Geen Aanzien des Persoons

Rhema Woord
278pikelk –  19 juli 2013
Vrij vertaald

De laatste zullen de eerste en de eerste zullen de laatste zijn. Denkt u dat zelfs Mijn meest  gedecoreerde soldaat de eeuwigheid meer  verdient dan de  meest ne­de­rige en zondige mens op uw Aarde? Als dit is wat u denkt, hebt u niet de grootsheid van het heil begrepen. Alle mensen derven Mijn glorie, het maakt niet uit wat zij gedaan hebben om Mijn Koninkrijk te bevorderen. En zelfs de ergste van de ergste zondaars zullen dineren met Mij aan Mijn tafel. Dit is Mijn waarheid. En als u denkt dat dit niet eerlijk is, toont u uw eigen trots. Mijn heilsplan is voor de zondaar. Ik verheug Mij wanneer het ergste van de ergste bij Mij thuiskomt.

Uw Aarde is een speelplaats van Satan. Als Ik het hart van de ergste van de ergste vangt voordat hij in de diepten van de Hel komt, heeft hij minder recht om in de eeuwigheid met Mij te zijn dan Mijn heiligen? Sommigen van Mijn kinderen oordelen en maken Mij een onrechtvaardige God te zijn. De laatste zal de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn in Mijn Koninkrijk. Mijn genade is over­vloedig aan de ergste van het ergste, en het beste van het beste. Open uw verstand aan deze wijsheid. >>>>>July 19, 2013 – No Respect of Persons

YouTube

Advertisements