Als Ik Zeg: “Springen”

Rhema Woord
278pikelk –  14 augustus 2013
Vrij vertaald

Mijn dochter, als Ik zeg: “Springen,” zeg je: “Hoe hoog?” Vergeet niet dat Ik je Vader ben. Ik ben je Zorgverlener, maar Ik kan er alleen voor je zijn als je onder Mijn hoede blijft. Jij stelt niet de regels, of zegt hoe Ik je kan gebruiken; en je mening, hoewel belangrijk voor Mij, en soms zelfs gevormd door Mij, maakt eigenlijk helemaal niets uit. Je moet jezelf, je trots, je gevoelens, en je emoties eruit nemen. Als Ik je een taak heb gegeven om te doen, moet je het doen. Er is geen ruimte voor een debat. Focus op Mijn communicaties met jou. Deze berichten zijn voor anderen, maar ze zijn voor jou. Behandel ze als zodanig.

Deze laatste dagen  zullen dusdanige afleidingen brengen,  een moment van weg­kijken van Mij kan betekenen het afstappen van het pad en in een vernietiging zone. Ik vraag Mijn schapen om in hun kudde te blijven. Er zijn wolven, wees hier zeker van. Zij proberen Mijn schapen te scheiden van de kudde, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verslonden. Waarschuw de kudde. Kijk uit voor de wolven! En laat het gekibbel onder elkaar niet de afleiding zijn die ervoor zorgt dat iemand afdwaalt. Til elkaar op in gebed en ondersteuning. Heb elkaar lief en werp geen stenen, uit vrees dat de eerste steen voor uzelf is.

Steun en heb elkaar lief, en laat de harten van de anderen aan Mij over. Bid voor de verlorenen en die gevonden zijn. En verhef niet wie ook, of jezelf, tot een hoger niveau in uw lijnen.  Alle woorden van profeten en wachters zijn gelijk,  en elk woord moet biddend onderscheiden worden en zorgvuldig opgevolgd, als u eenmaal weet dat het een woord is dat gezalfd was met de Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest. Uw vlees trekt u naar vele richtingen. Vraag de Ruach Ha Kodesh om u te bestuderen, en vertrouw Hem om u te begeleiden langs de gemakkelijke weg. Zeker, u zult nog steeds problemen zien, Mijn kinderen, maar Ik ben volledig uitgerust om u te begeleiden en te troosten wanneer deze problemen optreden. U bent van Mij, en u bent niet van uzelf. >>>>>August 14, 2013 – When I say Jump

YouTube

Advertisements