Leid Ons Niet In Verzoeking

Rhema Woord
278pikelk –  4 oktober 2013
Vrij vertaald

Mijn dochter, deel deze woorden. Ik laat Mijn geliefden weten hoeveel Ik van hen houd. Want deze liefde, Mijn geliefde, zal cruciaal zijn voor Mijn kinderen om ermee te worden omringd wanneer moeilijkheden hen overkomt. Want Mijn liefde is als een schild. Het zal alle problemen blokkeren en alle pijn verwijderen. Niets is een probleem dat Ik niet kan oplossen. Wanneer Satan een kromme bal naar u toe gooit, moet u Mij gebruiken als uw knuppel. Het geven van rechten aan Satan in uw leven is onvergeeflijk. U moet de wijsheid verwerven om te begrijpen dat zijn enige manier naar binnen is wanneer u hem een voet aan de grond geeft. Ú geeft hem een voet aan de grond.

Hij is machteloos tegen u wanneer u loopt in Mij.  Mijn schapen komen in de pro­blemen wanneer zij uit de buurt van hun Herder dwalen en in de wereld gaan, want in de wereld worden zij geconfronteerd met verleidingen in hun vlees. Deze verleidingen worden te veel, en ze bezwijken ervoor. Deze verleidingen liggen om elke hoek. Als u bereid bent om uw geloof te plaatsen in Mij voor de eeuwigheid, dan moet u ook uw geloof plaatsen in Mij voor slechts vandaag. Bid het gebed van de Heer elke ochtend. Er is een specifiek regel hieraan gewijd: Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van het kwade.

Mijn schapen moeten dit gebed met deze woorden bidden elke dag. Dit gebed en deze woorden hebben hun glorie verloren in de harten van velen, niet omdat ze te veel gebruikt worden, maar omdat Mijn schapen ze niet de eerbied geven dat ze verschuldigd zijn. Er is veel macht in dit eenvoudige gebed. Bid dit elke dag en u zult het zien. De kracht die u ontvangt in het bidden en spreken van Mijn Woord draagt bij aan Mijn eer. Bid dit dagelijks. Ik hou van u, Mijn kinderen. >>>>> October 4, 2013 – Lead Us Not into Temptation

YouTube

Matteüs 6:9-13

Advertisements