GERECHTIGHEID door GENADE

Rhema Woord
278pikelk –  17 september 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, breng dit bericht dringend uit. Mijn kinderen, nodigt u iemand uit naar een feestje en vertelt u hen hoe ze zich moeten kleden, en beschaamt u hen om nieuwe kleding te kopen? Vertelt u dat zij hun uiterlijk moeten veranderen zodat zij geaccepteerd worden? In geen geval! Is dit hoe Ik wil dat u mensen tot een relatie met Mij uitnodigt? Zegt u: “Verander wie je bent, zodat je Jezus kan ontmoeten?” Ik zie dat zovelen van Mijn kinderen dit doen. Zij blokkeren de deur op hetzelfde moment dat zij denken dat zij iemand uitnodigen.

Mijn kinderen, u moet ambassadeurs zijn voor Mijn Koninkrijk, verspreidende Mijn liefde en Mijn perfecte verlossingsplan voor de verlorenen. Toch jagen onbewust zovelen van u velen weg; sommigen vanwege onwetendheid, en sommigen vanwege vleselijke trots. Uw begrip is er niet. U plaatst de kar voor het paard. Vertel mensen niet dat zij hun eigen hart goed moeten krijgen voordat zij tot Mij komen, want dat is een leugen. Vertel mensen niet dat zij de zonde zelf moeten overwinnen voordat ze naar Mij toe kunnen komen, want dat is een leugen. Want de zonde kan alleen met de hulp van de Heilige Geest worden overwonnen.

U bent een gevallen schepping, Mijn geliefden. U kunt uzelf niet herstellen aan uw Schepper. Alleen het ontvangen van Mij in uw hart volbrengt dat. Mensen vertellen om zich te bekeren als zij de betekenis van het woord niet eens weten, bereikt niets en u duwt in feite vele harten verder van Mij. Stel Mij voor in liefde, Mijn kinderen, en verklaar Mijn grootste liefde voor Mijn schepping en Mijn plan van verlossing. Als u mensen vertelt dat zij iemand anders moeten zijn dan wie ze zijn om Mij te ontmoeten, zullen ze Mij nooit willen ontmoeten.

Alleen door genade wordt gerechtigheid bereikt, niet door vleselijke goede werken. Dus, in plaats van de woorden: “Bekeer! Bekeer! Bekeer!” te gebruiken, gebruik de woorden “Kom zoals je bent.” Want de Koning wil Zijn kinderen nu ontmoeten. Niets wat een man in zijn eigen recht kan doen, maakt hem het kleinste beetje meer toonbaar voor de Koning. Dus zet uw trots opzij, u farizeërs. Blokkeer niet de deur wanneer u mensen uitnodigt in Mijn Koninkrijk. >>>>> RIGHTEOUSNESS thru MERCY

YouTube

Johannes 3:16
Romeinen 3:23, 5:8,19
Efeziërs 2:4-5

Advertisements