Zware Juk van Wolven

Rhema Woord
278pikelk –  11  juli  2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, wees nu waakzaam, Mijn geliefden. Wees niet bang, maar verwachtend. Mijn armen zijn wijd open en verwelkomen vele nieuwe schapen in Mijn kudde. Velen ontdekken Mijn waarheid en Mijn zuivere en eenvoudige evangelie. Wees niet misleid door degenen die aan Mijn evangelie toevoegen door het complex of onbereikbaar te maken. Ontvang gewoon Mijn Gift van verlossing (Barbara: En ik heb de betekenis van “gift” opgezocht en het is iets dat vrijwillig aan iemand wordt gegeven zonder betaling. En het bericht gaat verder).

Zoveel farizeeën verkondigen een valse boodschap. Zij zeggen dat mensen in hun vlees zich kunnen gedragen op hun manier tot in Mijn Genade. Zij duwen velen weg omdat zij Mijn Waarheid verwarren en belemmeren. Wee deze Farizeeën die Mijn belofte van de harten van velen verwijderen en vervangen met de angst en de bedreigingen van de vijand. Blijf uit de buurt van hen, Mijn geliefden! Zij zijn de aanklagers van de broeders. Zij geloven een valse evangelie die niet alleen Mijn offerdood en opstanding vereist, maar ook werk van gevallen vlees om toe te voegen aan Mijn volledige en voltooide werk.

Geen vlees zal heilig zijn, Mijn kinderen. Wees hier zeker van. Geen vlees kan zich echt bekeren van de zonde zonder de inwoning van Mijn Heilige Geest. Bekering is het gevolg van een persoon die verlossing ontvangt, het is niet andersom. Gerechtigheid is van u door Mijn voltooide werk aan het kruis, en er kan niet aan toegevoegd worden door de werken van uw gevallen vlees. De vijand zelf voedt de trots van deze farizeeën. U kent ze door hun vrucht en kan het oordeel in hun woorden horen. Sommigen zullen van Mij weten, maar zij kennen Mijn Hart niet en zij werken om hun eigen vleselijke trots te bevredigen door zichzelf als rechter en jury op te stellen.

Zij zijn poppen  van de vijand waardoor  vele zielen het  opgeven en hun  rug toe­keren op Mijn vrije Gift van verlossing. Deze wolven gedijen op het doen focussen van Mijn schepping op zichzelf, hun eigen zonde en al hun tekortkomingen. Niemand op uw Aarde is zondeloos, zelfs niet Mijn meest toegewijde, vurige volgelingen. Weet, Mijn kinderen, dat u in gevallen vlees leeft. Zelfs wanneer vervuld met Mijn Heilige Geest, loopt u nog steeds in gevallen vlees. Werk in Mijn liefde, Mijn kinderen. Loop in Mijn liefde en hou van elke ziel waarmee u in contact komt. Laat Mij van hen houden door u heen.

Mijn juk is gemakkelijk en Mijn last is licht. Het juk van deze farizeeën is zwaar, en u hoeft het niet te vrezen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Heavy Yoke of Wolves

YouTube

Spreuken 6:16-19
Johannes 10:11-13
Romeinen 1:16, 3:23, 5:1-2
2 Korintiërs 3:5
Efeziërs 5:2

Online Bijbel, BGT en NBV vertalingen – http://www.debijbel.nl
Online Bijbel, HTB vertaling – https://www.biblegateway.com
Online Bible, Staten Vertaling (SV) – http://biblehub.com
 

Advertisements