Josafat

Rhema Woord
278pikelk –  24 juli 2013
Vrij vertaald

Josafat = YAHWEH zal oordelen.

Uw stem van uw Aarde onder leiding van de heerser van de lucht, Satan zelf, zal Mijn land verdelen. Ik heb een dwaas en eigenzinnig volk gewaarschuwd in Mijn Woord. Lees het boek van Joel. Mijn oordeel zal komen tegen uw natie en alle naties die betrokken zijn in het verdelen van het land. Mijn schapen zullen nu onder Mijn bescherming blijven. Niet wegrennen en u verbergen, Mijn schapen. Sta moedig en confronteer de wolven want zolang u van Mij bent, zult u worden beschermd. Zolang u Mijn geschenk van uw redding accepteert, gekocht voor u aan de boom, bent u van Mij.

Mijn hand zal de Aarde schudden. Degenen die Mijn Woord bestuderen weten dat dit zal gebeuren, want het staat geschreven. Lees het boek van Joel. De Heer zal ijveren over Zijn land en heb medelijden met Zijn volk. Want als u Mijn Woord bestudeert, dan ziet u Mijn woorden naar waarheid te voorschijn komen recht voor uw ogen. Binnenkort, Mijn kinderen, zal Damascus liggen als een puinhoop, want dit is wat geschreven is in Mijn Woord. Het schaakspel gespeeld door de slang is alleen dat, een spel. Hij zal niet langer Mijn schepping verontreinigen in de tijd. Ik zal hem verwijderen. En Mijn profeten van lang geleden zullen u verbazen met hun nauwkeurigheid, als u slechts kijkt naar wat er geschreven is in Mijn Woord. Scheur uw harten en niet uw klederen. >>>>>July 24, 2013 – Jehoshaphat

YouTube

Advertisements