De Weg van de Schepper

Rhema Woord
278pikelk –  29 november 2013
Vrij vertaald

Mijn dochter, geef nu Mijn woord. Wat de meeste mensen denken dat er gaat gebeuren, zal niet gebeuren als zij denken. Dit is een verwarrende tijd voor velen van Mijn kinderen. Sommigen hebben zich vergist en zij plaatsen woorden die niet van Mij zijn, of die besprenkeld zijn met de waarheid maar woorden uit hun eigen vlees. Word niet misleid nu, Mijn kleinen. Ja, dingen zullen binnenkort gebeuren die de tekenen zullen zijn aan uw Aarde dat Mijn weg de enige weg is, dat de weg van de Schepper de weg is, dat de Zoon de enige weg is naar de Vader. De Zoon is de enige Weg om te komen voor de Schepper als een heilig en onberispelijk offer.

Velen van Mijn kinderen anticiperen dingen die niet echt gaan gebeuren. Zij richten zich op de woorden van mensen en richten zich niet op Mij. De tijden die komen zullen niet gemakkelijk zijn, zelfs niet voor Mijn Bruid, maar Ik kan u verzekeren dat niemand kent dan alleen maar kleine stukjes van wat gaat komen. U kunt er niet van uitgaan om meer dan de Zoon of Mijn engelen te weten. Alleen zo veel is geschreven. Veel van de dingen blijven een mysterie in Mijn Woord, en alleen zo veel conclusies zullen worden toegestaan aan Mijn kinderen.

Mijn dochter, je kunt Mijn kinderen dit zeker vertellen, dat Ik van ze houd, en zij zullen beschermd worden. Zij kunnen dingen zien die aan hun vlees verontrustend zijn, maar wanneer u geplant wordt in Mij en gevuld met Mijn Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest, zult u geen angst maar alleen vastberadenheid en een vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. Wees ijverig in het zoeken van Mij nu, Mijn Bruid,  door Mijn Woord.  Wees in voortdurend gebed.  Vier het avondmaal met Mij dage­lijks. Sterf aan uw vlees constant, en luister naar Mijn aanwijzingen voor u. Neem de tijd om stil te zijn en te luisteren.

Ik heb veel van Mijn boodschappers inzicht gegeven, maar geen van hen kent de waarheid in de volledigheid. Hiervan kan Ik u verzekeren. Zoals op vele manieren uw Aarde kan lijden, het zal. De mens zelf is de oorzaak van veel ervan. Uw Aarde zal duisternis zien, Mijn dochter, zowel lichamelijk als geestelijk. Deze komende tekenen zullen velen de weg tonen naar hun Schepper, nochtans zullen velen nog vallen. Vertel Mijn kinderen van Mijn liefde voor hen. Vertel hen om rustig te zijn nu. Vertel hen om niet bang te zijn, maar gereed. >>>>> The Creator’s Way

YouTube

Advertisements