Groot is Uw Beloning!

Rhema Woord
278pikelk –  21 oktober 2013
Vrij vertaald

Mijn kind, tenzij je jouw ziel aan Mij blootlegt, zul je nooit Mijn liefde ten volle ervaren. Door echt je ziel bloot te leggen, kan Mijn licht zelfs het donkerste gebied van jouw verleden vullen. Dit gaat niet over het belijden van alle dingen die je verkeerd hebt gedaan om op een of andere manier Mijn vergeving te verdienen, want deze vergeving is al gekocht en betaald. Dit is over het toestaan van Mij om Mijn licht te werpen op de donkerste gebieden van jouw verleden dat je net zo snel zou vergeten. Dit is een reis die je niet alleen zult gaan. Het is niet bedoeld om jou schuldgevoel of schaamte, of verdriet te doen voelen.

Het is om wonden uit het verleden te openen en eenvoudig de kwade troep uit je ziel, geest en lichaam te verwijderen. Het zal niet een pijnlijke zaak voor je zijn, maar iets zeer bevrijdend. Het zal je bevrijden van alle manieren die Satan jou aan jouw verleden herinnert. Ik wil dat Mijn kinderen al Mijn liefde voelen. Liefde is het tegenovergestelde van angst en leegte. Jouw oude zonde schept in jou geen schuldgevoel of schaamte, omdat je weet dat je vergeven bent, maar wat het wel schept is angst. Een angst dat op elk moment Satan op je af zal springen, je beschuldigt en je aan alle fouten die je gemaakt hebt herinnert.

Dit is zijn spel en hij is een expert. De mensen die Ik gebruik in deze eindtijd om Mijn berichten te delen zijn bijzonder kwetsbaar voor zijn aanvallen, en als je door dit proces gaat om Mijn licht binnen te laten in elke donkere ruimte in je ziel, kan hij deze zonden uit het verleden niet meer aanwijzen. Velen van de boodschappers die Ik gebruik, hebben een moeilijk verleden gehad. Velen dragen verdriet en schaamte. Jouw berichten zijn voor al Mijn dienaren in deze laatste dagen. Breng wat tijd door  met Mij nu.  Laat Mij jouw  hart helen.  Velen van  Mijn eindtijd die­naren zijn het doelwit van Satan geweest voor vele jaren van hun leven.

Hij heeft het zijn doel gemaakt om hen uit de weg en weg van hun Verlosser te duwen. Nu moeten Mijn dienaren zich scheiden van wie zij waren met vertrouwen, en weten dat alles wat zij ervaren en doorlopen hebben, zelfs hun ergste zonde, blootgesteld is. Zij zijn nu vergeven en gereinigd zonder een zweem van twijfel. Ik wil dat Mijn dienaren in deze laatste dagen lopen in het volste vertrouwen van hun vergeving. Zij moeten! Zij moeten hun waardigheid om Mij te dienen niet in twijfel trekken.

Geef Mij een paar minuten van de tijd alleen, voor Mij om jou te bedekken in Mijn glorie, en je zult een gevoel van nieuwheid en een gereinigde geest voelen die je nog nooit hebt gevoeld. Ik hou van u, Mijn kinderen, zoveel, en Ik wil dat u deze liefde nu ervaart. >>>>> October 21, 2013 – Great is Your Reward!

YouTube

Advertisements