Geen Mens moet tussen Ons komen!

Rhema Woord
278pikelk –  18 augustus 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen,  Mijn geliefden,  verwacht nu het onverwachte,  Mijn kinderen,  en laat niets een schok of verrassing voor u zijn. Bekijk de dingen die ontvouwen vanuit een beschermd perspectief. Sta niemand toe om uw focus van Mij weg te nemen. Ik ben de IK BEN, perfect in alle opzichten. Mijn beloftes zijn onbreekbaar, en Mijn wegen zijn onwankelbaar. Terwijl uw geloof in Mij geschud kan worden, wordt het niet verwijderd. En geloof de grootte van een mosterdzaad kan bergen verzetten. Vermijd onvruchtbare gesprekken en debatten, Mijn geliefden, want deze hebben geen plaats in Onze relatie.

Deze meningsverschillen geven brandstof aan woede en onenigheid onder Mijn kudde, en deze trucs voortgebracht door de vijand werken. Hij krijgt Mijn kinderen te focussen op zijn leugens in plaats van Mijn waarheid. Wee degenen die meespelen met zijn plannen. Wanneer de oogkleppen van hun ogen vallen, zullen ze met Mijn waarheid worden gebombardeerd en overweldigd worden met hun eigen gevoel van berouw. Hun fout zal hen voorlopig blind maken, maar laat hen met rust en kom niet in discussie met hen, want u zou misleid kunnen worden in de fout. Focus nu op Mijn voltooid werk, Mijn kinderen.

Focus op het feit dat hoe het ook gaat, hoe deze eindtijd gebeurtenissen ook ontvouwen, IK BEN zegevierend, en Mijn resultaat is Mijn perfectie! Rust in Mijn Perfectie, Mijn kinderen, en laat niemand Mijn Volmaakte Vrede die al uw begrip te boven gaat van u stelen. Laat u niet meeslepen door fantastische leringen die duister zijn vermomd als licht. Wee hen die zeggen dat zij van Mij zijn, maar als wolven onder Mijn schapen lopen. U zult moeten verantwoorden voor elk kind van Mij die u misleid hebt. Mijn kinderen, keer uw aangezicht altijd naar Mij. Vind altijd vrede in Mijn perfectie.

Alles wat Ik heb gedaan en zal doen is perfectie in haar som. Hoewel de reis chaotisch lijkt, is uw eindbestemming Mijn perfectie. Onze vereniging is voorbestemde verzoening van een Schepper met Zijn meest gewilde schepping. Laat niemand u overtuigen dat u niet gekoesterd bent buiten uw vermogen om te begrijpen. Dit is wat de vijand zo hard werkt om te doen. Hij werkt om Mijn kinderen te laten denken dat Ik hen niet waardeer. Dit is zijn nummer één doel. Val niet voor zijn leugens, Mijn geliefden. Ik houd elk van uw harten in de palm van Mijn hand. Ik behandel elke relatie zo uniek als elk kind van Mij.

Laat uw hart niet ontsteld worden, Mijn kinderen. Want deze splinter van wat u tijd noemt, gaat voorbij in een moment, en alles wat u misschien heeft geleden, zal in de afgrond worden gegooid, nooit meer herinnerd worden. Voor nu, pantser op, Mijn lievelingen, trek Mijn pantser aan. Zoek vrede met iedereen met wie u in contact komt, en klim niet in de modder met hen. Loop weg in vrede en geef hun harten over aan Mij. Ik Ben de enige die een mens de fout van zijn wegen kan tonen. Harten die door de vijand verhard werden, waren nooit bedoeld om door mensen te worden gekraakt, maar alleen door Mijn Heilige Geest.

Streef naar vrede, Mijn geliefden. Strijd voor uw geloof, zelfs als het een mosterd­zaad is, en twijfel NOOIT aan Mijn liefde voor u, Mijn kinderen. Twijfel nooit aan Mijn wegen, of hoe ver Ik zal gaan om zelfs een enkel hart na te streven. U streeft naar een directe relatie met Mij. Volg Mijn waarheid door Mijn Heilige Geest alleen. Geen mens moet komen tussen uw hart en Mijn waarheid. U moet oppassen voor iemand die dat probeert. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> No Man may come between Us!

YouTube

 

Advertisements