MIJN VREDE!

Rhema Woord
278pikelk –  6 november 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Wordt u afgeleid, Mijn kinderen? Luistert u naar de stemmen en waarschuwingen en zelfs leringen van gewone mensen en behandelt u ze als evangelie? Wat en wie geeft u aandacht aan, Mijn geliefden? Mijn kinderen, zoek Mij. Zoek Mij alleen. Ik ben altijd hier. Als u het vraagt, zal Ik zeker antwoorden. Zelfs als Ik u antwoord met een overweldigende vrede,  zal Ik antwoorden.  Velen van  Mijn kinderen  willen ant­woor­den op de vraag van “wat er gaat komen” zo erg, dat zij kwijlen als hongerige honden.

Ja, Ik schiep u inderdaad met inherente nieuwsgierigheid, Mijn kinderen, maar Ik schiep u ook met de mogelijkheid om deze nieuwsgierigheid te onderdrukken en het neer te duwen met geloof in Mij. Neemt uw verlangen om de toekomst te weten en te begrijpen u ver weg van een relatie met Mij, Mijn geliefden? Zovelen van u worden zo afgeleid met het reilen en zeilen in de wereld op dit moment dat u uw geloof verlaten hebt aan de deur en schreeuwt om actie en antwoorden. Ik wens voor Mijn kinderen een geloof dat niet afhankelijk is van de voorspellingen van de profeten.

Ik wens voor al Mijn kinderen dat zij in een zodanige relatie met Mij zijn dat hun geloof het enige is dat telt. Een vrede die buiten ieders verbeelding volledig bestaat, maar toch kiezen zovelen ervoor om Mijn vrede te negeren. Velen van de gebeurtenissen die plaatsvinden op uw Aarde zijn willekeurig, een deel van de chaos die in een gevallen wereld ontstaat. Wel, niets is willekeurig voor Mij. Het is willekeurig aan uw wereld. Ik daag u uit, Mijn kinderen. Doe een stap terug. Wat uw situatie ook is, rust in Mij. Laat Mijn vrede uw focus zijn. Laat de kennis van Mij genoeg zijn. Want is er enig verschil in de toekomst als u het van tevoren weet of geen idee hebt van wat er gaat komen?

Uw paraatheid moet in Mij zijn, niet in voorkennis van wat er gaat komen. Ongeacht wat de toekomst in petto heeft, Mijn vrede wankelt niet. Mijn liefde voor u is onveranderlijk en eeuwig. Loop in die kennis, Mijn geliefden. Loop in Mijn perfectie. Laat geen chaos uw visie beïnvloeden. Heb de volledige kennis dat ongeacht wat of hoe de toekomst uitspeelt, uw eeuwige zekerheid staat vast. Loop in dit Mijn vrede, Mijn kinderen. Niet schreeuwen om de toekomst te weten en te begrijpen. Heb vertrouwen. Ik streef u na, Mijn geliefden. Rust daarin. Uw harten worden gehouden in Mijn hand.

U moet dit comfort bezitten, en laat niets het van u stelen. De vreugde van Mijn vrede moet al uw begrip passeren. Deze vrede bied Ik u vrij aan. Ontvang het nu. Ik hou van u, Mijn kinderen. >>>>>MY PEACE!

YouTube

1 Kronieken 16:10-12
Jesaja 26:3, 32:17-19, 48:18
Psalm 46:10-11
Matteüs 6:25-34
Johannes 14:20
Romeinen 8:28
Efeziërs 4:27
1 Johannes 4:1

Advertisements