Naakte Krijgers

Rhema Woord
278pikelk –  20 oktober 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Voor Mijn kinderen die Mij in hun harten hebben ontvangen en daardoor eeuwig leven en zaligheid hebben ontvangen, hoor Mij, Mijn geliefden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht en welig onderwijs naar voren gebracht door de vijand, bent u veilig. Er is niets wat u kunt doen of hebt gedaan die u van Mijn hand zal ver­wij­de­ren. Alstublieft, Mijn geliefden, laat de leugens van de vijand u niet misleiden. U kunt niet van Mijn hand geworpen worden. Zovelen van Mijn kinderen leven in voortdurende twijfel. Zij denken dat zij niet kunnen leven volgens Mijn manier. Zij geven op het te proberen.

Zij horen bericht na bericht van de veroordeling, en hun hoop is verwijderd van hen. Loop niet meer in deze veroordeling, Mijn kinderen. Het is de eigengerechtige aangespoord door de vijand die deze angst inducerende leugens verspreiden. Deze leugens verwijderen de wil van de Heilige Geest in Mijn kinderen en beschamen hen tot in een nederlaag. U weet wie u bent, Mijn kinderen. U bent in een constante strijd met de vijand, en u bent niet veilig in Mij. U gelooft gewoonweg zijn leugens. U gelooft dat hoewel Ik u gekozen heb, Ik u weg zal gooien.

U gelooft dat u geen zekerheid in Mij hebt en dat door de acties van uw vlees, Ik Onze relatie zal verbreken, u zendt tot een eeuwig leven met Satan zelf. Stop! Stop met Satans leugens te geloven! Wees zeker van uw redding! Want als u onzeker in Mij bent, kunt u niet vechten in Mijn leger. U kunt niet lopen in Mijn rechtvaardige gewaden als u uzelf ziet in vuile vodden. U bent gericht op uzelf, uw eigen daden, uw zonde. Dit is wat er gebeurt als u in Satans leugens gelooft, en u bent niet van nut voor Mij of Mijn Koninkrijk.

Voor diegenen die u voortdurend in de duisternis willen duwen, Ik zeg u, Mijn kinderen, zoek Mijn aangezicht, Mijn waarheid, en geloof niet hun leugens. Alleen de kracht van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, kan u vrijzetten van de zonde. Mijn macht, niet uw eigen wil. Leg uw zonden aan Mijn voeten, Mijn kinderen, en u zult de overwinning daarover gegeven worden door Mij. Ware bekering, Mijn kinderen, kan alleen worden bereikt door onderworpen te worden aan Mijn Heilige Geest en door Hem heilig wordt. Want alleen met Zijn wijsheid beseft u uw behoefte aan Mij, uw perfecte Verlosser.

Want het is onmogelijk en zinloos om zich te bekeren van elk individuele zonde, Mijn kinderen. U bekeert van de zonde van deze wereld. Want onthoud, u bent zonde omdat u geboren bent van de gevallen mens. Maar na ontvangst van Mij als uw Redder, bent u vrijgemaakt van deze wereld. En door de macht van Mijn genade en volmaakte offer is de vloek op u gebroken. En aan deze hele wonder van verlossing zal uw eigenwil geen deel hebben. U werd gekozen en kan de keuze niet zelf ongedaan maken want Mijn verbond kan niet verbroken worden. En niemand, echt, zal verlangen om Mijn geschenk terug te geven. Pas op voor diegenen die door de vijand gezonden zijn.

Zij willen u verwijderen van uw zalige hoop. Zij willen uw zekerheid in Mij wegnemen, want zonder dit bent u machteloos. Zij willen u toerekenen de oorzaak van uw eigen falen, dat is de verwijdering van u van Mijn heilsplan. De grootste leugen van de vijand is dit. Hij doet u vastlopen zo gefocust op uw zonde dat u een naakte krijger wordt, en wat nut is dat aan Mijn Koninkrijk? Als u zich niet bewust bent van wie u bent in Mij, kan Ik u niet gebruiken. De tijd komt dat Ik al Mijn kinderen zal willen voorbereiden voor de strijd, Als u nog steeds vastzit de leugens van de vijand te geloven, zult u van geen nut zijn voor Mij.

Als u nog steeds probeert te herinneren en te reciteren iedere zonde die u gedaan hebt, bent u van geen nut voor Mij. U moet stoppen met de leugens van de vijand te geloven. Pak uw wapens op en bereid u voor de strijd. Mijn volmaakte en volbrachte werk aan het kruis stelt u in staat om Mijn volmaakte krijgers te zijn. Het is uw eigenwil en de leugens van Satan die u uitkleden. U bent kostbaar voor Mij, Mijn geliefden. Ik heb u Mijn Koninkrijk gegeven, maar velen van u leven als armlastigen. U bent misleid en loopt niet in de kracht die Ik u vrij aanbood. Uw twijfel en ongeloof hebben in u zaden van zwakte gezaaid, en u bent ver van strijdwaardig.

De vijand heeft u gericht op de zonde, heeft u lopen in angst. U leeft als krijgsgevangenen in zijn ketenen. U hebt de vlag van overgave aan hem gezwaaid, en u geeft vrijwillig op. U beperkt Mij. U beperkt Mijn macht omdat u deze beperkingen baseert op uzelf; op uw vlees, en niet op Mij, en niet op de Heilige Geest in u. >>>>>Naked Warriors

YouTube

Spreuken 13:10
Jeremia 29:11
Hebreeën 11:6

Advertisements