Er is geen “Toeval”

Rhema Woord
278pikelk –  21 december 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, het is zo gemakkelijk voor u om te worden gevangen in uw wereld tijdens dit seizoen. Een viering van Mijn geboorte kan er uit zien als vele dingen, maar is dit echt een feest in uw hart? Wanneer het wordt over de uiterlijke dingen, houdt het op om over Mij te zijn. Er zijn mogelijkheden om Mijn verhaal aan anderen te presenteren tijdens dit seizoen, Mijn kinderen. De harten zijn meer open, omdat zij op zoek zijn naar Mijn waarheid in deze tijd, meer dan enige andere tijd van het jaar.

Laat deze kansen om Mijn evangelie boodschap van liefde en hoop te delen niet buiten beschouwing. Wees u ervan bewust, Mijn kinderen, van wie Ik op uw pad plaats. Wees u bewust van uw omgeving tijdens uw dagelijkse routines. Ik verzeker u, er zullen mensen op uw pad zijn die uw liefde en een gebed zou kunnen gebruiken. Word wakker aan deze situaties. Te veel van Mijn kinderen lopen met oogkleppen op. Zij reiken niet uit om te helpen wanneer zij nodig zijn omdat zij teveel met zichzelf bezig zijn. Open uw hart, Mijn kinderen. Er is geen “toeval” van mensen die Ik binnen uw paden plaats, of in situaties waar Ik u plaats.

Kijk niet naar de dingen alsof Ik de resultaten niet kan veranderen, want Ik kan. Ik ben de IK BEN, de enige God, de God van het bovennatuurlijke, en de enige God van wonderen. Het is uw geloof die deze dingen manifesteert. Vraag altijd om geloof, Mijn kinderen, en om altijd gevuld te worden tot aan de rand met Mijn Heilige Geest. Mijn kinderen, denk niet over wat u gelooft zal optreden in deze eindtijd, maar stel u voor dat u al loopt in Mijn Koninkrijk. De “waarom” en “hoe” van uw reis er niet zo veel aan toe doet als uw bestemming.

Ik verzeker u telkens weer, Mijn plan is perfect. Mijn resultaat is perfect, en Mijn overwinning is perfect. Rust in deze, Mijn perfectie. Weet dat wat dan ook van deze wereld, of wat de vijand tegen u brengt, tijdelijk is. Loop in de wetenschap dat u alles aan Mijn voeten moet leggen, en uw al aan Mij geeft. En weet dat ongeacht wat u confronteert, Ik aan uw zijde ben. Geef niet op, en word niet stilgelegd. Vecht vanuit het standpunt van de overwinning die Ik al voor u gewonnen heb.

Barb: “Heer, U hebt dit al zo vaak gezegd.”

Heer: “Ja, Mijn dochter. Ik heb dit al vele malen gezegd, maar iemand die behoefte heeft om deze boodschap te horen zal DEZE boodschap horen. “

Mijn kinderen, stop met lopen zoals deze wereld loopt. Laat Mijn kracht u hooghouden. Laat Mijn kracht u helpen rechtop te staan en luister voor Mijn stem. Wees stil en luister. Laat de vijand u niet afleiden van de kansen die Ik voor u leg. Omdat u Mijn resultaat kent, lijkt het misschien gemakkelijker om gewoon door de moties te gaan. Dit is niet wat Ik van u wil, Mijn kinderen. Ik wil hard werken. Plant zaden in de harten van de verlorenen, en breng nieuwe openbaring van Mijn liefde aan de teruggevallenen. Breng Mijn Glorie en Majesteit tot leven in uw wandel met Mij, Mijn kinderen.

Laat Mijn Heilige Geest toe Mijn wonderen te manifesteren door u heen. Wees een vat voor Mij, en laat deze dingen nu gedaan worden voor Mijn Koninkrijk. Laat Mijn wil gedaan worden door middel van u, Mijn geliefden. Ontvang Mijn vreugde in uw hart, ongeacht wat u confronteert. Verwacht Mijn wonderen, en zie Mijn genade de harten van de verlorenen smelten. Zie de handen van Mijn dienaren de zieken en de onderdrukten genezen, en schijn Mijn licht, Mijn geliefden. Neem deze tijd terug en maak het over Mij, en maak geen deel ervan over iets anders.

Verheug u in de volledigheid van Mijn volbrachte werk, en ontvang Mijn blijdschap die naar beneden regent uit de Hemel. Veracht de reis niet, want uw elke stap was bekend door de eeuwigheid. Ik hou zo van u, Mijn kinderen. Yashua Ha Mashiach, Jezus Christus van Nazaret >>>>> There is no “Chance”

YouTube

Psalm 34:8; 84:11
Jesaja 40:31
Johannes 13:13, 35
Romeinen 8:31
Efeziërs 2:6
2 Korintiërs 12:9