HIJ Is Onze Kracht

Rhema Woord
278pikelk –  26 november 2013
Vrij vertaald

Mijn dochter, vertel Mijn kinderen van Mijn liefde voor hen, want Mijn liefde is wat hun angst zal overwinnen. Wees niet bang voor de spotters en de nee-zeggers. Zij zullen spoedig zien dat waar Mijn boodschappen voor waarschuwen, zullen gebeuren. Mijn boodschappers missen nog steeds een paar stukjes van de puzzel. Plaats Mijn berichten nu, en deins niet terug. Velen zullen oren hebben om te horen, want zij weten dat Ik door jou heen spreek en vele andere boodschappers. Jouw angst voor anderen is in jouw vlees, en het is jouw eigen trots. De stukjes van de puzzel komen samen voor u, Mijn boodschappers.

Luister naar elkaar, en zoek voor de bevestigingen. Het is belangrijk dat u nu anderen oproept om hun dromen, visioenen en woorden te plaatsen, ze te delen met iedereen. De bevestigingen die u ontvangt van collega boodschappers moet dan ook worden gedeeld. Deze tijden zijn van cruciaal belang. Vecht niet tegen degenen die tegen je komen, Mijn dochter. Marcheer voorwaarts in Mij. Ik ben die er toe doet. Ik hou van Mijn schepping, en er is geen glorie in het zien vallen van Mijn kinderen aan de wolven. Alleen Satan kan vreugde daarin zien.

Ik wil dat niemand verloren gaat, en vergeving is om te nemen wanneer de mensen Mij aanvaarden in hun hart. Verzamel Mijn schapen naar de kudde. Beschouw dit als een waarschuwing, Mijn boodschappers. Duw niet mensen weg met uw vleselijke trots. Mijn kinderen horen Mijn stem. Al Mijn kinderen zijn in het vlees en kunnen ten prooi vallen aan dat vlees. Al Mijn kinderen kunnen en zullen fouten maken. Onderscheid elk bericht dat u hoort. Als u vragen hebt, bid, en Ik zal u onderscheidingsvermogen geven, Mijn kinderen. U bent zo geliefd, Mijn Bruid, en zal beschermd worden en in staat zijn om te beschermen in de komende dagen.

Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten. Als u zich alleen of bang voelt, roep Mij onmiddellijk aan en u zult gevuld worden met Mijn vrede en verlichting als een soldaat in Mijn eind-tijd leger. Wanneer de Aarde schudt onder uw voeten, wees niet bang. Wanneer de duisternis komt over uw land, wees niet bang. Wanneer de vlammen regenen uit de hemel, wees niet bang, want dit is nu wat er moet gebeuren. Vertel al Mijn schepselen Mijn liefde voor hen. Vertrouw Mij, en wees niet bang. >>>>> HE Is Our Strength

YouTube

Advertisements