Hebt u oren om te horen?

Rhema Woord
278pikelk –  11 november 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, u moet altijd gebruik maken van uw onderscheidingsvermogen. Ik heb u voorzien van Mijn Heilige Geest voor dit doel. U moet uw vleselijke redenering de kop in drukken en de Heilige Geest u Mijn waarheid en wijsheid laten zien in alle dingen. De verkiezing van slechts een wereldleider heeft effect, ja, maar, Mijn kinderen, is echt iets veranderd met de harten van de mensen in uw land? Zij zijn op zoek naar een verlosser in een mens in plaats van te kijken naar de ware Verlosser, Mij. Zij verlangen naar een paradijs, een utopie, een bovennatuurlijke vrede die alleen Ik kan bieden.

Maar zij zijn misleid door te denken dat een man of een vrouw dit voor hen kan creëren. Heb geen twijfel, Mijn kinderen, dat Ik een koning-maker ben. Ik heb gekozen wie in de plaatsen van de macht op de Aarde zou zijn door de tijd en de geschiedenis heen, en nu is het niet anders, maar, Mijn kinderen, droom niet dat omdat uw keuze voor de macht verkozen werd dat de dingen ineens gaan veranderen in uw idee van perfectie. Hij is gewoon een mens, een man die Ik in deze positie van macht geplaatst heb, maar gewoon een mens. Verwijder uw focus weg van deze wereld en haar leiders en zoek naar de enige echte Koning, Mij.

IK BEN uw Schepper. Ik hou van u, Mijn kinderen, en Ik wil voor Mijn kinderen vrede en het paradijs, dat is waar, maar dit zal nooit het geval zijn wanneer Satan zelf nog steeds de heerser van uw lucht is. De gebeurtenissen van uw tijd waren bekend gedurende de hele tijd, Mijn kinderen. Ze zijn ingesteld en onveranderlijk. Twijfel niet aan Mij, Mijn geliefden, want Ik heb de volledige en ultieme controle. Loop in deze kennis. Loop in een onwankelbaar geloof dat het uiteindelijke resultaat Mijn overwinning is, want Mijn overwinning is op zijn plaats sinds voordat de tijd begon.

Zovelen van Mijn kinderen vragen zich af: Wat betekent dit voor de natie en de wereld? Mijn geliefden, dit verandert niets als het gaat om Mijn kinderen. Zoals het altijd is geweest, zoek Mij voortdurend. Zoek Mijn aangezicht. Verlang naar Mij zoals Ik naar u verlang, want er komt een tijd binnenkort dat Wij samen zullen zijn, en uw bezwarende vlees zal niet meer staan tussen Ons. Ik schiep u om van u te houden. Kijk voorbij alle dingen die zich in uw wereld plaatsvinden en zie Mij. Zie Mijn Glorie. Zie Mijn Macht, en realiseer u Mijn Liefde voor u.

Wanneer u gefocust blijft op deze wereld, stelt u uzelf open voor de vijand. U opent uzelf tot het menselijk verstand en staat niet toe dat de Heilige Geest u leidt. U moet Mijn beloften herinneren, Mijn geliefden. Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten. Ik zal terugkomen voor u om u naar de plaats te brengen die Ik voor u bereid heb. IK BEN altijd vlak aan uw zijde. Geen enkele menselijke fantasie kan Onze eeuwige toekomst samen bevatten, en er zijn zo veel meer beloften gevonden in Mijn Woord.

Verblijf in Mij nu, Mijn kinderen, en kijk met open harten en open gedachten wat Ik zal brengen op uw Aarde. De vijand is geladen met trucjes en plannen, Mijn geliefden, maar u bent veilig in Mijn liefde, en niets kan u rukken uit Mijn hand. U moet leven in deze zekerheid. Laat niets u schudden, niets. IK BEN niet de auteur van angst. Zou een liefhebbende vader willen dat zijn kinderen in angst leven? Nee, nee, nee! Angst zal vluchten voor u wanneer u in Mij verblijft, Mijn kinderen. Roep gewoon Mijn naam aan.

Herken de schema’s van de vijand voordat ze u beïnvloeden, want als u hem niet intrede geeft in uw leven, kan hij u niet beïnvloeden. Besta in Mijn vrede. Wankel niet. U bent in Mij, en IK BEN uw Rots. De dingen zullen ontvouwen zoals dingen zullen ontvouwen. Ongeacht wat er gebeurt, blijf getroost door de kennis van Onze toekomst samen. Ik hou van u, Mijn kinderen, en binnenkort zult u de diepte van Mijn liefde uit de eerste hand ervaren. Yahshua Ha Mashiach >>>>>Do you have ears to hear?

YouTube

Jesaja 11:2; 43:2-3
Psalm 1:1-6; 10; 118:8-9; 146:3
Matteüs 4:8-10
Johannes 12:31
Efeziërs 6:12
1 Tessalonicenzen 5:3

Advertisements