Zoek & Geef U Over aan de ZOON

Rhema Woord
278pikelk –  14 december 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Wees niet beledigd, Mijn kinderen, door mensen die niet uw begrip delen. Elk van Mijn kinderen zullen horen en dingen begrijpen op hun individuele manier. Wees het gewoon eens om oneens te zijn, en loop weg van degenen die tweedracht veroorzaken. Er zullen diegenen zijn, ja, die gewoon in de war zijn, en onthoud dat niet één kind op Aarde alle antwoorden heeft. Denk eraan, Mijn geliefden, er zullen kwaden zijn die naast de vijand werken, en deze zullen liegen en strijd veroorzaken waar mogelijk.

Zij zullen proberen om u te leiden naar een pad van de vijand zijn keuze, en zij zullen dingen promoten die niet waar zijn en hun best doen om u te verwarren. Kom naar Mij toe met alles nu, Mijn kinderen. Vraag in gebed en Ik zal u Mijn waarheid tonen. Er zijn inderdaad nieuwe openbaringen die deze generatie zal leren, ja, maar deze zijn alleen nieuw voor degenen die ze leren voor de eerste keer. Deze dingen zijn een feit geweest sinds het begin van de tijd op uw Aarde. Ze kunnen nieuwe openbaringen zijn aan degenen die ze nu krijgen, maar ze zijn Mijn waarheden geweest voor altijd gestempeld in de tijd.

Dit is de tijd waarin u bestaat. Meer van Mijn puzzelstukjes zullen worden getoond aan uw generatie dan ooit te zien was geweest in het verleden, maar de puzzel heeft altijd bestaan.  Velen willen niet geloven of eventuele nieuwe ont­hul­lin­gen begrijpen. Zij zijn dogmatisch in hun opvattingen en inzichten, en zij zullen missen op een deel van Mijn Glorie door af te wijzen wat in hun gedachten nieuwe onthullingen zijn. Als u niet volledig afhankelijk bent van Mijn Heilige Geest in het recht snijden van Mijn Heilige Schrift met behulp van Mijn Heilige Geest wijsheid zult u in de war raken, en Ik ben niet de auteur van verwarring.

Sommige lessen zijn correct, Mijn kinderen, zelfs als ze nieuw voor u lijken. Uw Messias, de Enige ware Messias, Jezus Christus van Nazaret, de Zoon van de Allerhoogste God van Abraham, Izak en Jakob, Yahshua Ha Mashiach, kwam naar beneden als een levend offer. De mensheid is gevallen, Mijn kinderen, dit weet u. Het volmaakte offer voor de zonden van de mensheid is geleverd, en zal in overwinning nu voorzitten over Zijn glorieuze Koninkrijk. Mijn Koninkrijk zal komen en Mijn wil zal worden gedaan. Geen slang kan in de weg staan. Ik zal regeren, en Mijn kinderen zullen worden verzoend met Mij. Hun lichamen van vlees niet eens een herinnering.

Zij zullen terug in de Glorie en Licht worden getransformeerd die zij bezaten op Mijn oorspronkelijke schepping. Zoals Mijn schepping heeft verlangd naar deze verzoening sinds het moment van hun afdaling in de duisternis. Dit was niet de schuld van Mijn schepping, en het had niet de bewuste keuze gemaakt in deze duisternis te wonen. Gedurende de tijd dat Mijn schepping was onderworpen aan de draak hield het nooit op van Mij te zijn, hoewel zijn wortels het onbekend bleef. Mijn doel al die tijd is geweest om Mijn creatie eens en voor altijd te verzoenen met Mijzelf. Ik verzegelde Mijn schepping als Mijn eigen.

Mijn schepping was gekocht uit deze slavernij door de ultieme betaalde prijs. Mijn offerdood aan het kruis verzekert dat Mijn creatie, hoewel eens bedorven door het kwaad, is nu gerestaureerd in volheid en volledigheid aan Degene die het schiep. De vijand heeft gefaald bij elke poging om Mijn schepping nog verder te duwen in de duisternis. Hij heeft zich uitgeput in al zijn bedrog op die manier, maar toch, hij heeft nog wat trucs op zijn mouwen.

Ja, dit is waar, en hij stopt bij niets in zijn zoektocht om zovelen als hij kan te vangen in zijn strik, want hij beseft dat zijn regering op uw Aarde binnenkort tot een einde komt. Zijn tanden zijn ontbloot en hij verslindt wie hij kan. Voor Mijn kinderen die verloren zijn, Ik ben uw Schepper en u was gemaakt om Mijn eeuwige kinderen te zijn. Geschapen om in eeuwige relatie met uw Schepper te zijn, niet alleen een inwoner op een tijdelijke planeet. Geloof deze slang en zijn leugens niet!

Mijn kinderen die geloven in Mijn bestaan, word niet gevangen in zijn strik! Wend uw aangezicht tot Mij en besef dat de tijd waarin u leeft het einde van de tijden is. Mijn Koninkrijk komt, en als u alleen maar zal trachten Mijn aangezicht te zoeken zijn Mijn armen wijd open. En Ik houd de rechtvaardige gewaden om u ermee te sieren wanneer u terugkomt naar huis tot Mij. Aan Mijn soldaten, Mijn ware Bruid, marcheer nu op een ordelijke manier verwachtende de bevelen van uw Koning. U bent de machtigste leger die ooit heeft bestaan. Houd uw focus op Mij ongeacht wat u ziet of hoort in uw fysieke.

Rijst boven de gevoelens van uw vlees en verblijf in Mijn bovennatuurlijke kracht, want dit is het rijk van Mijn leger, Mijn Heilige Geest vervulde krijgers die voorbereid en klaargemaakt zijn voor de strijd. Sta in de houding alleen tegenover Mij in stilte en in volledige eenheid. Kom in orde, en neem uw blik nu niet van Mij af. Neem uw blik nu niet van Mij af, want er is nul ruimte voor de trots van het vlees als het gaat om het kwaad te verslaan. Word omvat door de volledige kracht van Mijn liefde, en wees bereid om Mijn Koninkrijk op deze Aarde te brengen. Mijn majesteit heerst over u, Mijn krijgers.

Word één in Mijn Heilige Geest nu. De verleiding van uw eigen trots is het enige wat u van deze eenheid afhoudt. U moet overgegeven, onderworpen en ontdaan van de eigen wil zijn om te lopen in deze symbionische perfectie met Mijn Elite Macht. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> Seek & Surrender to the SON

YouTube

[Johannes 13:35 SV] Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.

[Psalm 46:2, 11 SV] 2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. 11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.

 

Advertisements