Wees Afhankelijk van MIJ Alleen

Rhema Woord
278pikelk –  3 februari 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor diegenen met oren om te horen. Wees niet lui, Mijn geliefden. Word niet terug getrokken in de wereld om u heen zo gemakkelijk nu. Ik toon velen de plannen van de vijand van tevoren, zodat u niet snel zal worden geschud wanneer hij tegen u komt, Mijn kinderen. Uw harten en gedachten moeten nu leeg zijn van de zorgen van deze wereld, en elke actie moet alleen op Onze relatie gebaseerd worden. Mijn kinderen moeten hun kracht verzamelen uit Mij nu, niet weglopen van Mij. Uw harten zijn zwak door gebrek aan kennis.

Velen van Mijn kinderen zwerven doelloos omdat zij moe zijn geworden, en zij geven op aan Mij. Focus terug naar Mij nu, Mijn geliefden. Er is geen plaats waar uw hart zou kunnen zijn afgedwaald dat u verwijdert uit Mijn genade. Geen tijd doorgebracht weg van Mij maakt u niet minder Mijn kind. Laat Mij uw volledige aandacht vinden wanneer Ik kom om u te ontvangen, Mijn geliefden. Mijn armen zijn open. Loop niet in twijfel of schaamte. Houd uw hoofd hoog genoeg om Mij te zien komen in de wolken, maar toch loop met een nederig hart erkennende dat zonder Mij u gewoon stof bent.

Leeg uzelf van alle trots nu, Mijn kinderen. Leeg uw leven van alle afgoden die uw tijd stelen van Mij, en op hetzelfde moment zet uw beker van lijden neer en sta Mij toe uw lasten van u te nemen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Laat Mij u dragen als het pad rotsachtig is, en uw weg vooruit gaand recht maken. Ik geef nooit op aan u, Mijn kinderen, ongeacht hoe vaak u het mis kunt krijgen, ongeacht hoe vaak u wilt opgeven en weg loopt van Ons.

Wanneer u denkt dat u niet kunt vooruit bewegen op Onze reis, onthoud met Wie u vooruit marcheert. Ik ben uw Koning, de Koning der koningen en Heer der heren. Ik ben in u en u in Mij, en met Mij bent u niet te stoppen. Ja, u zult struikelen, want u loopt in een lichaam van vlees. Maar onthoud Mijn beloften, Mijn kinderen. Laat Mijn Koninkrijk manifesteren in uw hart vandaag, ongeacht uw omstandigheden. Ik kan u reinigen van ongerechtigheid. Ik kan u redden van uzelf, Mijn kinderen. Is er iets te moeilijk voor Mij? Zal Ik u ooit laten waar Ik u vond?

Geef u over aan Mij nu, Mijn kinderen, en zie hoe Ik u zal gebruiken om Mijn Koninkrijk voort te brengen. Wees over niets bezorgd, en onderzoek alles wat u hoort tegen Mijn Heilig Woord. Test de geesten met Mijn Heilige Geest, want Hij verlangt ernaar om u alleen Mijn waarheden te tonen. Laat u niet afleiden met fantastische leringen door degenen die zijn misleid door de vijand, en bij niets stoppen als het gaat om Mijn schapen te misleiden. Voor deze, pas op, en in geval van twijfel, wend u af en zoek alleen Mij. Mijn waarheden zullen altijd uw harten vullen met vrede en u nooit verwarren, Mijn kinderen.

Verlang een relatie met Mij over alle dingen, en Mijn mysteries zullen aan u getoond worden. Verlang alleen Mijn mysteries en de kennis ervan, en uw hart naar Mij zal koud worden. Sta dat niet toe, Mijn geliefden. Ik hou van u, Yashua Ha Mashiach >>>>>Depend on ME alone

YouTube

Advertisements