5-9-2016

Rhema Woord
278pikelk –  5 september 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn boodschappers en wachters, als u aangevallen wordt door de vijand, vecht terug! Gebruik de gereedschap die Ik voor u verstrek, Mijn kinderen. Bid in uw Heilige Geest gebedstaal.  Blijf in Mijn Woord,  en vier het avondmaal met Mij zelfs da­ge­lijks nu. Vergeet niet om deze dingen te doen. Behandel deze als de meest krachtige gereedschap tegen de vijand nu. Als u de leugens van de vijand gelooft, stop! Hij kan alleen maar winnen als u hem daartoe in staat stelt. Maak gebruik van de kracht van Mijn naam. Bestraf hem wanneer hij tegen u komt. Doe dit door de kracht van Mijn naam te gebruiken.

Hij gaat op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Onthoud, Mijn kinderen, u moet de kracht van Mijn naam gebruiken. Als hij u aanvalt met pijn, of ziekte, of kwaal, volhard! Vier het avondmaal met Mij en ontvang Mijn genezing, want Ik wil niet dat  Mijn kinderen  ziek zijn in  hun lichaam.  Dit is gewoon  een andere mis­lei­ding van de vijand waar velen van Mijn kinderen voor vallen. Opereer in Mijn Koninkrijk-leven nu, Mijn kinderen. Loop in Mijn kracht, niet in uw vlees. Want in uw vlees staat u toe dat de vijand u verslindt.

U woont in een gevallen wereld, en de vijand kan en zal al Mijn kinderen op een of ander punt aanvallen. Maar Mijn kinderen, als zij gevuld blijven tot aan het overlopen met Mijn Heilige Geest, zijn niet onderworpen aan de aanvallen van de vijand om effectief te zijn. Mijn Heilige Geest werkt als een schild, Mijn geliefden, tegen de vijand. Houd uw gezicht gericht naar Mij voortdurend, en loop niet weg van Mijn pad, zelfs niet voor een moment. Vergeef elk persoon die u vermoedelijk iets hebben aangedaan, en heb elkaar lief met vriendelijkheid. Houd uw ogen en uw gedachten op Mij gefixeerd.

Houd uw ogen gericht op de dingen van deze Aarde die mooi zijn, en niet op de duisternis van de vijand. Loop in Mijn volmaakte evangelie van vergeving, niet in schuldgevoel en schaamte. U bent schoongewassen door Mijn bloed, Mijn kinderen,  voor eens en voor altijd.  Leef in deze genade,  en geef niet op zou u strui­ke­len. U bent in de palm van Mijn hand, Mijn kinderen. Ik ben hier. Ik omring u met Mijn liefde. Voel Mij. Als u nog nooit de vreugde van Mijn liefde hebt ervaren, zoek Mij. Het enige wat u hoeft te doen is te vragen, en Ik zal Mijn aanwezigheid aan u bekend maken door Mijn vrede die al uw verstand te boven gaat.

Elk kind die Ik gemaakt heb zal Mij vinden op hun individuele wijze. Zij zullen Mij leren kennen en Mij ontvangen, en de vrede ontvangen die met het kennen van Mij komt. Terwijl de tijden donkerder worden over deze Aarde, zullen velen beginnen te verlangen naar de waarheid. Ik zal verzoend worden met Mijn schepping. Ik zal de leugens van de vijand blootleggen, en Mijn schepping zal Mijn waarheid zien en de fouten van hun wegen getoond worden. De koppige, diegenen verleid door de vijand, zullen allen vóór Mij staan. Zij zullen onderworpen worden aan Mijn majesteit en terugkijken op de fouten in hun wegen.

Met de gebeurtenissen die zullen komen op uw Aarde, zullen velen zien voor de eerste keer hun  wereldse manieren  voor wat ze zijn,  een pad naar leegte en ver­nie­ti­ging. Zoek Mij nu, oh verlorenen. Ik zal uw harten niet teleurstellen. Er komt een tijd, Mijn kinderen, wanneer u allen Mijn licht zullen schijnen onder de naties. U brengt de verlorenen in veilige plaatsen, en zij zullen leren wie Ik ben. Dring door in Mij nu, Mijn kinderen, en stel niet uit. Zoek Mij nu, als u niet weet wie Ik ben. Ik wil elke laatste schaap verzamelen, maar Ik zal niet altijd streven naar de mens.

Put uit Mij uw kracht, want Ik roep u nu op om Mij te delen met de verlorenen en de terneergeslagen, en de gewonde. Bid voor dezulke. Ga verder nu in Mijn glorie, en genees zowel relaties en fysieke lichamen met de kracht van Mijn naam. Mijn kracht, Mijn glorie, Mijn genade is overvloedig aan diegenen die deze zullen ontvangen. Ik hou zo van u, Mijn kinderen, en in alles wat u doet, roep Mijn naam aan. Vergeef en heb elkaar lief. >>>>9-5-2016 RHEMA Word

YouTube

Jesaja 53:4-5
Matteüs 8:16-17
Marcus 16:17-18
Lucas 10:19

Advertisements