GRATIS GIFT

Rhema Woord
278pikelk –  7  juni  2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, weet u wat de sleutel tot Mijn hart is? Begrijpt u wat er nodig is om Mij te ontvangen? Ik zeg u, niemand kan zich gedragen in Mijn goede manieren. U bestaat in vleselijke lichamen, Mijn geliefden, en in dat vlees zijn uw goede werken als vuile vodden aan Mij. Ik wil zo graag dat Mijn kinderen deze waarheid zien. U bestaat in gebroken vlees, Mijn kinderen. Uw enige manier om met uw Schepper te worden verzoend is om te begrijpen waarom Ik kwam, en waarom Ik aan het kruis stierf. Ik kwam als een mens en liep op uw Aarde en werd gekruisigd om de vlek van de zonde te verwijderen van de Aarde.

Want diegenen die Mij in hun hart ontvangen, ontvangen Mij als een perfecte verlossingsplan. Deze kinderen zullen eeuwig bij Mij zijn. U zult de eeuwigheid met uw Schepper delen. Zovelen verlangen nu Mijn kinderen te diskwalificeren. Zij verkondigen een valse evangelie. Een evangelie waarin elk persoon een bepaalde gedragsstandaard moet bereiken om Mijn eeuwige genade te ontvangen en de eeuwigheid met Mij te delen. Dit is een leugen uit de Hel, Mijn geliefden. Want er is niets, niet één ding, dat iemand kan doen om zichzelf te heiligen.

Het is niet mogelijk dat Mijn kinderen heilig zijn als ze bestaan ​​in gebroken en vleselijke lichamen. Geen vlees komt in Mijn aanwezigheid binnen. Mijn kinderen, wanneer u Mij in uw hart ontvangt, krijgt u de inwoning van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Hij, die in uw innerlijk leeft, is wat u verandert in iemand die Mijn goede werken kan doen. Door Mijn Heilige Geest Die in uw hart woont, worden uw werken dan heilig. En u hebt Mijn Heilige Geest niet verdiend, u ontving Hem vrij, want Ik bood Hem vrijwillig aan. Er is geen andere manier, Mijn kinderen.

Wanneer iemand toevoegt aan Mijn zuivere en eenvoudige evangelie, bestendigen zij een leugen van de vijand. Zij voegen toe aan Mijn evangelie en maken het een struikelblok voor velen. Ziet u niet dat door de eenvoud te verwijderen, zij zovelen in hun ketenen binden? Dit is het werk van de vijand door en door. Hij is een leugenaar, en hij werkt heel hard om Mijn kinderen te laten voelen alsof zij door hun zonde gediskwalificeerd zijn. Dit is vals, Mijn kinderen, want Ik heb de vloek van de zonde en de dood voor Mijn schepping voor eens en altijd afgeschaft. Mijn werk is voltooid, en er kan niet aan toegevoegd worden met goede werken van het vlees.

Ik nam de vloek voor Mijn schepping. En als u Mij in uw hart ontvangt, bent u van Mij voor de eeuwigheid. Geloof niet dat u er meer aan kan doen om Mijn genade te verdienen. U verdient geen genade, want het is een gift die vrijwillig aan Mijn schepping wordt aangeboden, maar dat Ik met Mijn leven betaald heb. De enige Zoon van Mijn Vader heeft geofferd zodat Onze schepping de eeuwigheid met Ons kan doorbrengen, heel, en teruggekeerd naar de glorieuze staat waarin zij zijn gecreëerd. Zij die een ander evangelie leren dan Mijn pure en eenvoudige evangelie, werken gewoon voor de vijand. Sommigen zonder zelfs te begrijpen dat ze dat doen.

Ik ben de Waarheid en allen die Mij in hun hart ontvangen, zijn van Mij. De vijand kan dat niet veranderen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> FREE GIFT

YouTube

Deuteronomium 31:6
Jesaja 41:10
Psalm 86:15, 112:6-8
Spreuken 3:5-6
Matteüs 6:12
Johannes 3:16, 4:23, 5:24, 14:26
Romeinen 3:21-24, 5:8; 8:28, 31-32, 38-39, 12:1
1 Korintiërs 6:19-20, 15:2-4
2 Korintiërs 5:15, 11:3
Galaten 2:20, 3:3
2 Timotheüs 1:7
Hebreeën 8:12, 13:5
 
Online Bijbel, BGT en NBV vertalingen – http://www.debijbel.nl
Online Bijbel, HTB vertaling – https://www.biblegateway.com

Zoek in lijst: Nederland HTB

Online Bible, Staten Vertaling (SV) – http://biblehub.com

Kies Language/Dutch

 
 

Aantekening: Commentaar is welkom. Uw email adres wordt niet gepubliceerd. Geen grove commentaar en spam, die worden verwijderd. Ook is deze webpagina om te leren en met elkaar te delen, niet om te debatteren. Wij kunnen het eens zijn om het met elkaar oneens te zijn.

 

Advertisements