De Wet Plaatst U in de Ketenen van Satan

Rhema Woord
278pikelk –  24 juni 2013
Vrij vertaald

Maak het kristalheldere water van Mijn genade niet troebel. Satan bedriegt velen om te geloven dat Mijn wet nog steeds in leven is en zij slaven moeten zijn. Mijn wet werd voor eeuwig op zijn plaats gezet zodat Mijn kinderen zullen inzien dat geen mens, geen mens, in staat is om het na te volgen. Wanneer u in Mijn genade betreedt en in een relatie met Mij betreedt zijn uw banden aan de zonde verbroken. Uw ketenen aan de zonde zijn vernietigd. Mijn offer verbrijzelde de greep dat Satan had over u. Het probleem dat Mijn kinderen hebben is dat zij blijven geloven dat ze gebonden zijn aan de zonde en proberen om Mijn wet te vervullen om zichzelf te bevrijden, in plaats van te vertrouwen op Mijn volbrachte werk.

Wanneer zij vertrouwen op zichzelf in het volgen van de wet, nemen ze geen stappen naar voren en tien stappen terug voortdurend. Mijn genade omvat alles van Mijn wet. Wanneer u onder Mijn genade bent is Mijn wet niet langer een last. De liefde omvat al Mijn wetten in uw hart. Mijn barmhartigheid schrijft Mijn wet op uw hart zodat u Mijn wet van de liefde volgt, en u zult niet gebonden zijn aan de wet dat u voortdurend zal breken. Satan wil niets liever dan te misleiden en Mijn kinderen als slaven van de wet te houden. Wanneer hij dit doet verwart het niet alleen, maar het brengt Mijn kinderen verder weg van Mij.

Ik ben genade. Zelfs als u één wet in uw vlees volgt is het als vuile vodden aan Mij. Ik ben genade. Ik haat de zonde. En wanneer u zich Mijn liefde en barmhartigheid realiseert voor u en loopt in die liefde en barmhartigheid, dit is hoe de gebondenheid aan de zonde ophoudt te bestaan in uw leven. Het streven om te lopen in Mijn licht is het streven dat Ik wil zien in het leven van elk van Mijn kinderen. Dit is het doel dat zij voor zichzelf moeten stellen. Niet streven naar de wet, dat is het plaatsen ……? aan de ketenen van Satan. >>>>>June 24, 2013 – Law Puts You into the Shackles of Satan

YouTube

Advertisements