VERLICHT / VERHEERLIJKT

Rhema Woord
278pikelk –  6  juni  2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen die oren hebben om te horen. Mijn kinderen, Ik heb al vele jaren Mijn berichten met Mijn dochter en vele andere boodschappers gedeeld. Ga terug en luister naar deze berichten uit het verleden. Vele zullen u nu meer zin geven. Alstublieft, Mijn kinderen, geef niet op. Ga niet terug in de wereld, weg van Mij, Uw Vader en uw Schepper. Mijn geliefden, Ik zie uw pijn, Ik zie alles wat u confronteert. De meesten van Mijn kinderen hebben meer gezien van de pijn in hun leven op deze Aarde dan hun eerlijk aandeel. Mijn geliefden, u bent gevallen. U bent in een gebroken toestand.

U bent in een ver land, maar u bent inheems aan de Hemel. Dit, Mijn kinderen, moet u zich realiseren en niet vergeten. Ziet u niet, Mijn kinderen, als u dat niet doet, past u er niet in. U houdt een plek en draagt ​​liefde bij waar u wil, maar u, Mijn geliefden, zullen nooit passen. Dit is niet uw schuld. Ziet u, er zijn diegenen die Mijn schepping zijn, ja, maar zij kennen Mij niet zoals u dat doet. Zij zien Mij niet noch kennen Mij als hun Vader. Dit is waar u binnenkomt. U zult vast staan ​​in Mijn liefde wanneer hun wereld rondom hen verbrokkelt.

U zult hun kracht en hun bescherming zijn wanneer anderen tegen hen komen. Sommigen van u die dit horen hebben een roeping op u. U bent niet meer speciaal voor Mij dan een van Mijn kinderen, maar uw roeping, uw mantel, is echt. U zult verlicht worden, u zult verheerlijkt worden, en u zult velen leiden naar Mijn plaatsen van veiligheid.  Ik weet  – zelfs Mijn secretaresse die deze woorden schrijft –  dat deze dingen moeilijk te begrijpen zijn en nog moeilijker te geloven, maar Ik wil dat dit bericht met u gedeeld wordt, Mijn kinderen, om u te verheffen en u te bemoedigen en te laten weten dat uw tijd, Onze tijd, Onze tijd om samen te zijn, in de nabije horizon ligt.

Tot Mijn tijd, wees geduldig, wees vriendelijk en wees lief voor iedereen. Weet dat Ik naast u ben, en weet dat niets dat u doet Mijn aandacht ontsnapt. Ik begrijp dat geen enkele dienaar van Mij perfect is, maar wees bereid nu, Mijn kinderen. Wees in alle opzichten bereid. Hoor Mij. Hoor Mij roepen. Hoor Mijn hart. Hoor Mijn berichten en deel ze als Ik het vraag. Velen horen, maar ze luisteren niet. Ik zoek diegenen die zullen horen en luisteren, en die vele stukken van Mijn puzzel willen delen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> ENLIGHTENED/GLORIFIED

YouTube

Jesaja 49:22
Jeremia 31:8
Matteüs 9:38, 13:38
Johannes 10:14-16
Lukas 10:2
 
Online Bijbel, BGT en NBV vertalingen – http://www.debijbel.nl
Online Bijbel, HTB vertaling – https://www.biblegateway.com

Zoek in lijst: Nederland HTB

Online Bible, Staten Vertaling (SV) – http://biblehub.com

Kies Language/Dutch

 
 

Aantekening: Commentaar is welkom. Uw email adres wordt niet gepubliceerd. Geen grove commentaar en spam, die worden verwijderd. Ook is deze webpagina om te leren en met elkaar te delen, niet om te debatteren. Wij kunnen het eens zijn om het met elkaar oneens te zijn.

 

Advertisements