U hebt Ons nooit geïntroduceerd

Rhema Woord
278pikelk –  25 september 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, velen van u komen tot Mij met ver van nederige harten. U laat uw vlezige trots van u winnen en laat die trots op grote schaal zien. Mijn kinderen zouden op een missie moeten zijn om Mijn liefde en licht te verspreiden in deze tijd. Als u vindt dat uw trots het overneemt, zoek Mij. Word gevuld tot de rand met Mijn Heilige Geest, en laat die trots onderdrukt worden. Er is niet één menselijk hart dat dichter bij Mij gebracht wordt door uw oordeel erop te werpen. In feite, de meesten zullen verder van Mij weg rennen.

Als u rondgaat uw oordeel te werpen over Mijn verloren en afvallige kinderen, zult u hen uiteindelijk verder in de duisternis zenden, verder weg van de kennis van Mijn evangelie dat genade is. Ik zie zovelen nu opereren in hun vleselijke houdingen en menselijke kennis, vergetende dat Ik een bovennatuurlijke Schepper ben met een bovennatuurlijke plan voor ieder kind die Ik gemaakt heb. Ik zie zovelen van Mijn kinderen vlak langs elkaar lopen zonder ook maar één oogopslag, laat staan te delen van Mij met de verlorenen of te brengen van hulp aan de daklozen.

Velen van Mijn kinderen wonen in hun perfecte luchtbel en breiden nooit uit daarbuiten, maar zij zitten oordelend over hele groepen, gemeenschappen, en zelfs landen en vragen zich af hoe zij de dingen kunnen doen die ze doen. De meesten van deze mensen kennen Mij niet, Mijn kinderen. U hebt Ons nooit geïntroduceerd. Wie zou Mij willen ontmoeten wanneer u Mij presenteert in een afgietsel, in de schaduw van veroordeling en oordeel met geen liefde. Als u de waarheid van Mijn liefde en Mijn glorieuze heilsplan presenteert aan anderen, zullen zij u horen. Zij kunnen Mij niet meteen ontvangen, maar zodra u Mij presenteert aan hen, zal Ik blijven trekken aan hun diepste gevoelens tot op een dag hun hart verzacht wordt en Ik binnenkom.

Ik vraag u, Mijn kinderen, deel Mijn liefde en Mijn licht, niet uw eigen oordeel en veroordeling. Ik beloof u, u bent niet meer geliefd bij Mij dan de minste van hen, wie ze ook zijn. Zij zijn Mijn kinderen. Kijk naar hen met dat in het achterhoofd. Zij verdienen Mijn liefde, niet uw oordeel. En wanneer u hen oordeelt, opereert u in uw vlees en niet in Mijn Heilige Geest. En wanneer u niets doet om Mijn Koninkrijk te bevorderen, doet u niets voor Mij, Mijn kinderen. Ik hou van u, Mijn kinderen, al Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>>You never introduced US

YouTube

Johannes 13:13, 35, 15:13
1 Korintiërs 13:13
Galaten 5:22-23
1 Petrus 4:7-8

Advertisements