ULTIEME GENADE

Rhema Woord
278pikelk –  17 mei 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, Mijn creatie, Ik wil dat u vervuld wordt met Mijn volmaakte vrede en vreugde. Ik wil niet dat iemand van Mijn schepping in twijfel of angst leeft, maar gelooft. Geloof om te weten dat Ik de ultieme controle heb over de uitkomsten van uw Aarde. Geloof om te weten dat ongeacht wat er rondom u gebeurt, Mijn licht nooit uit uw hart zal ontsnappen. Geloof om te weten dat angst niet van Mij is, en dat met Mij als uw Wapendrager, u de overwinning heeft over alle dingen. De koning van de lucht regeert nu in uw Aarde, dit is waar, maar er komt een tijd wanneer hij niet meer zal heersen.

De massa’s zullen wakker worden, en ze zullen de waarheid getoond worden over wie hij is. Velen zullen zich afkeren van uw wereld en terugkeren naar Mij, hun Schepper.  Zelf-absorptie en trots houden vele harten gijzelaar. Velen doorlopen hun leven en zoeken niet meer dan voor het comfort en de rijkdom van het schepsel. Zij hebben geen verlangen om te weten wie hen heeft geschapen. Zij hebben geen interesse in een relatie met hun Schepper, en hebben geen interesse in het aanbidden van iets anders dan hun eigen ik. Trots, vleselijke trots, is de oorzaak van de ondergang van zovelen. Totdat ze gedwongen zijn om Mij aan te roepen, zullen ze het nooit doen.

En voor sommigen komt dit als zij naar hun laatste adem snakken. Voor deze zal geen enkele hoeveelheid overtuiging volstaan. Hun lot is sinds het begin vastgesteld en zij zullen uiteindelijk eindigen met hun Schepper. Toch zullen ze Mij nooit ontvangen totdat hun leven op deze Aarde seconden van voltooiing is. Hou Ik van deze minder? Nee, want de vijand heeft beraamd om Mijn creatie dwaas te maken en heeft daarmee Mijn menigte beschadigd. Deze kinderen van Mij worden gesymboliseerd door de laatste verloren schaap waar Ik naar zal zoeken totdat hij gevonden is. Haal troost hieruit, Mijn geliefden.

Want als u echtgenoten, kinderen, ouders, vrienden of kennissen hebt die Mij nu niet nodig hebben, weet dat zij van Mij bewust worden op een zeer gewaagde manier, sommigen tot de dood, maar hierdoor worden aangemoedigd. Blijf bidden voor deze, Mijn verloren schaap, maar in het geloof dat ongeacht wat er komt, zij uiteindelijk duidelijk zullen zien en kiezen voor een eeuwige bestemming met hun Vader en Schepper, en dat de greep van de vijand over hun leven zal worden afgeschaft. Want voor wat anders sprak de betaling van Mijn leven uit als niet voor de verlossing van Mijn schepping? Deze woorden zouden diegenen moeten bemoedigen die Mij nu al kennen.

Loop niet in angst voor de zielen van uw familie en lieve vrienden. Hoewel zij in dit aardse rijk iets kunnen lijden, het is allemaal voor Mijn uiteindelijke doel om hun ziel tot Mijzelf, hun Schepper, te oogsten. Wees niet verdrietig dat zij niet naar uw waarschuwingen of Mijn boodschap van genade luisterden. Zij kunnen Mij niet begrijpen, omdat de vijand hen met trots heeft verbijsterd en hen blind geslagen heeft met zichzelf. Wees dus niet bezorgd over hun uitkomsten, maar bid in geloof, want geen gebed voor de ziel van Mijn schepping gaat ongehoord.

Dit is geen boodschap om angst te werpen op de toekomst van diegenen die Mij niet hebben ontvangen, maar vertrouwen in de harten van diegenen die Mij hebben ontvangen, dat hun geliefden onderworpen zullen worden aan het licht van hun Schepper en precies getoond worden wie Ik ben. Want Mijn wegen zijn onbegrijpelijk voor Mijn schepping, en Ik zal de vijand nooit laten winnen.
 >>>>> ULTIMATE MERCY

YouTube

Psalmen 61:2 SV (3) Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.

Psalmen 89:26 SV (27) Hij zal Mij noemen: Gij zijt mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen mijns heils!

Jesaja 26:9 SV Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Hosea 5:15 SV Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.

2 Korintiers 4:4 SV In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Advertisements