Uw Natie is een Hoer

Rhema Woord
278pikelk –  1 november 2013
Vrij vertaald

Mijn kind, lever deze boodschap aan Mijn boodschappers. Talrijk zijn de gruwelen die uw eens grote natie heeft gedaan over haar jaren van bestaan. Haar zonden bereikt de hemelen en is als een stank aan Mijn neusgaten. Zij heeft haar keuzes gemaakt, en ze waren niet de juiste. Ik zal nu op haar loslaten de straf die haar past. De sterren en de strepen worden nu bespot, gegeten en onherkenbaar verbrand. Satan zelf heeft zich gevestigd onder haar banier. Zij zal worden behandeld als de hoer die zij is, en die zij vrijwillig is geworden.

Er zal geen enkele plaats onaangetast gelaten worden door wat er op haar gaat komen. Ik heb velen van de komende en plotselinge vernietiging gewaarschuwd, maar velen hebben ogen om te zien en zien niet, en oren om te horen, maar horen niet.  Mijn Bruid weet  van wat er komt;  zoveel als Mijn  Bruid kan worden  toe­ge­staan om te weten en te begrijpen, begrijpt zij. Praat met elkaar, Mijn Bruid. Beantwoord elkaars vragen. Er zal geen enkele zijn in Mijn Bruid die niet voorbereid is op wat er zal gebeuren. Luister naar Mijn boodschappers, Mijn Bruid. Vraag dat Mijn kennis gegeven wordt, en Ik zal dit niet onthouden van u.

Uw eens grote natie, de hoer, zal lijden. De beginselen van het begin van het einde is binnenkort, Mijn Bruid. Zij heeft Mij verstoten van haar. Zij heeft haar keuze gemaakt, en haar Schepper is verstoten. Zij heeft haar tweede kansen uitgeput en zal nu zien dat IK BEN die Ik zeg dat IK BEN, en Mijn toorn zal komen op hen die voor de boze werken. De kwaden zullen nu een strijd vechten niet tegen vlees en bloed, maar Mijn macht die aan Mijn heiligen wordt gegeven. Ik zal niet langer uitstellen en de corrupter gadeslaan die corrupt. Ik zal niet langer Mijn kinderen zien lijden.

Ik zal niet langer de vernietiging van Mijn schepping gadeslaan. De hoer zingt en danst, en viert, maar haar viering zal worden ingekort. De heerser van de lucht gelooft dat hij velen van Mij gaat stelen. Zodra mensen zien dat Ik ben de IK BEN en de Schepper, zullen hun harten in de richting van Mij gezet worden, en zullen zij onder Mijn hoede gebracht worden. Laat u niet misleiden door de ultieme bedrieger. Hij zal zich voordoen als een engel van licht, wonderen en spektakels brengen die uw ogen nog nooit gezien hebben. Velen zullen misleid worden, maar nog meer zullen zijn kwaad zien en zich tot hun Schepper wenden. Wees gereed, Mijn kinderen.

Schijn uw licht in de donkere ruimtes. Vecht tegen Satan en zijn volgelingen in Mijn naam. Door Mijn naam moeten zij vluchten. Blijf op uw hoede. Laat Mijn hand niet los. Met 100 procent vertrouwen in Mij is de enige manier om te vechten. Luid het alarm aan Mijn boodschappers nu, want deze strijd is al begonnen en zal intensiveren. Uw stand vertrouwt op Mij en Mij alleen. Word vervuld met Mijn Heilige Geest voortdurend tot u veranderd wordt, Mijn kinderen. Dit is absoluut noodzakelijk. IK BEN uw enige kans. Wees gereed om de Mijne te worden. >>>>> November 1, 2013 – Your Nation is a Harlot

YouTube

Advertisements