KONINKRIJK VAN LICHT

Rhema Woord
278pikelk –  10 januari 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter,  schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen.  De vijand kan kleine leugens en zelfs sommige grote leugens in Mijn waarheid achterlaten, en dan wordt het niet meer Mijn waarheid. Ik waarschuw nogmaals, Mijn kinderen, hij is zo slim om te misleiden. Ja, sommigen van Mijn uitverkorenen worden zelfs nu bedrogen. Zij herschrijven de geschiedenis en proberen om de toekomst te herschrijven. Alles wat u ziet en leest, en hoort, moet vóór Mij worden gebracht, Mijn kinderen. Neem niets tegen de nominale waarde, tenzij u tot Mij komt in gebed en de geesten test. Zeer verraderlijke en vasthoudende geesten bombarderen Mijn heiligen nu.

Zij brengen leugens in Mijn Kerk en vermommen zich als licht. Wee, Mijn kinderen! Mijn Woord is waar en verandert niet met de tijd. Ik Ben het Woord, en Ik zeg dat Ik altijd hetzelfde Ben, verleden, heden en toekomst. Ik laat de crème opstijgen naar boven. Ik laat de geschriften in Mijn Woord toe die geacht zijn om daar te zijn.  Ja,  de mensheid deed  een aantal boeken weg  van Mijn oor­spron­ke­lijke tekst, maar dit zijn boeken voor deze tijd, en deze keer alleen. En alleen Mijn kinderen kunnen deze boeken zien, indien zij dit wensen. (Wat ik ervan uitga betekent het dat we ze kunnen opzoeken on-line.)

De boeken van Mijn Woord werden vastgesteld, en de auteurs van deze boeken waren enorm gezalfd en overvol met Mijn Heilige Geest. Niet een meer of minder belangrijk dan de ander. Wees voorzichtig dus als iemand u wilt doen geloven dat Mijn Woord voor een deel vals is. Wees zeer voorzichtig van iemand die tegen Mijn zeer geestelijke gaven komt die gegeven zijn aan iedereen van Mijn Heilige Geest vervulde kinderen. Heiligen, worstel niet met de zulke! Kom rechtstreeks tot Mij en Ik zal u Mijn Waarheid laten zien.

De wapenrusting waarin Ik bedoel dat u mee uitgerust wordt, wordt geannuleerd en weg gestript van Mijn uitverkorenen. Zij worden verleid door de vijand om valse leringen te geloven, en in plaats van terug te keren naar Mijn voeten en te zoeken naar Mijn waarheid, accepteren zij gewoon de duisternis als het licht en leugens als waarheid. Wee, Mijn kinderen! Ik zou veel liever hebben dat u onwetend bent over bepaalde dingen dan aan de leugens van de bedrieger te geloven. Zodra hij een opening creëert met één geloofde leugen, zullen meer en meer leugens echt voor u worden, Mijn kinderen.

Alstublieft, keer terug naar Mijn Woord en Mijn wijsheid. Niet de wijsheid van mannen of vrouwen, maar Mijn wijsheid die komt door de studie van Mijn Woord en de leiding van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Sta niet toe dat uw bepantsering van Geloof nu wordt ontdaan van u, want nu is de tijd van de geschiedenis van deze wereld dat u uw wapenrusting op moet hebben meer dan enig ander moment. Gebruik het Zwaard van Mijn Geest door voortdurend te bidden in Mijn Heilige Geest. Dit zal zeker iets zijn dat de vijand tegen zal komen.

Weet dat u rechtvaardig bent door Mijn volbrachte werk aan het kruis, en draag de Schild van Geloof, een geloof dat komt uit de wetenschap dat Mijn Hele Woord Mijn Waarheid is. Laat de Helm van het Heil stevig op uw hoofd blijven, zodat geen valse leer u misleidt. En plaats stevig de Gordel van de Waarheid op uw taille dat afkomstig is van Mijn volbrachte  werk en Mijn Woord,  alles van Mijn Woord. Net zoals Ik schriftgeleerden en boodschappers benoem om Mijn berichten van de waarheid met Mijn kinderen te delen, doet Satan hetzelfde met zijn eigen partij.

Ze zijn kwaad aan de kern, vermomd als licht, en bedriegen sommigen van Mijn zeer uitverkorenen. Mijn uitverkorenen zullen terugkomen naar Mij, Mijn geliefden. Bid, natuurlijk, maar maak u geen zorgen, want zij zullen beginnen de zwarte gaten te zien in de  fantasieën die ze  wegleiden van Mijn  waarheden en in de vij­and zijn zwarte konijnenhol. Ik heb al eerder gezegd, er is niets nieuws onder de zon. Nochtans zijn er openbaringen die net nu aan het licht komen in het Lichaam van Mijn heiligen. Sommigen van Mijn boodschappers worden echt openbaring getoond die nog niet is aangetoond.

Wanneer u iemand ziet die volledige apostolische geschriften van Mijn Woord wilt verwijderen, zou dit een grote rode vlag voor u moeten zijn, Mijn kinderen. Wanneer u diegenen ziet die de zeer gave van Mijn Heilige Geest uitdagen, moet dit ook iets zijn dat u weet dat het niet van Mij is. Ik smeek u, Mijn heiligen en Mijn Bruid, breng alles naar Mij in gebed en zoek Mijn hart. Zoek Mijn Woord ook, en Ik beloof om u te laten zien wat licht en wat zwart is. De vijand is voorbij de duisternis nu, hij is zwart.

Hij zal de zwakke zielen bespringen en listig vleien, zelfs de meest geleerde van Mijn eigen. Dit is een tijd als geen enkele andere tijd in uw Aarde, Mijn kinderen. U moet de grootst mogelijke voorzichtigheid gebruiken in wiens woorden en berichten u vertrouwt. De bedrieger is nog sluwer geworden, want zoals Mijn kinderen toenemen in wijsheid en kennis, zal hij doen wat in zijn macht ligt om wie dan ook en iedereen die hij kan te bedriegen. Deel niets, Mijn geliefden, tenzij u eerst naar Mij  in gebed bent gekomen,  want het delen van  woorden uit de vij­and zelf is verachtelijk.

Als u iemand bent die zijn leugens hebt achtervolgd, stop! Vraag Mij om uw hart te onderzoeken. Het is gemakkelijk. Draai u om en kom terug naar Mij. Er is niets dat Ik meer wil dan u terug in Mijn open armen te verwelkomen, en terug in Mijn heilige Lichaam van gelovigen. >>>>> KINGDOM OF LIGHT

YouTube

Kolossenzen 1:9-14
Efeziers 6:10-18

Advertisements