Soldaten van de Bruid van Christus

Rhema Woord
278pikelk –  2 juni 2013
Vrij vertaald

Het uur nadert. Mijn tijd is niet uw tijd. Mijn timing is niet uw timing. Mijn soldaten verzamelen zich. Mijn heiligen op de Aarde plaatsen zich nu op één lijn. Zij zijn de soldaten van de bruid van Christus. Zij duwen allemaal naar voren in Mijn plan voor elk van hen, handelend op de roeping die Ik op hen geplaatst heb. De dingen van deze wereld lijken wazig en op afstand aan hen als hun focus steeds meer naar Mij toe draait. Wanneer uw gedachten van het pad af wijken en naar uw wereld, laat de Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest, u snel naar Mij terug leiden. Uw bestaan nu moet alles over Mij zijn.

Mijn kracht kan worden vermenigvuldigd in u als Ik uw focus ben. De strijd wordt op uw Aarde meer en meer uitgestort elke dag. Het kwaad bereikt de top op wat ze kunnen, omdat Satan en zijn volgelingen weten dat hun tijd dringt. Mijn heiligen worden beschermd en bekrachtigd door Mij. Blijf in Mijn Woord. Blijf in gebed.  Bid in de Geest  voortdurend,  en vier vaak  het avondmaal  met Mij. Ver­wijder de dingen in uw leven waar u een slaaf van bent geworden. Verwijder de dingen in uw leven die uw tijd verspillen.

Ik moet het grootste deel van uw leven nu omvatten, want dit is hoe Ik verwacht dat u leeft op uw gevallen planeet in deze laatste dagen. U ziet af van Mijn 100 procent bescherming wanneer u loopt in uw vlees. Ontvang Mijn zegeningen nu vrij, ja, maar begeer niet de dingen van het vlees nog langer. Ik ken uw behoeften, en Ik weet van de dingen die u verleiden. Identificeer en verwijder uzelf van de afgoden. Iets dat uw aandacht van Mij verwijdert moet worden beschouwd en aan de kant geschoven als een afgod. Vraag de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, wat deze idolen zijn en presenteer ze aan Mij. Ik zal uw verzoek eren en ze vernietigen, en door dat te doen zult u Mij eren.

Loop in de erkenning van de tijd waarin u bent, maar wees niet geobsedeerd door de tekenen om u heen. Wees u bewust ervan, maar wees een gewillige vat om Mijn boodschap van genade te dragen naar de verlorenen. Ik zal u helpen en u begeleiden in alle omstandigheden nu. Het enige wat u hoeft te doen is vragen. Dwaal niet af van Mij, Mijn kinderen. Besteed geen tijd aan het doen van nutteloze dingen.  Uw tijd is nu  net zo kostbaar  als goud,  en wanneer u  Mij niet na­streeft is de kans groot dat u afgeleid wordt in het doen van de werken van het vlees. Volg uw hart dat Mij volgt. Luister naar de achtervolger van Mij, niet de achtervolger van het vlees.

U bent niet in staat om deze dingen te doen op uw eigen. Doe een beroep op de kracht van de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Laat Hem u helpen begeleiden. Luister naar Hem, en luister naar Zijn instructies op elk gebied van uw leven. Als u Hem laat begeleiden 100 procent van de tijd, zult u zegeningen opgehoopt op uw hoofd zien en zult u Mij eren door het ontvangen van Mijn liefde en zegeningen. Ik ben de IK BEN. Bagatelliseer Mijn kracht niet. Beperk Mijn capaciteiten niet. Door Mij bent u in een nieuw gebied van de kracht om strijd te voeren tegen de volgelingen van Satan.

Door Mij in de kracht in Mijn naam en Mijn bloed vecht u vanuit een plaats van de overwinning. Luister naar de boodschappen van Mijn boodschappers nu. De dingen zullen heel eng worden voor de verlorenen. Wees daar om de gebeurtenissen rond deze eindtijd te verklaren. Troost hen en deel met hen de vrede die alleen Ik hen kan geven. Ik heb al deze extra tijd gegeven zodat meer van Mijn schapen voorbereid kunnen worden op wat gaat komen. Veel catastrofes zal uw eens grote natie en de wereld overkomen. Mijn kinderen zullen de vrede stichters en het licht zijn dat schijnt in de duisternis.

Hiervoor heb Ik velen voorbereid, en Ik roep nu nog meer in de gelederen van de soldaten. Leer van Mijn wapens van oorlogvoering en leer van de kracht van Mijn naam en Mijn vergoten bloed. Geen wapen dat tegen u gesmeed wordt zal iets uitrichten wanneer Ik gebruikt word als uw Schild. Loop in gehoorzaamheid met uw ogen en oren open op wat instructies Ik aan u voorleg. Uw voeten zullen in Mijn formatie marcheren met uw broeders en zusters vormende Mijn eindtijd leger. Wees nu sterk en val niet in angst. Angst is niet van Mij en mag niet van u zijn. >>>>>June 2, 2013 – Soldiers of the Bride of Christ

YouTube

Advertisements