijn. Elk persoon op uw planeet krijgt hetzelfde aanbod, maar velen hebben hun lot al verzegeld, want zij zijn in verbond gegaan met Satan zelf. Zij hebben succes in deze wereld gekozen over eeuwige gelukzaligheid met hun Schepper.

Zij hebben geprobeerd de lege plaats in hun hart te vullen met de vijand en de dingen van deze gevallen schepping, niet ziende dat Ik de Enige ben wat hun leegheid kan vullen. Wat komt zal degenen die nog moeten kiezen dwingen om precies te zien hoe ze hebben geleefd. Zij zullen hun keuzes zien, de keuzes die zij hebben gemaakt op basis van het aanbod van deze wereld. Zij zullen in een ogenblik alles weg zien waar ze zo hard voor hebben gewerkt. Geen hoeveelheid seks, drugs, drank, succes, geld of materiële rijkdom zal van belang zijn. Want ze zullen naakt eindigen en gedwongen worden om in Mijn spiegel te kijken.

De elite, de zogenaamd machtigen, zullen proberen te rennen, maar ze kunnen zich niet verbergen. Zij hebben hun schuilplaatsen klaar, maar ze zullen worden blootgesteld. Want ze kunnen niets doen, en ze kunnen nergens heen gaan dat Ik hen niet kan zien. Er is geen verbergen voor hun Schepper. Wanneer het bedrog aan hen geopenbaard wordt, zullen ze angst hebben. Zij zullen zien hoe dwaas zij waren, en zij zullen hun eigen dood verlangen, maar hun wensen zullen niet worden toegekend. Dit lijden hebben ze gekozen.

Als zij Mijn Woord slechts zouden hebben opgepakt en Mijn Geschenk van ver­los­sing ontvingen, maar in plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om de leugens van de vijand te geloven. Stormen komen op uw Aarde zoals op geen andere tijd in de geschiedenis. De gezegende naties in het verleden zijn nu zeker vervloekt. Mijn kinderen en dienaren zullen onder Mijn vleugel zijn door alles heen wat komt. Mijn kinderen, heb geen angst, want u bent voorbestemd om in veiligheid te zijn nu. Ik hou van Mijn schepping, en Ik heb het volmaakte plan van verlossing opgesteld. In haar verwerping hebben velen hun lot gekozen. Wee hen.

Tijdens het testen moeten ze eenvoudig naar Mij uitroepen, want als zij Mij nog niet hebben afgewezen en een verbond met Satan hebben gesloten, zullen zij gered worden. Denk eraan, Mijn kinderen en Mijn knechten, Ik waarschuw met hemelse tekenen, met dromen en profetische uitspraken. Mijn timing is perfect en alleen Ik ken haar complexiteit. Bereid uw hart voor wat er op de horizon is. Ongeacht wat u ziet of hoort, u moet zich bekeren en Mijn Aangezicht zoeken. Open uw oren om Mijn trompetten te horen. Open uw hart tot Mijn verlossing.

Houd niets terug van Mij en sta Mij toe om u met Mijn Heilige Geest te vervullen. Houd uw ogen en hart 100 procent gericht op Mij. Ik geef stukjes van Mijn perfecte puzzel aan Mijn gekozen, maar Ik zal Mijn plannen niet volledig aan iemand openbaren. Bid tot Mij en zoek rust in Mijn volmaaktheid, want grote torens zullen afbrokkelen onder het gewicht van Mijn Hand. Niets dat de handen van mensen hebben gebouwd blijft staan. Vlaktes zullen bergen worden en bergen zullen plat worden. Bekende landschappen worden onherkenbaar. Pakhuizen van mensen zullen waardeloos worden, zonder kans op hun waarden terug te keren.

Uw wereld zal nooit terugkomen zoals het was. Uw schepping heeft lang genoeg verlangd naar verzoening met haar Schepper. Rust in Mij, Mijn geliefden, en weet dat alle dingen op hun plaats zullen vallen tot in Mijn volmaaktheid, in Mijn perfecte timing. Wees niet bang, want nogmaals, elk afzonderlijk hart zal worden onderzocht en Mijn waarheid getoond. Vrees niet, want uw Schepper gaat te werk in liefde en perfectie. Ik hou van u, Mijn schepping. Yahshua Ha Mashiach, Jezus Christus >>>>> WARNING – PALLET

YouTube

Psalm 32:7
Jesaja 17:7-8
Hebreeën 12:25-29
Openbaring 6:12-17

Advertisements