Waarschuwing …

Rhema Woord
278pikelk –  14 juni 2013
Vrij vertaald

Mijn kinderen, vele dingen gebeuren die gemakkelijk ertoe zullen leiden dat u vreest, tenzij u vlak naast Mij blijft. Om dicht bij Mij te zijn, moet u Mijn Woord lezen, het avondmaal vieren met Mij, bidden in de Geest, en vaak uw gebeds­kamer betreden voor tijden van verademing. Deze dingen kunnen een uitdaging zijn omdat ze geen tijden zijn doorgebracht in uw wereld, het doen van de dingen die zo belangrijk lijken. Terwijl de strijd woedt in de hemelen, moet u weten dat de gevechten ook steeds meer toenemen op de Aarde. Ze spiegelen in wezen elkaar.

Er zijn niet velen van Mijn schapen die zich hebben voorbereid op  de oor­logs­voe­ring die zij zullen confronteren. Ik heb u gewaarschuwd door vele boodschappers, en bleef toevoegen aan het aantal van boodschappers. Velen horen niet of slaan acht op Mijn waarschuwingen. Zij twijfelen. Zij denken dat er niets is gebeurd, dus het waarschijnlijk ook nooit zal, of zij denken dat er genoeg tijd is voor hen om te werken en te stoeien in uw wereld zonder de tijd te erkennen waarin ze zijn. Ik waarschuw u, Mijn kinderen, deze tijd zal snel en woest komen.

Als u niet geestelijk voorbereid bent, zal dat het equivalent zijn van het leven in een lemen hut. U zult gemakkelijk worden verslagen en geen service zijn aan Mijn Koninkrijk. Uw huis zal gemakkelijk vallen. Laat Mij een fort rondom u heen bouwen nu. Laat Mij uw paden recht maken en u begeleiden bij elke stap. Mijn juk is licht en Mijn last is gemakkelijk. U zult nooit spijt krijgen van Mij een fort te laten bouwen om u heen, een ondoordringbare haag van bescherming. Aanbid Mij vreugdevol met liederen van lof en dank. U zult anderen in Mij trekken met uw aanbidding en lofprijzing.

Deze tijden vooruit zullen doorgaans gevaarlijk zijn voor degenen die hebben besloten om van Mij af te keren. De mensen die dachten dat zij Mij kenden, maar nooit echt, of Mij helemaal nooit echt kenden, zullen u over Mij vragen. Deel Mijn rust en comfort met allen van hen. Er zullen ook de koppige zijn die nog steeds denken dat zij het kunnen redden op hun eigen. Op geen enkel moment dwingt u Mijn genade aan hen, maar toon aan hen Mijn genade; en sommigen zelfs van de mensen waarvan u nooit droomde dat zij zouden bekeren tot Mij, zullen inderdaad beginnen om Mij te zoeken. Verheug u, want allen verwelkom Ik van harte en Ik wil  dat niemand verloren gaat. Als zij zoeken, zullen zij vinden. Als zij kloppen, zal Ik antwoorden.

De dag dat Ik Mijn bruid red, zal beginnen als alle andere dagen. Bijna allen zullen verbaasd zijn hoe snel dit plaats zal vinden. Tot die tijd, blijf verscholen onder de veiligheid van Mijn hoede. Niet afdwalen, Mijn schapen. Bereid uzelf voor op de strijd. Niets kan u scheiden van Mijn liefde. Niets. >>>>>June 14, 2013 – Warning…

YouTube

Advertisements