Wees van MIJ

Rhema Woord
278pikelk –  16 februari 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, waar uw hart ligt, ligt uw wensen. Mijn geliefden,  u kunt uzelf niet ver­an­de­ren. U kunt uw wensen niet veranderen. U kunt in staat zijn om uw eigen gedrag voor een tijd te onderdrukken en te beheersen, maar de aardse verlangens doen nog steeds voor in u. U loopt in vleselijke lichamen, Mijn geliefden, en uw gedachten zullen voortdurend verleid worden door wat ze op gericht zijn. Dit moet u geen zorgen maken, Mijn kinderen, want u kunt Mij toestaan in uw hart te werken om uw focus te veranderen, bijgevolg uw wensen te veranderen.

Wanneer u verlangt in relatie met Mij te zijn, zullen de verlangens van uw vlees geleidelijk vervagen als u leert meer en meer op Mijn inwoning te vertrouwen; Mij toestaat uw vlees te kruisigen en uw nieuwe mens geboren te doen worden. De reis waarop u bent is dit proces, een geboorte van een nieuwe schepping van u. Een transformatie van het met zonde vervulde vlees tot in de Heilige Geest vervulde vat. Waar u uw zinnen op zet is de sleutel. Het lezen en het horen van Mijn Woord, het ontvangen van Mijn beloften aan u. Dit zijn de dingen die Mij toestaan uw hart te transformeren.

Als u zich richt op de dingen van deze wereld, de politiek, de spelletjes, entertainment, enzovoort, zult u gewoon gevuld worden met de duisternis die deze dingen vertegenwoordigen. De vijand is subtiel, en hij is om elke hoek. U kunt hem zien en hem horen voortdurend in elk aspect van uw leven nu. Hij leeft en ademt in alles waar de mensheid aan deelneemt, zelfs in de meeste kerken. En hoewel dit waar is, moet u dit inzicht dragen: Hij moet niet uw focus zijn. Relatie met Mij moet uw constante doel zijn.

Niet het voltooien van werken voor Mij, maar ware en intieme relatie met Mij waar uw focus op Mij is, Mijn geliefden. Is uw focus op wereldse vermaak, wereldse afgoden, lusten van het vlees, persoonlijk gewin, de liefde voor geld en de verafgoding ervan? Waar, Mijn geliefden, is uw hart? Laat Mij het onderzoeken,  Mijn kinderen, want Ik kan niet verandering dwingen op een onwillige onderwerp. Ik kan niet een vat vullen dat al gevuld is met de wereld. Geef u over dagelijks, Mijn kinderen, en u zult de veranderingen in uzelf zien waarvan u dacht dat ze onmogelijk waren.

Geef u over aan Mij en u zult bakens van Mijn licht worden in deze donkerste tijden, al zijn er zeker consequenties. Het hebben van één voet in de wereld heeft niets te maken met uw heil, want zolang u Mij, Yahshua Ha Mashiach, Jezus Christus van Nazareth, hebt ontvangen in uw hart, bent u van Mij. Maar lopen met één been in de wereld is niet wat Ik wil voor u, Mijn geliefden. Neem uw ogen af van deze wereld en keer ze naar Mij toe. Ik heb u gemaakt. Ik schiep uw hart, en Ik ben de enige manier waarop uw hart ooit gelukkig zal zijn.

Niets waar u voor kunt streven op deze Aarde zal ooit dichtbij komen aan het voldoen van uw hart die Ik binnen elk van Mijn kinderen geschapen heb. U werd geschapen om Mij lief te hebben en te aanbidden. Wanneer Ik niet 100 procent van de tijd de focus ben, zult u uiteindelijk van Mijn pad af en in de duisternis lopen. Sta Mij toe om elke gedachte gevangen te nemen en u te begeleiden bij elke stap, Mijn geliefden. U zult beginnen Mijn vingerafdrukken te zien over uw hele leven. Hoe meer Wij communiceren, hoe meer Wij in harmonie zijn.

O, hoe Ik u adoreer, Mijn kinderen. Ik schiep elk van uw hart voor Mijn eigen plezier in gedachten, en Mijn verlangen is om te worden verzoend met elk kind die Ik heb gemaakt. Laat niet de duisternis in uw wereld Ons in de weg staan. Mijn verlangen is u. >>>>>2/16/17 Be MINE

YouTube

Psalm 147:3-5
Jesaja 26:3
Ezechiël 36:26
Daniël 12:3
Matteüs 6:21; 12:35; 25:21
Marcus 2:22
Johannes 14:26
Romeinen 8:8-19, 37; 12:2-3
1 Korintiërs 1:9; 3:18
2 Korintiërs 3:16-18
Galaten 2:20
Hebreeën 12:2

Advertisements