Kies GENADE!

Rhema Woord
278pikelk –  7  juni  2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Ga terug, Mijn kinderen, en luister naar de waarschuwingen die Ik al vele jaren door Mijn eindtijd bedienden heb geleverd. Ga terug, luister! Want hun tijd van verwezenlijking komt binnenkort. Deze dingen worden getoond opdat ze geen angst op Mijn kinderen brengen, maar om uw geesten te doen opleven zodat u weet dat Mijn tijdstip dichterbij komt. De vijand zou graag weten wanneer Ik het begin van het einde zal faciliteren, maar hij zal het niet weten, want sommige dingen zijn al in beweging gebracht. Wees niet bang, Mijn geliefden. Rust onder de bedekking van Mijn vleugel.

Mijn krijgsengelen en hun strijdwagens strijden tegen de demonen in de hemelse gewesten. Deze demonen, sommigen, zijn ontsnapt uit hun gevangenissen en vechten in deze strijd tegen Mijn heilige engelen. Ik heb hun ontsnapping verordend, Mijn geliefden, omdat Mijn overwinning over hen al gewonnen is. Deze strijd vindt nu plaats, maar is voor altijd geschiedenis geweest, want Ik ken het resultaat al. De vijand, Satan, denkt dat hij slim en sluw is, maar hij is een verslagen vijand, want de overwinning tegen hem en zijn legers is verzekerd door het bloed van Mijn Zoon.

O, hoe verlang Ik voor Mijn schepping om te zien dat zij hun afgoden aan de kant moeten zetten en beseffen dat dit niet het huis is dat Ik voor hen gecreëerd heb. De vijand misleidt velen en lokt hen in zijn val. U, Mijn kinderen, wees verzekerd dat Mijn Glorie uw bescherming is en Mijn naam uw veiligheid is. Hij moet vertrekken wanneer hij alleen al de vermelding van Mijn naam hoort. Mijn heiligen waren aangevallen, verduren een constante stortvloed van aanvallen op hun families, hun relaties, hun huizen, hun gezondheid, hun leven enz. Hij zal aanvallen wie hij kan. Mijn kinderen moeten vast staan tegen hem.

Laat hem niet in uw hart een zaad van twijfel planten, Mijn kinderen. Zoek Mij dagelijks in Mijn Woord. Kom Mij vaak ontmoeten en bid altijd in de Geest. Wanneer de religieuze farizeeën tegen u komen, verheug u. Weet dat zij Mijn waarheid met hun leugens bestrijden, en ze proberen Mijn heiligen te verwarren met hun valse leringen. Mijn evangelie is simpel, Mijn kinderen. Er kan niet aan toegevoegd of veranderd worden door de werken van het vlees. Mijn evangelie is zo eenvoudig, het wordt een struikelblok voor de trots van mensen. Zij geloven dat het niet genoeg was voor Mijn Zoon om aan het kruis te sterven.

Ze proberen velen ervan te overtuigen dat aan Mijn evangelie van waarheid toegevoegd moet worden. Nee, geen vlees kan aan Mijn evangelie toevoegen! Het staat alleen in zijn perfectie en waarheid. Word niet door deze farizeeën op een dwaalspoor gebracht, Mijn geliefden. Zij produceren dood fruit, en ze worden door hun godsdienstige geesten ondersteund. Zij doen niets dan Mijn kerk beschadigen door het te infiltreren met hun trots en leugens. Ik waarschuw u tegen deze farizeeën, Mijn geliefden.  Want zij werken in een geest van verwarring, en zij ver­oor­delen valselijk velen van Mijn knechten met hun leugens. U zult deze kennen, Mijn kinderen, want in hen vindt u geharde harten.

Geen nederigheid te vinden. Ze zullen alleen op wrede wijze aanvallen en hun slachtoffers geen liefde tonen. Ze worden gemakkelijk onderscheiden, Mijn geliefden. Wees zeer voorzichtig aan wie u een oor leent, Mijn kinderen. Wees ijverig in gebed, Mijn wijsheid en onderscheiding zoekend in alles wat u hoort. De aanklagers van de broeders en diegenen die leugens tegen Mijn uitverkorenen verspreiden zullen niet worden toegestaan om door te gaan hun leugens te duwen. Ze zullen vallen. En sommigen zullen zelfs terugkeren naar Mijn zuivere en eenvoudige evangelie. Zij die leugens over Mijn boodschappers en bedienden spreken zullen zelf imploderen.

Ze werken niet met de inwoning van Mijn Heilige Geest, maar een geest van religie. En hoewel ze zullen proberen Mijn waarheid te saboteren, zullen ze daar niet in slagen. Wees voorzichtig aan wie u een oor leent, Mijn geliefden. Nogmaals, onderscheid biddend alles wat u hoort. Ik hou van u allemaal, Mijn kinderen. YAH >>>>> Choose GRACE!

YouTube

Psalm 51:10 (12)
Matteüs 11:30
Marcus 12:29‭-‬31
Johannes 1:14, 14:21, 26
Romeinen 5:8, 7:15, 8:32
 
Online Bijbel, BGT en NBV vertalingen – http://www.debijbel.nl
Online Bijbel, HTB vertaling – https://www.biblegateway.com

Zoek in lijst: Nederland HTB

Online Bible, Staten Vertaling (SV) – http://biblehub.com

Kies Language/Dutch

 
 

Aantekening: Commentaar is welkom. Uw email adres wordt niet gepubliceerd. Geen grove commentaar en spam, die worden verwijderd. Ook is deze webpagina om te leren en met elkaar te delen, niet om te debatteren. Wij kunnen het eens zijn om het met elkaar oneens te zijn.

 

Advertisements