Laat MIJ u boven de strijd opheffen!

Rhema Woord
278pikelk –  29 april 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, waar zet u uw hoop op? Laat het niet de wereld om u heen zijn, Mijn geliefden, want Ik ben uw enige hoop in de tijd die op uw Aarde komt. Laat u niet afleiden door diegenen die op nutteloze en tijdverspillende onderzoek gaan en proberen te bewijzen of er één opname of meer zullen zijn, of die Mijn data voor Mij vaststellen. Laat u niet afleiden door diegenen die u willen laten zien dat de Aarde plat is of niet. Laat deze theorieën niet uw aandacht van Mij af nemen.

Spendeer geen tijd aan dingen die niet rechtstreeks naar Mij toe leiden, Mijn geliefden, en naar Mijn hart voor u. Ik ben alles wat belangrijk is. De vijand probeert voortdurend Mijn kinderen naar avontuur in het onbekende te leiden. Zijn doel is om de ogen van Mijn kinderen van Mij af te krijgen en hun aandacht te vestigen op de samenzweringstheorie van de dag. Mijn kinderen, nu is het niet de tijd om uw focus te verliezen. Houd uw ogen gewoon op Mij, Mijn geliefden. Ik schiep een ieder van u, Mijn kinderen, met nieuwsgierigheid, dit is waar, maar als uw nieuwsgierigheid u van Mijn Tegenwoordigheid verwijdert, draait u gewoon uw wielen en verspilt u tijd.

Wees verzekerd, Mijn kinderen, dat als u voor wijsheid en kennis bidt, Ik het vrij zal geven. Mijn wijsheid en Mijn kennis, niet de theorieën en gissingen van mensen. Naarmate de tijd voorbijgaat en u vooruit beweegt naar uw eeuwigheid met Mij, worden de dingen niet complexer, ze worden eenvoudiger. Plaats alles vóór Mij. Laat het achter bij Mijn voeten en simpelweg, heel eenvoudig, rust. In elke situatie die u confronteert, rust. Dit is niet altijd gemakkelijk om te doen voor Mijn kinderen. Dit begrijp Ik, maar neem een ​​kans, Mijn kinderen.

Bid, bid, bid en leg elke dag, elke nacht, uw problemen bij Mijn voeten. Leg alles bij Mijn voeten. Laat Mijn vrede die al uw begrip passeert u volledig vervullen. Leer, Mijn geliefden, dat de vijand geen recht op u heeft. Zodra u dit leert, verliest hij onmiddellijk zijn greep over uw leven. Natuurlijk kan hij nog steeds zijn vurige pijlen op u afvuren, maar weet dat hij geen partij is voor Mijn vrede, geen partij voor Mijn naam, en geen partij voor Mijn vergoten bloed. Niets dat van Mij komt, zou u angst moeten brengen. Niets dat van Mij komt, zou verwarrend voor u moeten zijn.

Kom tot Mij met alles wat u leest, ziet en hoort en laat Mij duidelijk zijn. Sta Mij toe om uw kracht te zijn. Wanneer u op uw vlees vertrouwt en niet op Mijn Heilige Geest, zult u altijd teleurgesteld worden. U zult altijd tekort schieten. U zult altijd in gebreke zijn en nooit voldaan worden. Duw de zorgen van deze wereld nu op Mij, Mijn kinderen. Sta Mij toe om u te dragen op de rest van uw reis. Sta Mij toe om u te dragen, en rust. En hoe dat voelt. U hoeft niet alleen te zijn. U hoeft niet in stilte te lijden.

Geef uw zorgen en bekommernissen, alles wat u zorgen maakt, uw financiën, uw relaties, alles aan Mij. Ik zal u niet teleurstellen, Mijn geliefden. Ik zal u niet verlaten in gevaar. Ik zal uw gebroken hart herstellen. Ik zal rechtstreekse paden voor u maken. Wanneer uw hart in lijn staat met de Mijne, worden alle dingen mogelijk voor u, Mijn kinderen. Ontvang Mijn hulp in moeilijke tijden. Ontvang Mijn vrede en ontvang Mijn liefde, want u bent Mijn schepping, Mijn geliefden, en Ik schiep u om van u te houden. Laat de vijand niet tussen Ons staan. Haal zijn zaden van twijfel op voordat ze wortel schieten.

Laat Mij u voorzichtig boven de strijd opheffen, en marcheer vooruit naar Ons eeuwige bestemming. Ik hou van u, Mijn kinderen, meer dan uw menselijk verstand kan voorstellen, maar probeer. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Let ME lift you above the fray!

YouTube
 
1 Kronieken 16:10-11 SV 10 Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; dat zich het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde. 11 Vraagt naar den Heere en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.

Psalmen 18:1-2 (3) SV 1 Voor den opperzangmeester, een psalm van David, den knecht des Heeren, die de woorden dezes lieds tot den Heere gesproken heeft, ten dage, als hem de Heere gered had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul. (18:2) Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, Heere, mijn Sterkte!
2 (3) De Heere is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.

Jesaja 32:17 SV En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid.

Advertisements