27-7-2016

Rhema Woord
278pikelk –  27 juli 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Mijn kinderen, velen van u haasten van profeet tot profeet en van leraar tot leraar om een glimp van Mijn waarheid te horen. U wilt weten “hoe” en “wanneer”. Ik vraag u dit, Mijn kinderen. In plaats van te zoeken naar het antwoord op een vraag wanneer Ik terugkeer voor Mijn Kerk, zoek te leren Wie Ik Ben. In te leren kennen Wie Ik Ben krijgt u de antwoorden te zien op andere vragen die u hebt. In plaats van het leven voor Mij op te geven in deze tijd en plaats, dring door in Mij en leef voor Mij, wees Mijn machtige vaten van hoop voor uw familie, vrienden en kennissen.

U bent hier niet zonder doel. Uw doel is Mijn liefde. Uw doel is te leven in en te delen van Mijn liefde en heilsplan met de verlorenen. Sommigen van Mijn kinderen hebben verschillende gaven van elkaar. Dit is waar en, ja, Ik roep Mijn kinderen op om te kijken naar en zich bewust te zijn van de tekenen, maar als u puur gericht bent op de tekenen en Mij niet kent, wat goed is dat voor Mijn Koninkrijk? Mijn kinderen, u kunt zo een verbazingwekkende reis met Mij hebben als u Mijn Heilige Geest toestaat uw Gids te zijn. Nogmaals, zeg Ik, als al waarop u focust is op het tijdstip van Mijn opname en u streeft niet voor intimiteit met Mij in het gebed en in het bestuderen van Mijn Woord, zult u niet delen in de glorie van het persoonlijk kennen van Mij.

U zult niet de vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat. U wordt geblazen door de golven van de problemen van het leven en zult voortdurend een redding nodig hebben, springend van de ene brand naar de volgende, altijd een slachtoffer van omstandigheden. Beleef Mijn kracht nu, Mijn kinderen. Ontvang van Mij Mijn kracht en glorie door intimiteit met Mij. “Wat moet ik doen,” vraagt u, “om in een betere, nauwere relatie met u te zijn, Heer?” Wat u moet doen, Mijn kinderen, is om stil te zijn. Wees stil. Wees stil. Sta Mij toe om elk van uw gedachten gevangen te nemen en het de Mijne te maken.

Sta Mij toe uw stappen en uw emoties te bepalen. Wees niet emotioneel over de dingen van deze Aarde, want als u reageert op deze dingen dan begrijpt u niet uw plaats in Mijn Koninkrijk. U behoort reeds tot Mijn Koninkrijk, Mijn kinderen. U bent niet van deze wereld, dus waarom worstelen zovelen van u met de dingen van deze wereld? U bent kinderen van de Allerhoogste. U hebt uzelf al afgescheiden en behoort nu tot Mij. U moet Mijn glorie ontvangen om er in te schitteren. U moet schitteren in Mijn glorie om het te delen.

Dus, zult u doorgaan op uw aardse reis nu, of zult u Mijn glorie ontvangen en lopen in een bovennatuurlijke reis met Mij? Mijn wegen zullen u nooit vervelen. Niets dat Wij ooit samen doen zal voor niets zijn. Sta Mij toe u op te tillen uit welke omstandigheid ook dat u beneden houdt. Laat Mij de ketenen van slavernij verbreken die u in de gevangenis van deze wereld houden. Sta Mij toe u te kleden in rechtvaardige en majestueuze gewaden voor Onze reis. Blijf niet vastgebonden aan deze wereld. Wees de nieuwe schepping die Ik heb uiteengezet in u.

Geloof de leugens van de vijand niet langer en word tot de rand gevuld met Mijn Heilige Geest, loop in Mijn heerlijkheid en majesteit met Mij. Doe dit door niet meer te kopen wat de vijand verkoopt. Wanneer u Mij binnenlaat, wanneer u Mij bestudeert, wanneer u Mij aanbidt, wanneer  Ik uw focus ben, zullen zijn leugens zinloos worden en uw leven zal een weerspiegeling zijn van Mijn glorie, van Mijn liefde, en zovelen zullen verlangen voor wat u hebt. Zij zullen verlangen naar de rust die in uw hart heerst. Mijn kinderen, geef Mij een kans om het u te tonen. Geef Mij een kans om u te overstromen. Leer Mij kennen en u zult nooit meer hetzelfde zijn. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach  >>>>>7-27-2016

YouTube

Deuteronomium 6:6-7
Psalm 27:14, 37:23, 46:11-12
Spreuken 16:9
Jesaja 26:3, 30:18, 60:1
Jeremia 15:16, 29:11-13
Matteüs 6:33, 28:19-20
Johannes 5:39, 16:24
Romeinen 1:16
2 Korintiërs 5:17, 9:8
Filippenzen 4:19
Hebreeën 4:12
Jakobus 1:5
2 Petrus 1:2
Openbaring 3:20

Advertisements