WAKKER WORDEN!!!

Rhema Woord
278pikelk –  19 januari 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, zoveel dingen komen uit Mijn boodschappers nu en veel dingen uit de koning van uw lucht. Hij probeert velen op een dwaalspoor te brengen want hij is een leugenaar vóór alles. Dit is hoe hij opereert. Hij kent Mijn woorden en Mijn waarheden binnenstebuiten, en hierdoor is hij in staat om velen te misleiden. Leg elke tittel die u hoort aan Mijn voeten, alles. Want u leeft in de tijd van eindeloze misleiding, en tenzij Ik iets duidelijk maak aan u via Mijn Heilige Geest, loop weg!

Er zullen tal van puzzelstukjes weggelaten zijn van zijn plaats totdat Mijn kinderen de voltooiing van de puzzel uit de eerste hand zien. Houd er rekening mee, Mijn kinderen, dat de nederlaag van de vijand al heeft plaatsgevonden. Hij kan alles doen wat hij kan om te vechten voor een andere uitkomst, maar er is geen andere uitkomst, want dit was geschreven van de Alpha en is vastgezet in de tijd en ruimte van de schepping. Laat hem u niet bedriegen. Hij zwerft rond als een leeuw en valt aan wie hij kan met zijn leugens en bedrog. Wees niet zo snel, Mijn kinderen, om te geloven wat mensen zeggen. Kom tot Mij, Mijn geliefden.

Als iemand u vertelt dat u meer dan Mijn naam nodig hebt voor uw bescherming in de toekomst, is dit een leugen uit de put. Mijn naam is superieur over heel de schepping!  Dit verzeker  Ik u!  Mijn naam is  wat u  gebruikt,  en niets is  te ver­ge­lijken met of kan zelfs evenaren de kracht van Mijn naam. Laat u niet misleiden, en wees niet een bedrieger. Keer terug naar uw eerste liefde, verlorenen. Kom tot Mij, degenen die bedrogen zijn. Keer terug naar de waarheid en stop met het nalopen van de misleide fantasieën van diegenen die door de ultieme bedrieger worden geleid. Wee hen die waan verspreiden onder Mijn schapen!

De vijand zelf vertelt leugens aan zijn knechten, maar dan, wee aan Mijn eigen kinderen om deze leugens te geloven en ze te bestendigen. Stap terug, Mijn kinderen! Stap terug, degenen die bedrogen zijn! Ik reik uit naar u met Mijn sterke hand om u te grijpen en u terug te brengen in Mijn kudde. Mijn arm is lang, maar u moet bereid zijn om Mijn waarheid te zien. U moet zich afkeren van deze misleiding en alleen worden geregeerd door Mij, een Heerser alleen gevuld met liefde en genade voor Zijn schepping tot de dag dat Mijn genade verwijderd is en Mijn oordeel valt op deze plaats. Kom naar Huis, verlorenen. Kom naar Huis, degenen die bedrogen zijn.

Rust in Mij en Mij alleen. Zoek Mijn waarheid, Mijn waarheid alleen. Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten. Word wakker en kom uit van dit bedrog en web van leugens die uiteengezet zijn door de duivel zelf! Word niet misleid, Mijn kinderen! Uw hart weet dat deze dingen verkeerd zijn. Neem uw oogkleppen af. Stap weg van de afgrond waar u aan de rand ervan staat. Sta Mij toe u te vergaderen en u naar Huis te brengen. Mijn kinderen, de misleiding is groot en vele gedachten zijn zwak. Zie Mij nu, alleen Mij. Ik ben het. Ik ben alles wat u nodig hebt. >>>>>WAKE UP!!! 1/19/17

YouTube

1 Kronieken 29:11-12
Psalm 34:8; 84:11
Jeremia 17:5
Matteüs 5:16
Johannes 16:24; 18:36-37
1 Korintiërs 15:1-4
2 Korintiërs 12:9
Kolossenzen 3:23

Advertisements