Leer Over Mij

Rhema Woord
278pikelk –  23 juni 2013
Vrij vertaald

Te gaan van waar u bent om tot Mij te komen neemt helemaal geen tijd, omdat er gewoon geen afstand tussen ons is. Alles wat u moet doen is Mijn naam aanroepen. Ziet u niet dat Ik met u ben? Ik ben overal om u heen. Uw ruimte is Mijn ruimte. Velen van Mijn kinderen beseffen niet hoe dicht Ik bij hen ben. Zij gaan door hun leven alsof Ik in een ver afgelegen plaats ben. Het aanbieden van een gebed hier en daar, maar niet beseffen wie Ik ben of hoe krachtig Ik zou kunnen zijn in hun leven als zij gewoon zouden vragen. Ik ken hun harten, en het is lastig voor Mij om hen zo niet goed geïnformeerd te zien over wie Ik ben.

Velen van Mijn kinderen wonen niet bij Mij; niet omdat zij niet willen, maar omdat zij niet weten hoe. Zij beginnen niet Mijn kracht te begrijpen, en wat Ik kan doen in hun leven. Zij zijn ongeschoold als het gaat om Mij. Begin gewoon met Mijn naam aan te roepen. Vernedert u, Mijn kinderen, en zoek Mijn aangezicht. Het zal niet lang duren om Mij te vinden. Ongeacht wat, Ik ben hier. Ik verlaat nooit uw zijde. Het is omdat Mijn kinderen de leugens van Satan geloven dat ze denken dat Ik wegtrek van hen, of dat Ik stil ben. Ik spreek nog steeds, zelfs als Ik u uitdagingen laat confronteren.

Ik trek niet weg van u. Als u Mijn stem niet hoort, zoek naar een gevoel van vrede in Mij. Rust in Mij, en begin te begrijpen dat deze toestand van rust al uw verstand te boven gaat. Een vrede die alleen van Mij kan komen. Een bovennatuurlijke rust. Ik ben een plek om uw hoofd op neer te leggen. Overhandig uw worstelingen aan Mij. Geef ze aan Mij en betreed Mijn rust. Wij kunnen alle dingen samen confronteren, in tegenstelling tot u te pogen om ze te confronteren op uw eigen. Waarom laat u Mij niet helpen? Ik ben hier. Lees Mijn Woord. Weet wie Ik ben.

Leer over Mijn beloften, en leer over Mijn vrede die alle verstand te boven gaat. Ik ben bereikbaar, maar u moet leren wie Ik ben voor Mij om Mijn vrede aan u te brengen. Leer over Mij nu voordat de tijd op uw planeet veel erger wordt. Leer te herkennen en te horen Mijn stem. Leer te rusten in Mijn vrede. Velen zullen willen delen in de rust die u hebt in Mij. U zult het zeker zien. >>>>>June 23, 2013 – Learn Me

YouTube

Advertisements