De Sleutel

Rhema Woord
278pikelk –  14 november 2013
Vrij vertaald

Mijn dochter, alsjeblieft, zet Mijn boodschap uit aan Mijn kinderen die Ik liefheb. Mijn kinderen, er zal een korte tijd zijn waarin u wordt blootgesteld aan duisternis. De sleutel is dat u niet moet vrezen. Ik zal u nooit verlaten, maar zal direct aan uw zijde staan.  Het zal lijken dat Ik niet in staat ben om u te horen.  Het zal lijken dat Ik u heb verlaten, maar Ik verzeker u, Ik zal u nooit verlaten. Het is een korte tijd, Mijn kinderen. Dit moet gebeuren zoals het geschreven is. Mijn kin­de­ren moeten bewust worden gemaakt van tevoren van deze komende ge­beur­te­nis­sen, zodat zij niet bang zijn. Angst is niet van Mij, Mijn kinderen.

Wanneer de ongelovigen de gebeurtenissen vervloeken die uw Aarde overkomen, zullen ze iets anders over u zien, het licht van Mijn Heilige Geest die uit u voort­vloeit. U zult gevuld worden met Mijn vrede, en zal deze vrede die alle verstand te boven gaat brengen aan de verlorenen en de onvoorbereide om u heen. Er zijn vele kinderen die Mijn berichten, dromen en visioenen krijgen, maar delen deze dingen niet. Dit zijn de laatste uren, en deze dingen moeten gedeeld worden. Deins niet terug. De spotters zullen bespotten en, ja, u zult belachelijk gemaakt worden, maar sommigen zullen acht slaan op uw waarschuwingen. Sommigen zullen naar u horen.

Deins niet terug.  Deze wereld is  het niet waard.  U zult binnenkort  hemelse kle­ding dragen, Mijn kinderen. De boodschappers van vandaag zetten de stukjes van de puzzel in elkaar. Mijn gezalfden werken samen om elkaar te waarschuwen van wat te verwachten. Sla acht op deze waarschuwingen nu, Mijn kinderen. Bereid u voor op dit moment, want het zal plotseling op u komen. Ik ben uw hoede van be­scher­ming, en u moet niet vrezen. Diegenen die Ik in uw buurt stel tijdens deze dagen zijn daar geplaatst door goddelijke afspraak. Zij moeten horen van Mijn genade en Mijn be­scher­ming accepteren.

Dit is allemaal onderdeel van Mijn plan in deze eind-dagen, Mijn dochter. Ver­trouw Mij. Ik zal je plaatsen precies waar Ik je wil. Op dit moment moet je sterk blijven in Mijn Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest. Ik kan je zien aangevallen worden, en dit is vermoeiend op je. Bid in de Geest voortdurend, en verblijf in Mijn Woord. Geef niet toe aan deze aanvallen. Mijn boodschappers, bid voor elkaar. Spoor elkaar aan, en houd elkaar op. Bundel uw krachten. Ken elkaar, en heb elkaar lief. U deelt een speciale plek in Mijn hart, Mijn geliefden. >>>>> November 14, 2013 – The Key

YouTube

Advertisements