SOEVEREIN

Rhema Woord
278pikelk –  11 september 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, wees Mijn vaten van hoop voor mensen die getroffen worden door de weer-gere­la­teerde gebeur­te­nis­sen en branden die onlangs zijn voor­ge­komen, want die zullen doorgaan. Evene­men­ten zullen snel plaats­vinden. Heb ver­trouwen dat Ik ieders hart herken die aangetast wordt door deze zaken, en Ik weet al wat hun reactie zal zijn. Sommigen zullen hun liefde voor Mij ver­klaren, en som­migen zullen hun leven opnieuw toe­wijden om Mij te dienen. Anderen zullen boos worden en verder van Mij weglopen.

Deze dingen zullen moeilijke tijden zijn als uw natie belast zal zijn met de middelen te vinden om hulp te verlenen aan alle mensen die getroffen worden, en door deze gebeurtenissen zijn getroffen. Niets van wat er gebeurt is willekeurig als Ik elk uitkomst weet vanaf het begin. Alle harten krijgen de kans om Mij te ontvangen of Mij geheel te verwerpen. Ik ben in uw land vergeten, en er zijn weinig mensen die Mij in hun hart dragen. Als Ik de afgoden van hen afstroop en het komt neer op hun hart en Mij, zullen velen de fout van hun wegen zien en terugkomen in Mijn genadige armen van liefde en bescherming.

Huizen maken niet uit. Auto’s maken niet uit. Alle dingen die Mijn schepping verafgoden, zullen verwoest worden. Zij zullen leren van hun Schepper te houden en zij zullen Mijn offer, Mijn liefde voor hen, begrijpen. Zonder begrip van Mijn barm­har­tig­heid en Mijn plan van redding, kan men niet echt gered worden. U bent gevallen, Mijn kinderen. De vijand heeft Mijn schepping ge­ïnfil­treerd en u voor hemzelf gekaapt. Onze ver­zoening is vanaf het begin gepland. Een perfect plan en een perfecte uitkomst voor Mijn schepping. Mijn creatie zal haar keuze maken.

Ik ken al elk hart, daarom is het resultaat voor­bestemd. Uw wereld moet alles ervaren waar Ik het voor bestemd heb. Alles wat deel uitmaakt van Mijn groots plan zal plaats­vinden. Denk eraan, Ik ben soeverein en heb de vol­le­dige en ultieme con­trole.  De vijand kan in uw wereld werken,  maar Ik moet deze dingen toe­staan. Niets wat hij doet verandert Mijn perfecte uitkomst, maar nog steeds moet Mijn hele plan gebeuren voor Mijn schepping om Mijn volmaakte bestemming voor hen te ver­vullen. Want zonder dat Mijn plan volledig wordt erkend, wordt het voor Mijn schepping onmo­ge­lijk om Mijn liefde voor hen volledig te doorgronden.

Vertrouw op Mij, Mijn geliefden. Mijn plan is perfect, tot op het sub-atomisch niveau. Wees niet bang, Mijn kinderen. Wees sterk bij de Trooster naast u, Mijn Heilige Geest, ongeacht wat u confronteert. Ken voortdurend in uw hart het perfecte resultaat, uw perfecte einde en nieuw begin. Loop in vrede, en loop in constante vreugde, aangezien u weet dat u al in de hemelse gewesten zit met uw Koning. Als u Mij hebt ontvangen, is deze wereld niet uw woning, maar tot Mijn schepping Mij erkent, is het van hen. Sta Mij toe om de verlorenen lief te hebben door u heen.

Wees Mijn vaten, vervuld met Mijn Heilige Geest. Loop in vertrouwen dat Mijn plan perfect is en Mijn overwinning al gewonnen is. Rust in Mijn perfect, voltooid werk. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> SOVEREIGN

YouTube

Jesaja 44:9
Johannes 1:12
Filippenzen 3:20-21
Hebreeën 4:15-16

Advertisements