Het Verbond van Mijn Kruis

Rhema Woord
278pikelk –  9 augustus 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Ik  doe u weer aan herinneren, Mijn kinderen, dat angst en twijfel niet van Mij zijn. Laat de vijand niet zijn manier wrikken in Onze relatie. Hij zal het altijd proberen. U moet op uw hoede zijn. Wanneer u in de war bent door een lering of iets dat u gezien of gelezen hebt, kom rechtstreeks tot Mij. Ik ben het enige antwoord. Sommigen van de grootste Bijbelgeleerden falen om Mijn vrede te ontvangen. Zijn zij dan in staat om Mijn vrede te brengen aan anderen? Met het verbond van het kruis komt Mijn perfecte regeling, Mijn perfecte belofte, en op geen enkele wijze kan de vijand deze regeling verstoren, tenzij u hem in staat stelt.

Ik vraag u, Mijn kinderen, zoek Mij voortdurend in Mijn Woord en door gebed. Laat de vijand niet een voet aan de grond krijgen in Onze relatie. Op het moment dat u uw ogen van Mij afneemt, zal hij een valstrik voor u klaar hebben om erin te vallen. Een ieders wandel met Mij is anders, en de mensen waarnemen en lopen hun relatie met Mij op verschillende manieren. Sommigen verstaan Mijn genade geheel, terwijl anderen niet kunnen bevatten dat er niet nog werk gedaan moet worden om het te verdienen. Het werk dat Ik van Mijn kinderen vraag is voor Mijn Koninkrijk glorie, voor Mijn glorie.

Wanneer u loopt in het licht van Mijn genade, loopt u in Mijn kracht, en geen verleiding zal te groot zijn. Mocht u struikelen, dan gebeurde het omdat u uw ogen van Mij afnam. Wanneer dit gebeurt, ben Ik een blik weg. Want onthoud, Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten. Vertrouw op Mij dat Ik uw hart zal vullen met Mijn vrede wanneer u op Mijn pad bent. Ik zal een aantal dingen in uw leven toelaten om Ons dichterbij te doen groeien, maar Ik garandeer dat door de beproevingen heen Ik er zal zijn om uw pijn te verlichten en vrede te brengen in de stormen.

Wanneer Ik beloof in Mijn Woord dat Mijn juk zacht is en Mijn last licht is, denkt u dat dit alleen van toepassing is op sommigen? Mijn kinderen, het juk en de last van de wereld is zwaar, en u zult het gewicht voelen wanneer u doorgaat in de wegen van de wereld; maar wanneer u in relatie met Mij loopt, volledig Mijn genade aanvaardt, volledig Mijn volbrachte werk aanvaardt, zult u van onder de list van de vijand komen dat u een slaaf van de zonde houdt. U zult Mijn grenzeloze  genade ervaren,  en u zult leren om  in Mijn vrede te  leven die uw men­se­lijke begrip te boven gaat.

Wanneer een schuld is afbetaald, blijven wij betalingen maken aan die schuld? Als er iets weg is gewassen, blijven wij het vuil dat er niet is weg schrobben? Mijn dochter, vertel Mijn kinderen dat deze valstrikken door de vijand zijn ingesteld. Zij sturen de harten, gedachten en daden van Mijn kinderen in een gebied van de nederlaag, en verwijderen Mijn kinderen uit Mijn Koninkrijk-wonen en plaats hen terug in het aardse geloofssysteem. De lasten door de vijand op Mijn kinderen gelegd komen alleen wanneer u ze in staat stelt.

Deze lasten verwijdert u uit Mijn bovennatuurlijke overvloed, en zet u onder de microscoop van de aanklager. Al Mijn kinderen moeten zich bewust zijn van de plannen van de vijand om hen neer te halen. Hij wil dat niemand loopt in Mijn perfecte, bovennatuurlijke wil voor hen, maar hij wil dat u worstelt en zich concentreert op uw zonde en mislukking. Laat u niet misleiden, Mijn kinderen. Laat Mijn Heilige Geest getuigen van deze woorden. Mijn waarheid zal u bevrijden. >>>>>8-9-16

YouTube

Romeinen 3:10-28; 5:1-8 – lees en bestudeer het hele boek! 🙂

Advertisements