Kinderen van de KONING

Rhema Woord
278pikelk –  5 oktober 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, Ik moet u blijven herinneren aan Mijn grootste liefde voor u. Als niets u kunt verwijderen van deze liefde, dan wat of wie kan tegen u komen? Mijn liefde voor u is verheven boven wat dan ook de vijand tegen u kunt doen, Mijn kinderen. Ik begrijp dat als u uw bewaking neerlegt u aangevallen wordt vanuit elke hoek. Dit is waarom u de leugens van de vijand moet afwijzen. U moet weer vechten tegen zijn aanvallen vanuit het standpunt van Mijn overwinning op het kruis. Ik zie de gevechten waarin velen van u stevig verankerd zijn, Mijn kinderen.

U vecht niet alleen, en in feite zou de strijd tegen de vijand sneller worden gewonnen als u opzij zou stappen en Mij de gevechten voor u laat doen. Spreek Mijn naam uit en eis Mijn bloed over elke situatie, dan let op Mijn werk. De vijand zal geen andere keuze hebben dan te vluchten voor de macht van Mijn naam, Mijn geliefden. Velen van u verwachten Mijn wonderen niet. U verwacht Mijn doorbraken niet. U vertrouwt op uzelf om deze dingen te bereiken. U voorbeschikt uw eigen uitkomsten op basis van uw eigen verwachtingen en prestaties in plaats van het ontvangen van een alwetende kennis dat Ik al gewonnen heb.

Ik heb het kwaad in deze wereld verslagen wanneer het gaat om Mijn kinderen. U bent niet langer onderworpen aan de vijand. U bent Mijn onderdanen nu, en niet zomaar een onderdaan. U bent de kinderen van de Koning, de Enige echte Koning. Kinderen van de Koning zijn gekleed in rechtvaardige gewaden en lopen in het Koninkrijk met rechtopstaande positie. U verantwoordt niet aan iedereen nu behalve aan Mij, uw Koning, uw Vader, en Ik hou van u met een majestueuze liefde. Ik verlang voor al Mijn kinderen om deze waarheid te ontvangen. Geloof niet langer de leugens van de vijand. U bent niet te ver gegaan. U bent niet buiten verlossing.

U bent niet over het hoofd gezien of vergeten. U bent volledig geliefd, Mijn kinderen, ongeacht wat u gedaan hebt, ongeacht waar u geweest bent. Mijn Vader ziet Mijn vergoten bloed. Hij ziet uw zonden niet, Mijn kinderen. Hij kan alleen Mijn voltooide, compleet werk aan het kruis zien. Hij ziet u zoals Hij Mij ziet, verrezen. Zodra u Mij ontvangt in uw hart, bent u nieuwe creaties in Mij. U bent al nieuwe creaties in Mij. Er is niets wat u moest doen om hier te komen, niets wat u zou kunnen doen, want Mijn heilsplan kan niet aan toegevoegd worden door mensenhanden of verstand.

U bent al hier door geen enkele kracht van uzelf. Nu moet u verlost leven. Leef als Mijn nieuwe creaties. Roep Mijn Heilige Geest aan om uw Gids te zijn. Begin te lopen als kinderen van de Allerhoogste. Om dit te doen moet u al uw vleselijke trots achterlaten, en u moet geconsumeerd en vol met Mijn Heilige Geest worden. Er kan niet meer vleselijk zelf zijn. Niets van u kan een vooraanstaande plek innemen. Dit is geen straf, Mijn kinderen. Dit is de ultieme rechtvaardige en overwinnend leven zodat uw eigen wil verpletterd wordt, en u uw volledig wezen geheel aan Mij overgeeft zodat Ik de volmaker en de voleinder van uw geloof kan zijn.

Ik beloof u dat dit de ultieme aardse transformatie is, en u moet hier zijn voordat uw hemelse transfiguratie kan plaatsvinden. Nogmaals, Mijn kinderen, dit is een zuiveringsproces die u moet toelaten, niet een proces waar u aan deelneemt  door uw werken. Bid voor wijsheid om dit te begrijpen, Mijn kinderen. Laat de situaties die u geconfronteerd hebt op deze Aarde u niet dicteren hoe u uw Koning ontvangt. Laat uw verleden gaan. Loop in Mijn Koninklijk rijk, want het is waar dat u kinderen van de Koning bent. Verwacht gunst in elke situatie. Verwacht en weerspiegel Mijn blijdschap in uw wandel.

Kom uit de mentaliteit dat de vijand zal winnen. De enige keer dat hij effect op u kan hebben is als u  in uw vlees loopt en u  niet bewust bent van Mijn macht. Ont­houd gewoon dat Mijn genade u hier bracht. Nu zal de kracht van Mijn ge­rech­tig­heid u er doorheen brengen. Deze tijd op Aarde is als geen ander, maar denk eraan, Mijn kinderen, u bent kinderen van de Koning. >>>>>Children of the KING

YouTube

Psalm 23:3
Filippenzen 1:6
Hebreeën 12:2

Advertisements