Israël Verwoest Voordat Het Wordt Verdeeld

Rhema Woord
278pikelk –  31 juli 2013
Vrij vertaald

Let op wat de paus nu doet. Let op wat Obama nu doet. Let op wat Israël nu doet. Vredesbesprekingen zijn begonnen. Let op wat Rusland en de rest van de wereld doet. Al deze regeringen, religieuze leiders en machthebbers zullen staan voor de verdeling van Mijn land. Niet alleen zullen zij ervoor staan, maar zij zullen dit vergemakkelijken. Dit is beschreven in Mijn Woord. Mijn komst is sneller dan de meesten denken. Zij verbreken Mijn verbond met Mijn volk. Mijn verbond zal niet worden verbroken, niet door de mens en niet door Satan, de heerser van uw Aarde.

Mijn land zal worden verwoest voordat het zal worden verdeeld. Mijn verbond is reëel. Het staat vast. Het zal niet verbroken worden. Het zal niet worden vertrapt. Zij doen alleen wat beschreven is in Mijn Woord, voor degenen die ogen hebben om te lezen en oren om te horen; maar zij zijn blind voor het verbond, en zij zien de fout niet van hun wegen. Mijn land was beloofd aan Mijn volk. Al het land, en de stad van David was geheel en al in die belofte inbegrepen. Zij zullen Mijn heilige natie niet verdelen, en wanneer zij zulke dingen proberen zal onheil alle betrokkenen overkomen. Let op, Mijn kinderen.

In een korte tijd zult u Mijn toorn zien over de naties en de individuen die betrokken zijn bij deze beslissing. Mijn schapen moeten nu dicht bij Mij blijven. Let op de tekenen; maar leer Mij kennen Wie Ik Ben, en Mijn verbond aan u zal Ik vervullen. Ik heb vele beloften aan u geschreven in Mijn Woord. Leer ervan, en accepteer ze als geschenken. Ik hou van u, Mijn kinderen, en zeer binnenkort zal Ik u verzamelen en naar huis brengen tot Mij. Dit ontrafelt snel nu. Kijk niet terug op uw wereld, maar kijk omhoog en kijk naar Mij. Kijk naar het licht, en laat de Heilige Geest uw Gids zijn in alle dingen.

Uw wereld is op geleende tijd, en al snel zal het veranderen van wat het eens was tot hoe het zal zijn. Mijn hart doet pijn voor veel verloren zielen. Vergeet hen niet. Deel Mij met hen. Ik zal u de moed en de woorden geven. De tijd is kort, en uw verlossing genaakt. >>>>>July 31, 2013 – Israel Laid to Waste Before It is Divided

YouTube

Advertisements