De Bruiloft

Rhema Woord
278pikelk –  27 mei 2013
Vrij vertaald

Mijn glorie is niet iets wat uw menselijke geest kan bedenken. Totdat u in uw geestelijk lichaam bent, zult u niet de diepte, noch hoogte, noch breedte van Mijn glorie onderkennen. De menselijke geest heeft niet de capaciteit om dit te onderkennen zonder Mij. Vele dingen zullen mogelijk worden. Vele dingen zullen zichtbaar worden, dingen die u nog nooit hebt meegemaakt. Zintuigen die u nog nooit hebt meegemaakt zullen worden gewekt op uw ontwaken. Ik verlang u naar deze plaats te brengen. Een hereniging met uw Schepper, een vereniging met de Ene die dat gat in uw hart zal vullen die nooit gevuld kan worden tot onze vereniging.

De open wonden toegebracht op Mijn volk zullen niet meer zichtbaar zijn. Tranen gedroogd, gebroken harten hersteld, de gezichten van de vertrapte opgeheven. Dit is niet hoe u werd ontworpen. De gevallen lichamen waarin u hebt gewoond wordt geregenereerd en versierd in mooie witte gewaden van gerechtigheid. Er zal niets zijn dat tegen u kan komen. U zult worden opgeheven, en als u eenmaal uw giften ziet, weet u dat dit uw tijd is om te schitteren. De vuiligheid van de Aarde waarop u woont zal worden weggewassen, en uw nieuwe geestelijke lichamen zullen in staat zijn om volledig Mijn glorie te ervaren en Mij te aanbidden in de manier waarop u oorspronkelijk werd gecreëerd.

U zult gezond worden, niet meer gebroken, niet langer vastgeketend aan de wetten van uw Aarde. Er zal geen verval zijn dat u kunt aanraken. U zult in de woningen zijn die rechtmatig van u zijn vanaf het begin tot in de eeuwigheid. Er zullen geen herinneringen zijn aan uw ongerechtigheid. De gebroken lichamen die u bewoont zal worden hersteld naar hun oorspronkelijke glorie. Zie, Mijn schepping zal worden hersteld in zijn oorspronkelijke glorie. Ik beloof dit aan Mijn bruid en dit is de waarheid. Ik kan niet liegen, en Ik kan de gaven niet tegenhouden die Ik voor u bewaard heb. U zult opnieuw bekleed worden met Mijn glorie. Verheug u dat binnenkort u zult lopen gekleed in Mijn glorie. >>>>>May 27, 2013 – The Wedding

YouTube

Advertisements