Bedrog

Rhema Woord
278pikelk –  2 augustus 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, de tijd voor vele waarschuwingen komt snel tot een einde, want velen van Mijn kinderen zijn gezegend met dromen, woorden en visioenen om met Mijn kudde te delen. Uw Aarde is geïnfiltreerd door de volgelingen van Satan, en zij lopen onder u. Zij zeggen wat goed is is slecht en wat slecht is is goed, en zij werken om velen op een dwaalspoor te brengen. Ik heb hen Mijn wijnstok laten vertrappen en tegen Mijn oogst laten komen voor altijd. U ziet hen met uw ogen, maar u herkent hun kwaad niet.

Zij zijn allemaal om u heen, maar u bent blind voor hun misleidingen. Ik probeer geen paranoia in Mijn kinderen te krijgen, want angst is niet van Mij, maar Mijn kinderen moeten beginnen hen te herkennen. Zij kunnen vriendelijkheid namaken, maar Mijn kinderen kunnen de nep herkennen. Zij zullen vaak een positief eindigen met een negatief, en zij zullen altijd tegen Mijn gezalfde komen. Zij dragen de pantser van de vijand, en zij kunnen gemakkelijk worden overwonnen door de kracht van Mijn naam. Zij voegen zich in kerken en gemeenschappen als agenten van het licht, maar zij zijn niets anders dan duisternis.

Zij proberen Mijn kinderen weg te leiden van Mijn waarheid met hun leugens en misleiden hen. U kunt deze bedriegers identificeren door hun vruchten, dode vruchten, want zij zijn altijd in de aanval, bevorderen hun eigen agenda en komen tegen Mijn heiligen. Zij spugen leugens tegen Mijn ware dienaren en versterken zichzelf met zelfverheerlijking. Word wakker, Mijn kinderen, en zie deze voor wie zij echt zijn! Zij zullen nooit Mijn evangelie delen en nooit Mijn liefde voor de verlorenen verspreiden. Al wat zij zullen doen is Mijn dienaren aan te vallen met beschuldigingen en leugens. Ga er niet op in.

Gebruik Mijn Heilige Geest als uw Gids, en loop weg van alle interacties met deze bedriegers. U kunt zien wie deze zijn. De vijand heeft nu veel meer op uw Aarde ingezet in een laatste poging om Mijn uitverkorenen te bedriegen. Zie ze voor wat zij zijn, pionnen van de vijand in zijn zoektocht om velen te misleiden. Zij hebben duisternis in hun hart. Zij zijn hoogmoedig en arrogant. Ik spreek NIET van degenen die echt in Mijn kudde zijn, maar kunnen op bepaalde dingen het fout hebben. Ik spreek van deze arrogante, zogenaamde leraren die in verschillende situaties geplant zijn, specifiek om volgelingen te winnen en velen te misleiden.

Kijk uit aan wie u een oor leent, Mijn heiligen. De misleiding ligt op het hoogste niveau. Sta mijn Heilige Geest toe om uw oren te zalven zodat u niet door deze boosdoeners bedrogen zal worden. Zij komen als licht, maar vliegen ‘s nachts. Zij willen niets anders dan een wig tussen Mijn heiligen drijven en chaos in Mijn ware Kerk te veroorzaken. Kijk uit aan wie u een oor leent, Mijn kinderen. Ik hou van u. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Deception

YouTube

Jesaja 26:3
Ezechiël 2:6
Daniël 2:43
Johannes 1:12
Romeinen 1:16
Filippenzen 4:6-7
2 Timoteüs 3:13
Hebreeën 4:12

Online Bijbel, BGT en NBV vertalingen – http://www.debijbel.nl
Online Bijbel, HTB vertaling – https://www.biblegateway.com
Online Bible, Staten Vertaling (SV) – http://biblehub.com

 

Advertisements